Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

ISAYA

Isaya—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Ndate ni bana bahae ba bakwenuheli (1-9)

  • Jehova utoile bulapeli bobusa zweleli kwatasaa pilu (10-17)

  • “Lulukise litaba” (18-20)

  • Sione uyahiwa sinca sina muleneñi osepahala (21-31)

 • 2

  • Lilundu la Jehova lapahamiswa (1-5)

   • Mikwale ieziwa malimi a likekele (4)

  • Lizazi la Jehova li ka kokobeza babaikuhumusa (6-22)

 • 3

  • Baeteleli ba Juda bakelusa sicaba (1-15)

  • Bana ba Sione babasizana ba linyawe baatuliwa (16-26)

 • 4

  • Basali ba 7 ku muuna alimuñwi (1)

  • Lika zekameliswa ki Jehova likaba zetahisa kanya (2-6)

 • 5

  • Pina yebulela za simu ya Jehova ya veine (1-7)

  • Bumai kwa simu ya Jehova ya veine (8-24)

  • Buhali bwa Mulimu butukela batu bahae (25-30)

 • 6

  • Pono yebonisa Jehova mwa tempele yahae (1-4)

   • “Ki yakenile, ki yakenile, ki yakenile, yena Jehova” (3)

  • Milomo ya Isaya yakeniswa (5-7)

  • Isaya ufiwa musebezi (8-10)

   • “Ki na yo! Haku nilume!” (8)

  • “Wena Jehova, kukaanga nako yekuma kai?” (11-13)

 • 7

  • Lushango loluya ku Mulena Akazi (1-9)

   • Sheari-jashubi (3)

  • Sisupo sa Emanuele (10-17)

  • Lika zetahiswa ki kusasepahala (18-25)

 • 8

  • Tasezo yetaha ya Maasiriya (1-8)

   • Mahere-shalalu-hashi-bazi (1-4)

  • Musike mwasaba—“Mulimu uinzi ni luna!” (9-17)

  • Isaya ni bana bahae baswana sina lisupo (18)

  • Musikuluhele kwa mulao, isiñi kwa madimona (19-22)

 • 9

  • Liseli lelituna mwa naha ya Galilea (1-7)

   • Kupepiwa kwa “Nduna wa Kozo” (6-7)

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (8-21)

 • 10

  • Lizoho la Mulimu lilwanisa Isilaele (1-4)

  • Asiria—mulamu wa buhali bwa Mulimu (5-11)

  • Koto yefiwa Asiria (12-19)

  • Bo masiyaleti ba Jakobo bakakuta (20-27)

  • Mulimu uka atula Asiria (28-34)

 • 11

  • Puso yelukile ya katai ka Jese (1-10)

   • Liakanyani lipila hamoho ni ngunyana (6)

   • Lifasi likatala zibo ya Jehova (9)

  • Kukutiswa kwa bo masiyaleti (11-16)

 • 12

  • Pina ya buitumelo (1-6)

   • “Jah Jehova ki yena maata aka” (2)

 • 13

  • Katulo ya Babilona (1-22)

   • Lizazi la Jehova lifakaufi! (6)

   • Mamede bakatula Babilona (17)

   • Babilona haina kuyahiwa nikamuta (20)

 • 14

  • Isilaele ukapila mwa naha yahae (1, 2)

  • Kunyefula mulena wa Babilona (3-23)

   • Yabenya ukawa kwa lihalimu (12)

  • Lizoho la Jehova likatuba Muasiria (24-27)

  • Katulo ya naha ya Mafilisita  (28-32)

 • 15

  • Katulo yekatahela Moabi (1-9)

 • 16

  • Lushango ka za Moabi lusazwelapili (1-14)

 • 17

  • Katulo yekatahela Damaseka (1-11)

  • Macaba akakalimelwa ki Jehova (12-14)

 • 18

  • Lushango ka za Etopia (1-7)

 • 19

  • Katulo ya Egepita (1-15)

  • Egepita ikaziba Jehova (16-25)

   • Aletare ya Jehova ye mwa Egepita (19)

 • 20

  • Sisupo ku Egepita ni Etopia (1-6)

 • 21

  • Katulo yekatahela lihalaupa la liwate (1-10)

   • Kuzwelapili kulibelela fa tawala ya mulibeleli (8)

   • “Babilona uwile!” (9)

  •  Katulo yekatahela Duma ni lihalaupa (11-17)

   • “Mulibeleli, busihu buzamaya cwañi?” (11)

 • 22

  • Katulo yekatahela Musindi wa Lipono (1-14)

  • Sikombwa Shebina uyoliwa ki Eliakimi (15-25)

   • Mapo ya swanisezo (23-25)

 • 23

  • Katulo yekatahela Tire (1-18)

 • 24

  • Jehova ukazwisa batu mwa naha (1-23)

   • Jehova ki Mulena mwa Sione (23)

 • 25

  • Limbuyoti zetahela batu ba Mulimu (1-12)

   • Mukiti wa Jehova wa waine yende (6)

   • Lifu halisana kubateñi (8)

 • 26

  • Pina yebulela za kusepa ni kupiliswa (1-21)

