Hosea 2:1-23

  • Isilaele yasasepahali wafiwa koto (1-13)

  • Kukutela ku Jehova sina yena muunaa bona (14-23)

    • “Uka nibiza Muunaaka” (16)

2  “Mubulelele banabahabo mina, muli: ‘Sicaba saka!’*+ Mi mubulelele likaizeli zamina, muli: ‘Wena musali yashemubilwe!’*+   Munyaze maa mina; mumunyaze,Kakuli haki musalaaka+ mi hani muu­naa hae. Azwise buhule* bwahae fapilaa haeNi bubuki bwahae mwahalaa mazwele ahae,   Hakusicwalo nika mutubula abe mapunu sina mwanaainezi ka lizazi lapepwa,Abe sina lihalaupa,Afetuhe naha yesina mezi,Mi nitahise kuli abulaiwe ki linyolwa.   Mi hanina kushemuba bana bahae,Kakuli ki bana babapepilwe ka buhule.*   Kakuli maa bona uezize buhule.*+ Yena yanaaitwezi bona uezize zeswabisa,+ kakuli uize:‘Nikalatelela linyazi zaka,+Baba nifa sinkwa saka ni mezi aka,Boya bwa folofolo ni lisila laka la line, oli yaka ni zenwiwa zaka.’   Kabakaleo nikatiba nzila yahao ka lukwakwa lwa mikakani;Mi nikayaha limota la macwe fahalimwaa hae,Kuli asike afumana linzila zahae.   Ukamatela linyazi zahae, kono haa­na kulifumana;+Uka babata, kono haa­na kubafumana. Cwale ukali: ‘Nikakutela ku muu­naaka wapili,+Kakuli ka nako yani neniiketile kufita cwale.’+   Naasika lemuha kuli ki na yanaa mufile bubeke,+ waine yenca, ni oli,Ni kuli ki na yanaa mufile silivera yeñataNi gauda, yene baitusisize ku Baale.+   ‘Kabakaleo, nikakuta kuto shimba bubeke bwaka ka nako yateñiNi waine yaka ka nako yayona,+Mi nikapamula boya bwa folofolo bwaka ni lisila laka la line zeneswanela kuapesa mapunu ahae. 10  Cwale nika mutubula kuli linyazi zahae liiponele mapunu ahae,Mi hakuna mutu yaka mulamulela mwa lizoho laka.+ 11  Nikafelisa tabo yahae kaufela,Mikiti+ yahae, mikiti yahae ya kutasa kwa kweli, lisabata zahae, ni linako zahae kaufela za mikiti. 12  Mi nikasinya likota zahae za veine ni za feiga, ili zanaabulezi zateñi kuli: “Ze ki zona lituwelo zaka, zene nifilwe ki linyazi zaka”;Nika lifetula mushitu,Mi lifolofolo za mwa naheñi lika lica. 13  Nika muzekisa kabakala mazazi anaaezezanga maswaniso a Baale+ matabelo,Hanaaikabisa ka masale ni likabisa ni kumatela linyazi zahae,Mi naanilibezi,’+ kubulela Jehova. 14  ‘Kabakaleo, nika mukolwisa,Nika muisa mwa lihalaupa,Mi nika mubulelela zeka mufita kwa pilu. 15  Nika mukutiseza masimu ahae a likota za veine kukala ka yona nako yeo,+Ni Musindi* wa Akore+ sina munyako olibisa kwa sepo;Ukaalabela kwateñi sina mwa mazazi a bunca bwahae,Sina ka lizazi lazwa mwa naha ya Egepita.+ 16  Mi ka lizazi leo,’ kubulela Jehova,‘Uka nibiza Muunaaka, mi hausana kunibiza Muñaaka.’* 17  ‘Nikazwisa mabizo a maswaniso a Baale mwa mulomo wahae,+Mi haasana kuhupulwa ka mabizo aona.+ 18  Ka lizazi leo, nika baezeza tumelelano ni lifolofolo za mwa naheñi,+Ni linyunywani za mwa mahalimu ni lika zehohoba;+Nikazwisa buta ni mukwale ni ndwa mwa naha,+Mi nika bapilisa mwa buiketo.+ 19  Nika kukumalela kuya kuile;Mi nika kukumalela ka kuluka ni ka katulo yelukile,Ka lilato lelisa feli ni sishemo.+ 20  Nika kukumalela ka busepahali,Mi luli ukaziba Jehova.’+ 21  ‘Ka lizazi leo nikaalaba,’ kubulela Jehova,‘Nikaalaba mahalimu,Mi akaalaba lifasi;+ 22  Mi lifasi likaalaba bubeke ni waine yenca ni oli;Mi zona likaalaba Jizi­reele.*+ 23  Nikaicalela yena mwa lifasi sina peu,+Mi nika mushemuba, yena yanaasika shemubiwa;*Nikabulelela babasi sicaba saka,* nili: “Mu sicaba saka,”+ Mi bakali: “Ki wena Mulimu waka.”’”+

Litaluso ze kwatasi

Mubone litaluso ze kwatasi kwa Hos 1:9.
Mubone litaluso ze kwatasi kwa Hos 1:6.
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “buitamaeli.”
Kamba “Libala.”
Kamba “Baale waka.”
Lelitalusa “Mulimu Ukacala Peu.”
Mubone litaluso ze kwatasi kwa Hos 1:6.
Mubone litaluso ze kwatasi kwa Hos 1:9.