Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Hosea 9:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Libi za Efraimi litahisa kuli ahaniwe ki Mulimu (1-17)

    • Kuineela ku mulimu yaswabisa (10)

9  “Usike wataba, wena Isilaele,+ Usike waba ni tabo sina macaba. Kakuli ukeluhile ku Mulimu wahao kabakala buhule.*+ Ulatile lituwelo za lihule fa mapulelo kaufela a bubeke.+   Kono mapulelo ni silubelo sa waine halina kubafepa, Mi haana kufumana waine yenca.+   Habana kuzwelapili kupila mwa naha ya Jehova;+ Kono Efraimi ukakutela kwa Egepita, Mi bakaca zemasila mwa Asiria.+   Habasana kutiseza Jehova linubu za waine;+ Matabelo abona haana kumutabisa.+ Aswana sina sinkwa sesiciwa ka nako ya sililo; Babasica kaufela bakaisilafaza. Kakuli sinkwa sabona ki sabona banosi; Hasina kutaha mwa ndu ya Jehova.   Mukaezañi fa lizazi la mukopano,* Fa lizazi la mukiti wa Jehova?   Kakuli hamubone! Bakabaleha kabakala sinyeho.+ Egepita uka bakubukanya hamoho,+ mi Memfisi uka bapumbeka.+ Liseto likakwahela lika zabona za butokwa za silivera, Mi mikona ikamela mwa litende zabona.   Mazazi a kutatubiwa akataha,+ Mazazi a kukutiseza bumaswe akataha, Mi Isilaele ukaziba taba yeo. Mupolofita wabona ukaba sikuba, mi muuna yabulela lipulelo za moya ukapulumuka; Kabakala kuli bufosi bwahao buatile, baba kutoile ki babañata.”   Mulibeleli+ wa Efraimi naali ni Mulimu waka.+ Kono cwale linzila kaufela za bapolofita+ bahae liswana ni tutwa twa mutei wa linyunywani; Kunani sitoyo mwa ndu ya Mulimu wahae.   Batupwikezi mwa sinyeho, sina mone kubezi mwa mazazi a Gibea.+ Ukahupula bufosi bwabona ni kubafa koto kabakala libi zabona.+ 10  “Nenifumani Isilaele sina lifeiga za mwa lihalaupa.+ Neniboni bo kukululu bamina sina feiga yapili kwa lifeiga za makalelo ze kwa kota ya feiga. Kono baya ku Baale wa Peori;+ Baikatulela kusebeleza nto yeswabisa,*+ Mi banyenyisa sina nto yeo yene balata. 11  Kanya ya Efraimi ifufa sina nyunywani; Hakuna babapepa bana, ni babaitwala.+ 12  Niha bakauta bana, Nika baamuha bona kufitela kutokwa nihaiba mutu yakasiyala;+ Ki cwalo, bakaba ni bumai hanika bafulalela!+ 13  Efraimi, yanaacezwi mwa mafulisezo, naaswana sina Tire+ ku na; Cwale Efraimi atise bana bahae kwa kuto bulaiwa.” 14  Wena Jehova, hakubafe zeuswanela kubafa; Ubafe mba yesulula bana ni mazwele aomelezi.* 15  “Bumaswe bwabona kaufela nebuli mwa Giligali,+ kakuli neni batoile hanebali kwateñi. Nika baleleka mwa ndu yaka bakeñisa likezo zabona zemaswe.+ Hanisana kubalata;+ Manduna babona kaufela banani mahañi. 16  Efraimi ukanatiwa.+ Mubisi wabona ukaoma mi habana kubeya miselo. Niha bakapepa bana, nikabulaya bana babona bebalata.” 17  Mulimu waka uka bahana, Kakuli habasika muutwa,+ Mi bakayambaela mwahalaa macaba.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “buitamaeli.”
Kamba “mukiti wahao otomilwe.”
Kamba “mulimu yaswabisa.”
Kamba “akokonyani.”