Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Isaya 10:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (1-4)

  • Asiria—mulamu wa buhali bwa Mulimu (5-11)

  • Koto yefiwa Asiria (12-19)

  • Bo masiyaleti ba Jakobo bakakuta (20-27)

  • Mulimu uka atula Asiria (28-34)

10  Bumai ki bwa babatoma milao yeutwisa butuku,+Babañola ka nako kaufela litaelo zehatelela batu,   Kuli basike baatula hande mizeko ya babotana,Kuli basike baatulela babainyandela mwahalaa batu baka ka kuya ka niti ya taba,+Ili kueza limbelwa inge tutu yehapilweNi kueza bana babasina bo ndataa bona* inge lika zehapilwe!+   Mukaezañi ka lizazi lemuka atulwa,*+Sinyeho haikataha kuzwa kwa sibaka sa kwahule?+ Mukamatela ku mañi kuli amituse,+Mi sifumu samina* muka sisiya kai?   Hakuna zekasiyala haisi kuhohoba mwahalaa mapantitiKamba kushwa mwahalaa bababulailwe. Kabakala zeo kaufela, buhali bwahae habusika kuyuka,Kono lizoho lahae lisaotolohile kuli libanate.+   “Hamubone! Muasiria+Ki mulamu onibonisa ka ona buhali bwaka+Mi nikaitusisa tupa ye mwa lizoho lahae kwa kuatula!   Nika muluma kuli ayo lwanisa sicaba sa bakwenuheli,+Ayo lwanisa batu baba nihalifisize hahulu;Nika mulaela kuli ahape tutu yeñataNi kubahatikela sina sileze mwa linzila.+   Kono haana kulata kueza cwaloMi pilu yahae haina kulela kueza cwalo;Kakuli mwa pilu yahae ulelile kusinya,Kuli ayundise macaba amañata, isiñi amanyinyani.   Kakuli uli:‘Kana manduna baka haki malena kaufelaa bona?+   Kana Kalino+ haiswani ni Karikemishi?+ Kana Hamati+ haiswani ni Aripadi?+ Kana Samaria+ haiswani ni Damaseka?+ 10  Lizoho laka lihapile mibuso ya milimu yesina tuso,Yeo maswaniso ayona a kupanga naali amañata kufita a mwa Jerusalema ni Samaria!+ 11  Kana hanina kueza ni Jerusalema ni milimu yahae ya maswaniso cwaloSina moniezelize Samaria ni milimu yahae yesina tuso?’+ 12  “Jehova hakafeza misebezi yahae kaufela fa Lilundu la Sione ni mwa Jerusalema, ukafa* mulena wa Asiria koto kabakala pilu yahae ya kashwau ni kabakala mutalimelo wahae wa buikuhumuso.+ 13  Kakuli uli:‘Nikaeza cwalo ka maa­ta a lizoho lakaNi ka butali bwaka, kakuli ni yabutali. Nikazwisa milulwani ya macaba+Ni kuikungela bufumu bwayona,+Mi nikabusa babayahile ku yona sina yamaa­ta.+ 14  Sina mutu yakenya lizoho mwa siyaleto,Lizoho laka likahapa tutu ya macaba;Mi sina yakubukanya mai ayubekilwe, Nikakubukanya lifasi kaufela! Hakuna yakanyanganyisa mafufa ahae abapuhile kamba kuatamisa mulomo wahae kamba kushobota.’” 15  Kikuli capu ikaipahamisa fahalimwaa yailemisa? Kana saha ikaipahamisa fahalimwaa yaisahisa? Kana mulamu+ wakona kuzungisa yaunanuzi? Kamba kana tupa yakona kunanula yasika eziwa fa kota? 16  Kabakaleo Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Ukatahisa kuli batu bahae babanunile baote,+Mi mwatasaa kanya yahae, ukatumbula mulilo obuhali.+ 17  Yena yali Liseli la Isilaele+ ukafetuha mulilo,+Mi Yakenile wahae ukaba lulimi lwa mulilo;Mulilo wo ukatuka ni kucisa bucwañi bwahae ni mikakani yahae mwa lizazi lililiñwi. 18  Ukafelisa kanya ya mushitu wahae ni ya simu yahae ya likota zebeya miselo;Kukaswana inge mutu yakula yaotile.+ 19  Likota zekasiyala mwa mushitu wahaeLikaba zenyinyani hahulu kuli mane mushimani ukakona kuliñola. 20  Ka lizazi leo, babasiyezi ba IsilaeleNi babapunyuhile ku ba ndu ya JakoboHabasana kuitinga ku yanaa banatile;+Kono bakaitinga ku Jehova,Yena Yakenile wa Isilaele, ka kusepahala. 21  Ki bo masiyaleti feela, bona bo masiyaleti ba Jakobo,Babaka kutela ku Mulimu Yamaa­ta.+ 22  Kakuli nihaike kuli sicaba sahao, wena IsilaeleSiswana sina mushabati wa liwate,Ki bo masiyaleti feela ku bona babaka kuta.+ Sekuatuzwi kuli sicaba sikayundiswa,+ Mi sikaatulwa.*+ 23  Mi katulo yeo ya kubayundisa yalelile Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi,Ikaezwa mwa naha kau­fela.+ 24  Kabakaleo, Mulena Yapahami ka Kufitisisa, yena Jehova wa limpi, sabulela ki se, uli: “Mina batu baka, babapila mwa Sione, musike mwasaba kabakala Maasiria, bane bamishapanga ka tupa+ ni kuminata ka mulamu sina mone baezelize Maegepita.+ 25  Kakuli mwa nako yenyinyani feela, likatulo zaka likafela; buhali bwaka bukasikuluhela ku bona kubayundisa.+ 26  Jehova wa limpi uka bazungiseza pafa,+ sina mwanaatulezi Mamidiani bukaufi ni licwe la Orebu.+ Mi mulamu wahae ukaba fahalimwaa liwate, mi uka unanulela mwahalimu sina mwanaaezelize kwa Maegepita.+ 27  Ka lizazi leo, mushimbo wahae ukazwisiwa fa liheta lahao,+Ni coko yahae ikazwisiwa mwa mulala wahao,+Mi coko yeo ikalobakeha+ kabakala oli.” 28  Utile mwa Ayati;+Upazuzi mwa Migoroni;Usiile mutiyo wahae mwa Mikimashi.+ 29  Basilile fa mupao;Batandile busihu mwa Geba;+Rama wangangama, Gibea+ wa Saule ubale­hile.+ 30  Wena mwanaa Galimi wamusizana, ulile mi ubokolole! Uteeleze, wena Laisha! Unani bumai, wena Ana­tota!+ 31  Madimena ubalehile. Babayahile mwa Gebimi baipatezi makundamo. 32  Ka lona lizazi le, ukatibelela mwa Nobu.+ Uzungisa ñindi yahae kwa lilundu la mwanaa Sione wamusizana, Lona lilundu la Jerusalema. 33  Hamubone! Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Ukolela mitai ka nzila yesabisa;+Likota zetelele hahulu lisweli zalemiwa,Mi batu babapahami bakokobezwa. 34  Ulemaka macacani atibani a mwa mushitu ka sisebeliso sa sipi,*Mi Lebanoni ikawiswa ki yamaa­ta.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lindiala.”
Kamba “lemuka fiwa koto.”
Kamba “kanya yamina.”
Linzwi ka linzwi, “nikafa.”
Kamba “sikafiwa koto.”
Kamba “capu.”