Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Hosea 9:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Libi za Efraimi litahisa kuli ahaniwe ki Mulimu (1-17)

    • Kuineela ku mulimu yaswabisa (10)

9  “Usike wataba, wena Isilaele,+ Usike waba ni tabo sina macaba. Kakuli ukeluhile ku Mulimu wahao kabakala buhule.*+ Ulatile lituwelo za lihule fa mapulelo kaufela a bubeke.+   Kono mapulelo ni silubelo sa waine halina kubafepa, Mi haana kufumana waine yenca.+   Habana kuzwelapili kupila mwa naha ya Jehova;+ Kono Efraimi ukakutela kwa Egepita, Mi bakaca zemasila mwa Asiria.+   Habasana kutiseza Jehova linubu za waine;+ Matabelo abona haana kumutabisa.+ Aswana sina sinkwa sesiciwa ka nako ya sililo; Babasica kaufela bakaisilafaza. Kakuli sinkwa sabona ki sabona banosi; Hasina kutaha mwa ndu ya Jehova.   Mukaezañi fa lizazi la mukopano,* Fa lizazi la mukiti wa Jehova?   Kakuli hamubone! Bakabaleha kabakala sinyeho.+ Egepita uka bakubukanya hamoho,+ mi Memfisi uka bapumbeka.+ Liseto likakwahela lika zabona za butokwa za silivera, Mi mikona ikamela mwa litende zabona.   Mazazi a kutatubiwa akataha,+ Mazazi a kukutiseza bumaswe akataha, Mi Isilaele ukaziba taba yeo. Mupolofita wabona ukaba sikuba, mi muuna yabulela lipulelo za moya ukapulumuka; Kabakala kuli bufosi bwahao buatile, baba kutoile ki babañata.”   Mulibeleli+ wa Efraimi naali ni Mulimu waka.+ Kono cwale linzila kaufela za bapolofita+ bahae liswana ni tutwa twa mutei wa linyunywani; Kunani sitoyo mwa ndu ya Mulimu wahae.   Batupwikezi mwa sinyeho, sina mone kubezi mwa mazazi a Gibea.+ Ukahupula bufosi bwabona ni kubafa koto kabakala libi zabona.+ 10  “Nenifumani Isilaele sina lifeiga za mwa lihalaupa.+ Neniboni bo kukululu bamina sina feiga yapili kwa lifeiga za makalelo ze kwa kota ya feiga. Kono baya ku Baale wa Peori;+ Baikatulela kusebeleza nto yeswabisa,*+ Mi banyenyisa sina nto yeo yene balata. 11  Kanya ya Efraimi ifufa sina nyunywani; Hakuna babapepa bana, ni babaitwala.+ 12  Niha bakauta bana, Nika baamuha bona kufitela kutokwa nihaiba mutu yakasiyala;+ Ki cwalo, bakaba ni bumai hanika bafulalela!+ 13  Efraimi, yanaacezwi mwa mafulisezo, naaswana sina Tire+ ku na; Cwale Efraimi atise bana bahae kwa kuto bulaiwa.” 14  Wena Jehova, hakubafe zeuswanela kubafa; Ubafe mba yesulula bana ni mazwele aomelezi.* 15  “Bumaswe bwabona kaufela nebuli mwa Giligali,+ kakuli neni batoile hanebali kwateñi. Nika baleleka mwa ndu yaka bakeñisa likezo zabona zemaswe.+ Hanisana kubalata;+ Manduna babona kaufela banani mahañi. 16  Efraimi ukanatiwa.+ Mubisi wabona ukaoma mi habana kubeya miselo. Niha bakapepa bana, nikabulaya bana babona bebalata.” 17  Mulimu waka uka bahana, Kakuli habasika muutwa,+ Mi bakayambaela mwahalaa macaba.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “buitamaeli.”
Kamba “mukiti wahao otomilwe.”
Kamba “mulimu yaswabisa.”
Kamba “akokonyani.”