Hosea 13:1-16

  • Efraimi wa mubuki naalibezi Jehova (1-16)

    • “Wena Lifu, maata ahao akai?” (14)

13  “Efraimi hanaabulela, batu nebangangama;Naatumile mwa Isilaele.+ Kono aba ni mulatu kabakala Baale, mi ashwa.+   Cwale baekeza kwa sibi sabonaMi baeza maswaniso a sipi* ka silivera yabona;+Baeza milimu ya maswaniso ka bukwala, kaufelaa yona iezizwe ki likwala za misebezi ya mazoho. Baibulelela, bali: ‘Babaeza sitabelo batubete manamani.’+   Kabakaleo bakaswana sina malu a kakusasana,Sina puka yefela kapili,Bakaswana sina muuku ofefulwa ki liñungwa fa mapulelo,Ni sina musi ozwela mwa lisuba leli fa situwa.   Kono ki na Jehova Mulimu wahao kuzwa fouzwela mwa naha ya Egepita;+Hakuna Mulimu yomuñwi yene uziba haisi na,Mi hakuna mupilisi yomuñwi haisi na.+   Neni kuzibile haneuli mwa lihalaupa,+ mwa naha ya linanga.   Nebakuliswa ki zene baca mwa mafulisezo abona,+Bakula mi lipilu zabona zaikuhumusa. Mi banilibala.+   Ku bona, nikaba sina tau yamwana,+Sina ngwe yeipatile kwa nzila.   Nika batulukela sina bere yelatehezwi ki bana bayona,Mi nikapazula lifuba zabona fahali. Kwateñi, nika bamiza sina tau;Folofolo ya mwa naheñi ika batataula.   Ika kuyundisa wena Isilaele,Kabakala kuli unikwenuhezi, ukwenuhezi yanaa kutusa. 10  Cwale mulenaa hao ukai, kuli akupilise mwa mileneñi yahao kaufela,+Ni manduna* bahao, bene ubulezi zabona kuli:‘Unife mulena ni manduna’?+ 11  Neni kufile mulena ka buhali bwaka,+Mi nika kuamuha yena ka mabifi aka.+ 12  Bufosi bwa Efraimi bukwahezwi;*Sibi sahae sibulukilwe. 13  Butuku bwa lupepo buka mutahela. Kono ki mwana yasina butali;Haatahi ka nako yaswanela kupepwa. 14  Nika baliulula kwa maa­ta a Libita;*Nika bayangwela kwa lifu.+ Wena Lifu, maa­ta ahao akai?+ Wena Libita,+ kusinya kwahao kukai? Hanina kubonisa mukekecima waka. 15  Nihaka bonahala hande mwahalaa mataka,Kukataha moya ozwa kwa upa, ona moya wa Jehova,Uzwelela mwa lihalaupa, kuto omisa lisima lahae ni kukalisa liweluwelu la hae. Yo ukahatikela sibulukelo sa lika zahae kaufela za butokwa.+ 16  Samaria ukafiwa mulatu,+ kakuli ukwenuhezi Mulimu wahae.+ Bakabulaiwa ka mukwale,+Bana babona bakatubakiwa,Mi basali babona babaitwezi bakapazulwa fa­hali.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “maswaniso a sipi yeshengunuzwi.”
Linzwi ka linzwi, “baatuli.”
Kamba “busilelelizwe.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.