Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Isaya 1:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Ndate ni bana bahae ba bakwenuheli (1-9)

  • Jehova utoile bulapeli bobusa zweleli kwatasaa pilu (10-17)

  • “Lulukise litaba” (18-20)

  • Sione uyahiwa sinca sina muleneñi osepahala (21-31)

1  Ki ye pono yanaaboni Isaya*+ mwanaa Amozi ka za Juda ni Jerusalema mwa mazazi a Oziasi,+ Jotami,+ Akazi,+ ni Ezekiasi,+ malena ba Juda:+   Hamuutwe mina mahalimu, mi uteeleze, wena lifasi,+Kakuli Jehova uize: “Niutile bana mi nibahulisize,+Kono banikwenuhezi.+   Poho iziba hande muleki wayona,Ni mbongolo iziba sicelo sa muñaa yona;Kono Isilaele haanizibi,*+Batu baka tota habaezi lika ka kutwisiso.”   Bumai ki bwa sicaba sa baezalibi,+Bona batu babaimezwi ki bufosi,Ki lusika lwa batu babamaswe, ki bana babamaswe! Bafulalezi Jehova;+Bashwauzi Yakenile wa Isilaele;Bamufulalezi ka mikokoto yabona.   Mukanatelwa kai hape hamunze muekeza kwa bukwenuheli bwamina?+ Toho kaufelaa yona yakula,Ni pilu kaufelaa yona ikenezwi ki butuku.+   Kuzwa kwa singandi sa lihutu kuyo fita ni fa toho, hakuna fokuiketile. Kunani litombo, matuma ni litombo zeñwi zeatami—Halisika alafiwa* kamba kutamiwa kamba kunolofazwa ka oli.+   Naha yamina ifetuhile matota. Mileneñi yamina icisizwe ka mulilo. Bazwahule basinya naha yamina inze muiponela.+ Iswana sina naha ya matota yesinyizwe ki bazwahule.+   Mwanaa Sione wamusizana uyubekilwe sina sitebule* sesi mwa simu ya veine,Sina sibuma sesi mwa simu ya likyukamba,Sina muleneñi oambekilwe.+   Kambesi kuli Jehova wa limpi naapilisize basikai ku luna,Nelukabe lubile sina Sodoma,Mi neluka swana sina Gomora.+ 10  Hamuutwe linzwi la Jehova, mina bahateleli* ba Sodoma.+ Muise pilu kwa mulao* wa Mulimu waluna, mina sicaba sa Gomora.+ 11  Jehova uli: “Nitusiwa cwañi ki matabelo amina amañata?+ Ninyikwile linubu zamina za kucisa za lingu zabaana+ ni mafula a lifolofolo zefepilwe hande,+Mi hanitabeli mali+ a lipohwana+ ni a lingunyana ni a lipuli.+ 12  Hamutaha kuto iponahaza fapilaa ka,+Ki mañi yamikupile kuliMuhatikele mwa malapa aka cwana?+ 13  Mutuhele kutisa linubu za bubeke zesina tuso. Insense yamina ki yenyenyisa ku na.+ Mikiti ya kutasa kwa kweli,+ lisabata,+ ni lipizo za mikopano+—Hanikoni kutuhelela misebezi ya mabibo+ ni mikopano yamina yeipitezi. 14  Nitoile mikiti yamina ya kutasa kwa kweli ni mikiti yamina yemiñwi. Sei niimeza;Nikatezi kuilwala. 15  Mi hamuotolola mazoho amina,Niitima kwa meeto kuli nisike namibona.+ Niha mukalapela litapelo zeñata,+Hanina kuliutwa;+Mazoho amina atezi mali.+ 16  Mutape, muikenise;+Muzwise likezo zamina zemaswe fapilaa ka;Mutuhele kueza zemaswe.+ 17  Muitute kueza bunde, mubate katulo yelukile,+Muhakulule muhateleli,Muyemele litukelo za mwana yasina ndatahe,*Mi muyemele taba ya mbelwa.”+ 18  Jehova uli: “Hamutahe cwale, lulukise litaba mwahalaa luna.+ Libi zamina niha likaba za bufubelu bobutona,Likafetuha zesweu sina litwa;+Niha likaba zefubelu sina lisila la bufubelu bobutibile,Likafetuha sina boya bwa ngu. 19  Haiba mutabela, mi muutwa,Mukaca lika zende za mwa naha.+ 20  Kono haiba muhana kuutwa mi munikwenuhela,Mukabulaiwa ka mukwale,+Kakuli ki Jehova yabulezi cwalo ka mulomo wahae.” 21  Muleneñi osepahala+ ufetuhile lihule!+ Neutezi katulo yelukile;+Kuluka nekupila mwateñi,+Kono cwale sekupila babulai.+ 22  Silivera yahao ifetuhile masila,+Mi bucwala* bwahao busampuzwi ka mezi. 23  Manduna bahao banani sinundwe mi ki balikani ba masholi.+ Yomuñwi ni yomuñwi wa ku bona utabela kulekiwa kweta mi ulata kufiwa limpo.+ Habaatuleli bana babasina bo ndataa bona* ka kuluka,Mi habatalimangi muzeko wa mbelwa.+ 24  Kabakaleo, Mulena wa niti, yena Jehova wa limpi,Yena Yamaata wa Isilaele, uli: “Cwale nikazwisa balwanisi baka fapilaa ka,Mi nikakutiseza lila zaka bumaswe.+ 25  Nika kulwanisa ka lizoho laka,Nikashengununa masila ahao sina yaashengununa ka mulola,Mi nikazwisa masila ahao kaufela kuwena.+ 26  Nikakutisa baatuli bahao sina kwa makaleloNi baelezi bahao sina sapili.+ Mi hasamulaho, ukabizwa Muleneñi wa Kuluka, Tolopo Yesepahala.+ 27  Sione ukaliululwa ka katulo yelukile,Mi batu bahae babaka kuta, bakaliululwa ka kuluka.+ 28  Bakwenuheli ni baezalibi bakayundiselezwa hamoho,+Mi batu babafulalela Jehova bakayundiswa.+ 29  Kakuli bakaswabiswa ki likota zemaata zene mulakaza,+Mi mukaswaba kabakala masimu* ene muketile.+ 30  Kakuli mukaswana sina kota yetuna yeoma matali,+Ni sina simu yesina mezi. 31  Mutu yatiile ukafetuha lukushe,*Mi musebezi wahae ukafetuha mulilo otatalakana;Bubeli bwazona likacelela hamoho mwa mulilo,Kusina yalitima.”

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Kupilisa kwa Jehova.”
Kamba “habazibi mulenaa bona.”
Linzwi ka linzwi, “Halisika punyiwa.”
Kamba “munganda.”
Kamba “babusi.”
Kamba “tuto.”
Kamba “ndiala.”
Kamba “bucwala bwa buloto.”
Kamba “lindiala.”
Mwendi ki likota ni masimu zeneitusiswa mwa bulapeli bwa milimu ya maswaniso.
Ki muhala okona kuca ka bunolo.