   • Jah Jehova ki Licwe la kamita (4)

   • Batu ba mwa lifasi baituta kuluka (9)

   • “Babashwile bahao bakapila” (19)

   • Mukene mwa mizuzu ya mwahali mi muipate (20)

 • 27

  • Leviatani ubulailwe ki Jehova (1)

  • Pina yeswaniseza Isilaele kwa simu ya veine (2-13)

 • 28

  • Bumai ki bwa macakolwa ba Efraimi! (1-6)

  • Baprisita ni bapolofita ba Juda batantalika (7-13)

  • “Tumelelano ni Lifu” (14-22)

   • Licwe labutokwa la mwa kona leli mwa Sione (16)

   • Musebezi wa Jehova omakaza (21)

  • Kalimelo ya Jehova yebutali yaswanisezwa (23-29)

 • 29

  • Bumai ki bwa Ariele! (1-16)

   • Sebelezo yesazwi kwa pilu inyazizwe (13)

  • Bo susu bakautwa; mi libofu likabona (17-24)

 • 30

  • Tuso yekazwa kwa Egepita haina kutusa (1-7)

  • Batu bahana lushango lwa mupolofita (8-14)

  • Maata ka kuba ni sepo (15-17)

  • Jehova ushemuba batu bahae (18-26)

   • Jehova, Muluti Yapahami (20)

   • “Nzila ki yona ye” (21)

  • Jehova ukatahisa katulo yahae ku Asiria (27-33)

 • 31

  • Tuso sakata izwa ku Mulimu, isiñi kwa batu (1-9)

   • Lipizi za Egepita ki za nama (3)

 • 32

  • Mulena ni manduna bakabusa ka kuya ka katulo yelukile (1-8)

  • Temuso kwa basali babasa isi pilu kwa lika (9-14)

  • Limbuyoti zetaha, moya hausululwa (15-20)

 • 33

  • Katulo ni sepo ya babalukile (1-24)

   • Jehova ki Muatuli, Mutomi wa Mulao, ni Mulena (22)

   • Hakuna yakali: “Nakula” (24)

 • 34

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-8)

  • Naha ya Edomo ikaba matota (9-17)

 • 35

  • Paradaisi ikutiswa sinca (1-7)

   • Libofu bakabona; bo susu bakautwa (5)

  • Nzila Yekenile ya babaliuluzwi (8-10)

 • 36

  • Senakeribi ulwanisa Juda (1-3)

  • Rabishake unyefula Jehova (4-22)

 • 37

  • Ezekiasi ukupa tuso ya Mulimu ka Isaya (1-7)

  • Senakeribi ubemba Jerusalema (8-13)

  • Tapelo ya Ezekiasi (14-20)

  • Isaya ufitisa kalabo ya Mulimu (21-35)

  • Lingeloi libulaya Maasiria ba 185,000 (36-38)

 • 38

  • Kukula ni kufola kwa Ezekiasi (1-22)

   • Pina ya buitebuho (10-20)

 • 39

  • Linumwana zezwa kwa Babilona (1-8)

 • 40

  • Kuomba-ombiwa kwa batu ba Mulimu (1-11)

   • Linzwi mwa lihalaupa (3-5)

  • Butuna bwa Mulimu (12-31)

   • Macaba aswana sina lilotoli lelizwa mwa sikotolo (15)

   • Mulimu upila fahalimwaa “mupotoloho wa lifasi” (22)

   • Linaleli kaufela ulibiza ka mabizo (26)

   • Mulimu haakatali (28)

   • Babasepile Jehova bakakutelwa ki maata (29-31)

 • 41

  • Muhapi yazwa kwa mapazulelo a lizazi (1-7)

  • Isilaele uketiwa kuba Mutangaa Mulimu (8-20)

   • “Abrahama mulikanaaka” (8)

  • Milimu yemiñwi yalwaniswa (21-29)

 •  42

  • Mutangaa Mulimu ni musebezi wahae (1-9)

   • ‘Jehova ki lona libizo laka’ (8)

  • Pina yenca ya kulumbeka Jehova (10-17)

  • Isilaele ki sibofu mi ki susu (18-25)

 • 43

  • Jehova ukubukanya sinca batu bahae (1-7)

  • Milimu yazekiswa (8-13)

   • “Mu lipaki zaka” (10, 12)

  • Kulukululwa mwa Babilona (14-21)

  • “Haluzekisane” (22-28)

 • 44

  • Limbuyoti kwa batu ba Mulimu babaketilwe (1-5)

  • Hakuna Mulimu yomuñwi kwandaa Jehova (6-8)

  • Butoto bwa maswaniso aezizwe ki batu (9-20)

  • Jehova, Muliululi wa Isilaele (21-23)

  • Tukuluho ka Sirusi (24-28)

 • 45

  • Sirusi utozizwe kuli ahape Babilona (1-8)

  • Lizupa halikoni kulwanisa Mubupi (9-13)

  • Macaba amañwi alemuha Isilaele (14-17)

  • Mulimu wasepahala ka za bupile ni kwa kupatulula litaba (18-25)

   • Lifasi nelibupezwi kuli liyahiwe (18)

