Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 2:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Lilundu la Jehova lapahamiswa (1-5)

    • Mikwale ieziwa malimi a likekele (4)

  • Lizazi la Jehova li ka kokobeza babaikuhumusa (6-22)

2  Ki ze litaba zanaaboni Isaya mwanaa Amozi ka za Juda ni Jerusalema:+   Kwa mafelelezo a mazazi,* Lilundu la ndu ya Jehova Likatomwa ka kutiya fahalimwaa malundu,+ Mi likapahamiswa fahalimwaa tulundu, Mi macaba kaufela akaya kwateñi ka buñata.+   Mi batu babañata bakaya inze bali: “Hamutahe, lukambamele kwa lilundu la Jehova, Kwa ndu ya Mulimu wa Jakobo.+ Uka luluta linzila zahae, Mi lukazamaya mwa linzila zahae.”+ Kakuli mulao* ukazwa mwa Sione, Mi linzwi la Jehova likazwa mwa Jerusalema.+   Ukaatula mwahalaa macaba Ni kulukisa* litaba mwahalaa batu babañata. Bakatula mikwale yabona kuieza malimi a likekele Mi bakatula malumo abona kuaeza licekesi.+ Sicaba hasina kulwanisa sicaba sesiñwi ka mukwale, Mi habasana kuituta ndwa.+   Mina ba ndu ya Jakobo, hamutahe, Luzamaye mwa liseli la Jehova.+   Kakuli ufulalezi sicaba sahao, bona ba ndu ya Jakobo,+ Kabakala kuli baatezwi ki lika zezwa kwa Upa; Baeza mabibo+ sina Mafilisita, Mi baatezwi ki bana ba bazwahule.   Naha yabona itezi silivera ni gauda, Mi banani bufumu bobuñata hahulu. Naha yabona itezi lipizi, Mi banani likoloi zeñata hahulu.+   Naha yabona itezi milimu yesina tuso.+ Bakubamela musebezi wa mazoho abona, Bakubamela lika zeezizwe ki minwana yabona.   Ka mukwa ocwalo, mutu waitompolola, waikokobeza, Mi haukoni kubaswalela. 10  Kena mwa licwe mi uipate mwa liluli Kabakala kusabisa kwa Jehova Ni kabakala kanya yahae yetuna.+ 11  Meeto a mutu aikankabeka akakokobezwa, Mi buikuhumuso bwa batu bukafokoliswa.* Mwa lizazi leo, ki Jehova anosi yakapahamiswa. 12  Kakuli leo ki lizazi la Jehova wa limpi.+ Likataha fahalimwaa mutu kaufela yaikankabeka ni yaipahamisa, Fahalimwaa mutu kaufela, ibe yapahamisizwe kamba yakokobelizwe,+ 13  Fahalimwaa likota kaufela za sidare za kwa Lebanoni zetelele ni zepahami Ni fahalimwaa likota kaufela za oke za kwa Bashani, 14  Fahalimwaa malundu kaufela amatelele Ni fahalimwaa malundunyana kaufela amatelele, 15  Fahalimwaa litawala kaufela zetelele ni mamota kaufela atiile, 16  Fahalimwaa lisepe kaufela za Tareshishi+ Ni fahalimwaa lisepenyana kaufela zende. 17  Kuikankabeka kwa mutu kukakokobezwa, Mi buikuhumuso bwa batu bukafokoliswa.* Mwa lizazi leo, ki Jehova anosi yakapahamiswa. 18  Milimu yesina tuso ikafela kufelelela.+ 19  Mi batu bakakena mwa mikoti ya mwa macwe Ni mwa misima ya mwa mubu,+ Kabakala kusabisa kwa Jehova Ni kabakala kanya yahae yetuna,+ Hakayema ni kutahisa kuli lifasi lingangamiswe ki sabo. 20  Mwa lizazi leo, batu bakaanga milimu yabona yesina tuso ya silivera ni ya gauda Yene baikezelize kuli baikubamelange Mi baka inepela lingeti* ni likampafwa,+ 21  Kuli bakene mwa mikoti ya mwa macwe Ni mwa miandala ya mwa macwe, Kabakala kusabisa kwa Jehova Ni kabakala kanya yahae yetuna, Hakayema ni kutahisa kuli lifasi lingangamiswe ki sabo. 22  Mutuhele kusepa batu, Babaswana sina moya o mwa lingo zabona.* Baka mitusa cwañi?

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Mwa mazazi a maungulo.”
Kamba “tuto.”
Kamba “kuhakulula.”
Kamba “bukakokobezwa.”
Kamba “bukakokobezwa.”
Mufuta wa lipeba zenani mukwañuli.
Kamba “Bao moya obabuyela umwa lingo zabona.”