Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 14:1-32

LITABA ZE MWAHALI

  • Isilaele ukapila mwa naha yahae (1, 2)

  • Kunyefula mulena wa Babilona (3-23)

    • Yabenya ukawa kwa lihalimu (12)

  • Lizoho la Jehova likatuba Muasiria (24-27)

  • Katulo ya naha ya Mafilisita  (28-32)

14  Kakuli Jehova ukashemuba Jakobo,+ mi ukaketa Isilaele hape.+ Uka babeya* mwa naha yabona,+ mi bazwahule bakakopana ni bona mi bakaswalisana ni ba ndu ya Jakobo.+  Mi macaba aka baa­nga ni kubatisa mwa sibaka sabona, mi ba ndu ya Isilaele baka baluwa sina batanga babaa­na ni babasali+ mwa naha ya Jehova; mi bakahapa batu bane babahapanga, mi bakabusa bane babahapeleza kueza misebezi.*  Ka lizazi laka mipumulisa Jehova kwa lika zene miutwisa butuku ni kumiziyeza, ni kwa butanga bobumaswe bone mukenyizwe ku bona,+  mukabulelela mulena wa Babilona lishitanguti* le, muli: “Yanaahapelezanga babañwi kubeleka* ubulailwe! Buhateleli bwahae bufe­lile!+   Jehova ulobile tupa ya babamaswe,Ona mulamu wa babusi,+   Yena yazwelapili kunata macaba ka buhali,+Yabusa macaba ka buhali ni kuzwelapili kuanyandisa.+   Cwale lifasi kaufela lipumuzi, hakuna sesi lifilikanya. Batu bahuweleza ka tabo.+   Nihaiba likota za junipa zanyakalala kabakala hao,Hamoho ni likota za sidare za kwa Lebanoni. Libulela, lili: ‘Kuzwa fouwezi,Hakuna mulemi wa likota yatilo lulema.’   Nihaiba Libita* lelikwatasi litabelaKuto kopana ni wena hauka taha. Kabakala hao, lizusa babashwile ili babasina maa­ta,Bona baeteleli kaufela babasituhu* ba lifasi. Litahisa kuli malena kaufela ba macaba bayeme mwa mabona abona. 10  Kaufelaa bona babulela, mi bali ku wena:‘Kikuli ni wena ki kale ufokola sina luna? Kana ki kale uswana ni luna? 11  Buikuhumuso bwahao bushetumukiselizwe mwa Libita,*Ona mulumo wa zelizwa zahao za mihala.+ Mabuku ayambile kwatasaa hao sina mumbeta,Mi mabuku afetuhile yona kubo yahao.’ 12  Uwile kwa lihalimu,Wena yabenya, mwanaa masa hapatalala! Ulemilwe mi uwiselizwe fafasi,Wena yanaatula macaba!+ 13  Mwa pilu yahao, neuize: ‘Nikakambamela kwa mahalimu.+ Nikananulela lubona lwaka fahalimwaa linaleli za Mulimu,+Mi nikaina fa lilundu la kopano,Mwa libaka zekwahule hahulu za kwa mutulo.+ 14  Nikakambamela fahalimwaa malu;Nikaswana ni Yapahami ka Kufitisisa.’ 15  Kono ukashetumukisezwa mwa Libita,*Mwa libaka zekwatasi hahulu za mukoti. 16  Baba kubona baka kulubukela;Baka kutatubisisa, mi bakali:‘Kana yo haki yena yanaanyanganyisa lifasi,Yanaa­ngangamisa mi­buso,+ 17  Yanaatahisize kuli lifasi leliyahilwe libe sina lihalaupaNi kutula mileneñi yalona,+Yena yanaasa lukululi mapantiti kuli baye kwahae?’+ 18  Malena kaufela ba macaba,Kaufelaa bona, balobezi mwa kanya,Yomuñwi ni yomuñwi u mwa libita* lahae. 19  Kono uyumbilwe usapumbekwi mwa libita,Sina simela sesinyenyisa,*Uapesizwe bababulailwe, bane batabilwe ka mukwale,Babashetumukela kwa macwe a mwa mukoti,Sina situpu sesihatikelwa ka mahutu. 20  Hauna kukopana ni bona mwa libita,Kakuli neusinyize naha yahao,Neubulaile batu bahao. Bana ba babaeza zemaswe habasana kubulelwa fa mabizo nikamuta. 21  Mulukise fobaka bulaelwa bana bahaeKabakala mulatu wa bo kuku wabona,Ilikuli basike bayema ni kuhapa lifasiNi kutaza naha ka mileneñi yabona.” 22  “Nika balwanisa,”+ kubulela Jehova wa limpi. “Mi mwa Babilona, nikazwisa mwateñi libizo ni bo masiyaleti ni baikulu ni bana ba baikulu,”+ kubulela Jehova. 23  “Mi nika mueza saanda sa linuku ni mataba, mi nika mufiyela ka lufiyelo lwa sinyeho,”+ kubulela Jehova wa limpi. 24  Jehova wa limpi ukonkile uli: “Kukaezahala kulikana ni monilelezi,Mi kukaba sina moniatulezi. 25  Nikatuba Muasiria mwa lizoho laka,Mi nika muhatikela fa malundu aka.+ Coko yahae ikazwiswa ku bona,Mi mushimbo wahae ukazwiswa fa maheta ­abona.”+ 26  Kulelilwe kuezwa cwalo* mwa lifasi kaufela,Mi le ki lona lizoho leliotololezwi fahalimwaa* macaba kaufela. 27  Kakuli Jehova wa limpi haezize katulo,Ki mañi yaka ipaleliswa?+ Lizoho lahae haliotolohile,Ki mañi yaka likutisa?+ 28  Ka silimo sashwa Mulena Akazi,+ kwafiwa zibiso ye, yeli: 29  “Wena Filisita, ku wena kusike kwafumanwa yanyakalala,Kabakala kuli mulamu wa yanaa kunata ulobehile. Kakuli kwa mubisi wa noha+ kukazwa noha yenani buhazo,+Mi mwanaa yona ukaba noha yefufa yecisa ka mulilo.* 30  Baeli ba babotana habanze bacaNi babashebile habanze balobala mwa buiketo,Nikabulaya mubisi wahao ka tala yetuna,Mi sesika siyala ku wena sikabulaiwa.+ 31  Wena munyako, ulile! Wena muleneñi, ubokolole! Wena Filisita, baba ku wena kaufela bakakenelwa ki sabo! Kakuli kunani musi otaha ozwa kwa mutulo,Mi hakuna babakokomba mwa mpi yahae.” 32  Bakaalaba cwañi linumwana za sicaba? Baka lialaba kuli Jehova utomile mutomo mwa Sione,+Ni kuli babotana mwahalaa batu bahae bakasabela mwateñi.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Uka bafa pumulo.”
Kamba “bane bababelekisa.”
Kamba “nyefulo.”
Kamba “Yanaabelekisa babañwi.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “lipuli kaufela zabaa­na za.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Linzwi ka linzwi, “ndu.”
Kamba “mutai onyenyisa.”
Linzwi ka linzwi, “Wo ki ona mulelo olelilwe.”
Kamba “leliitukiselize kunata.”
Kamba “noha yelubilo yenani buhazo.”