 • 46

  • Maswaniso a Babilona abapanywa ni Mulimu wa Isilaele (1-13)

   • Jehova upolofita zekaezahala kwapili (10)

   • Nyunywani yeca nama yezwa kwa mapazulelo a lizazi (11)

 • 47

  • Kuwa kwa Babilona (1-15)

   • Banuhi ba linaleli batompololwa (13-15)

 • 48

  • Isilaele wanyaziwa ni kukeniswa (1-11)

  • Jehova ukaanga muhato wa kulwanisa Babilona (12-16a)

  • Tuto ya Mulimu yatusa (16b-19)

  • “Hamuzwe mwa Babilona!” (20-22)

 • 49

  • Musebezi obafilwe batanga ba Jehova (1-12)

   • Liseli la macaba (6)

  • Kuomba-ombiwa kwa Isilaele (13-26)

 • 50

  • Sibi sa Isilaele sitahisa matata (1-3)

  • Mutangaa Jehova yasepahala (4-11)

   • Malimi ni mazebe a babalutilwe (4)

 • 51

  • Sione ukafetulwa kuba sina Edeni (1-8)

  • Kuomba-ombiwa ki Mubupi yamaata wa Sione (9-16)

  • Komoki ya buhali bwa Jehova (17-23)

 • 52

  • Zuha! Wena Sione! (1-12)

   • Ki amande hahulu mahutu a babatisa taba yende (7)

   • Balibeleli ba Sione bahuwa inze baswalisani (8)

   • Babalwalanga lisebeliso za Jehova balukela kukena (11)

  • Mutanga Jehova ukapahamiswa (13-15)

   • Ponahalo yesinyehile (14)

 • 53

  • Manyando, lifu, ni kubulukiwa kwa mutangaa Jehova (1-12)

   • Kukendiwa ni kutokolomohiwa (3)

   • Naalwezi makulano ni matuku (4)

   • “Sina ngu yeiswa kwa kubulaiwa” (7)

   • Naalwezi libi za babañata (12)

 • 54

  • Sione yali mumba ukaba ni bana babañata (1-17)

   • Jehova, muunaa Sione (5)

   • Bana ba Sione bakalutiwa ki Jehova (13)

   • Hakuna silwaniso sesiezezwa Sione sesika konda (17)

 • 55

  • Memo ya kuca ni kunwa kusina tifo (1-5)

  • Hamubate Jehova ni linzwi lahae lelisepahala (6-13)

   • Linzila za Mulimu lipahami hahulu kufita linzila za batu (8, 9)

   • Linzwi la Mulimu likakondisa luli (10, 11)

 • 56

  • Muzwahule ni numbulwa bakafuyaulwa (1-8)

   • Ndu ya tapelo ya macaba kaufela (7)

  • Balibeleli ba libofu, linja za limumu (9-12)

 • 57

  • Mutu yalukile ni yasepahala bashwa (1, 2)

  • Buhule bwa Isilaele bwa kwa moya bwapatululwa (3-13)

  • Kuomba-ombiwa kwa babotana (14-21)

   • Babamaswe baswana sina liwate lelisa ombali (20)

   • Hakuna kozo yebulukezwi babamaswe (21)

 • 58

  • Kuitima lico kwa niti ni kwa buhata (1-12)

  • Kutabiswa ki kumamela Sabata (13, 14)

 • 59

  • Libi za Isilaele ki zona zemukauhanyize ku Mulimu (1-8)

  • Kuipulela libi (9-15a)

  • Jehova ufa tuso bababakile (15b-21)

 •  60

  • Kanya ya Jehova ibenya fahalimwaa Sione (1-22)

   • Sina maiba afufela kwa mandu aona (8)

   • Gauda mwa sibaka sa kopa (17)

   • Yomunyinyani ukafetuha babaeza 1,000 (22)

 • 61

  • Batozizwe kuli bashaele taba yende (1-11)

   • “Silimo sa sishemo sa Jehova” (2)

   • “Likota zetuna za kuluka” (3)

   • Bazwaule bakatusa (5)

   • “Baprisita ba Jehova” (6)

 • 62

  • Libizo la Sione lelinca (1-12)

 • 63

  • Jehova ukutiseza macaba bumaswe (1-6)

  • Lilato lelisa feli la Jehova mwa mazazi a kwamulaho (7-14)

  • Tapelo yebonisa kubaka (15-19)

 • 64

  • Tapelo yebonisa kubaka yazwelapili (1-12)

   • Jehova “Mubupi waluna” (8)

 • 65

  • Katulo ya Jehova fahalimwaa balapeli ba maswaniso (1-16)

   • Milimu ya Matohonolo ni ya Bushiko (11)

   • “Batanga baka bakaca” (13)

  • Mahalimu amanca ni lifasi lelinca (17-25)

   • Kuyaha mandu; kucala masimu a likota za veine (21)

   • Hakuna yakaikataza feela asafumani sesiñwi (23)

 • 66

  • Bulapeli bwa niti ni bwa buhata (1-6)

  • Sione ni bana bahae (7-17)

  • Sicaba sikubukanyizwe mwa Jerusalema kulapela (18-24)