Hosea 3:1-5

  • Hosea utusa musalaa hae wa mubuki (1-3)

  • Isilaele ukakutela ku Jehova (4, 5)

3  Cwale Jehova ali ku na: “Zamaya hape, uyo lata musali yalatwa ki muu­na usili ili yaeza bubuki,+ uyo mulata sina Jehova mwalatela sicaba sa Isilaele+ bona niha basikuluhela kwa milimu isili+ ni kulata mañende a miselo ya veine yeomile.”*  Ka mukwa ocwalo, naitekela yena ka lishekele za silivera ze 15 ni tikanyezo ya homere* ni hafu ya mabele.  Kiha nili ku yena: “Ukaba waka ka mazazi a mañata. Usike waeza buhule,* mi usike walobala ni muu­na usili, mi ni na nikaeza cwalo ku wena.”*  Kucwalo kakuli sicaba sa Isilaele sikapila ka nako yetelele* sisina mulena,+ sisina nduna, sisina sitabelo, sisina musumo, sisina efoda+ ni maswaniso a literafimi.*+  Hasamulaho, sicaba sa Isilaele sikakuta kuto bata Jehova Mulimu wabona+ ni Davida mulenaa bona,+ mi bakataha ku Jehova inze bangangama kuli babone bunde bwahae, mwa mazazi a mafele­lezo.+

Litaluso ze kwatasi

Fo kikuli, yeitusiswa mwa bulapeli bwa buhata.
Homere ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “Hanina kulobala ni wena.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi amañata.”
Kamba “milimu ya mwa mandu; milimu ya maswaniso.”