Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Habakuki 2:1-20

LITABA ZE MWAHALI

 • ‘Nikalibelela kubona zakabulela’ (1)

 • Kalabo ya Jehova ku mupolofita (2-​20)

  • ‘Ulibelele pono’ (3)

  • Yalukile ukapiliswa ka busepahali bwahae (4)

  • Bumai bobuketalizoho bobuka tahela Makaladeya (6-20)

   • Zibo ya Jehova ikatala mwa lifasi (14)

2  Nikazwelapili kuyema mwa sibaka saka sa bulibeleli,+Mi nikayema fa limota. Nikalibelela kuli nibone zakabulela ka naNi zenika alaba hanika kalimelwa.   Cwale Jehova anialaba, ali: “Uñole pono, mi uiñole hande fa matapa,+Kuli yaibala ka kutumusa aibale ka bunolo.*+   Kakuli pono yeo ilukiselizwe nako yayona yetomilwe,Mi iliba ka lubilo kwa mafelelezo ayona,* mi haina kupuma. Niha ikaliyeha,* uilibelele!*+ Kakuli ikatalelezwa luli. Haina kuliyeha!   Talima mutu yaikuhumusa;Haki mutu yasepahala. Kono yalukile ukapiliswa ka busepahali* bwahae.+   Mi bakeñisa kuli waine yapuma,Mutu yaikuhumusa haa­na kupeta mulelo wahae. Uhulisa takazo yahae ya sico kuba yetuna sina Libita;*Uswana sina lifu, mi hakoni kukula. Uzwelapili kukubukanya macaba kaufelaMi uikubukanyeza batu kaufela.+   Kana batu bao kaufela habana kubulela lishitanguti, nguli, ni liyumbo la kumulwanisa?+ Bakali: ‘Bumai ki bwa mutu yaikubukanyeza lika zesi zahae—Ukaeza cwalo ka nako yekuma kai?—Mi bumai ki bwa mutu yaekeza kwa sikoloti sahae!   Kana bakolotisi bahao habana kuyema ­kapili-­pili? Bakayema ni kukunyunga ka maa­ta,Mi ukafetuha nto yebaka hapa.+   Kabakala kuli neuhapile macaba amañata,Batu kaufela babasiyezi baka kuhapa,+Bakeñisa kuli neusuluzi mali a batuNi kutahisa mifilifili mwa lifasi,Mwa mileneñi ni ku babapila mwateñi.+   Bumai ki bwa mutu yataza ndu yahae ka lika zafumani ka nzila yemaswe,Ilikuli abeye siyaleto sahae fokulumbile,Kuli asike atahelwa ki ziyezi! 10  Ulelile kutahiseza ba ndu yahao maswabi. Ka kuyundisa batu babañata, waifoseza iliwena.+ 11  Kakuli licwe likahuweleza mwa limota,Mi musumo wa fa situwa uka lialaba. 12  Bumai ki bwa mutu yayaha muleneñi ka kusulula mali,Ni yatoma tolopo ka likezo zesika luka! 13  Hamubone! Kana haki Jehova wa limpi yatahisa kuli batu basebeze ka taata kufepa mulilo,Ni kuli macaba aikataleze zesina tuso?+ 14  Kakuli lifasi likatala zibo ya kanya ya JehovaSina mezi mwakwahelezi liwate.+ 15  Bumai ki bwa mutu yafa balikani bahae sa kunwa,Ubeya mwateñi buhali ni mabifi kuli bakolwe,Ilikuli abone mapunu abona! 16  Ukakolwa maswabi isiñi kanya. Ni wena—unwe mi ubonise mapunu ahao kuli hausika ya kwa mupato.*Komoki ye mwa lizoho la bulyo la Jehova ikataha ku wena,+Mi maswabi akaapesa kanya yahao; 17  Kakuli mufilifili wa kwa Lebanoni uka kuapesa,Mi sinyeho yesabisize lifolofolo za mwa naheñi ika kutela,Bakeñisa kuli neusuluzi mali a batuNi kutahisa mifilifili mwa lifasi,Mwa mileneñi ni ku babapila mwateñi.+ 18  Kutusañi kuba ni siswaniso sesibetilweSesiezizwe ki mubeti? Kutusañi kuba ni siswaniso sa sipi* ni muluti yabulela litaba za buhata,Muezi wasona niha sisepa,Ueza milimu yesina tuso yesakoni kubulela?+ 19  Bumai ki bwa mutu yabulelela siemba sa kota kuli: “Zuha!” Kamba yabulelela licwe lelisakoni kubulela kuli: “Zuha! Unilute!” Hamubone! Siapesizwe gauda ni silivera,+Mi hasikoni kubuyela.+ 20  Kono Jehova u mwa tempele yahae yekenile.+ Mina lifasi kaufela, hamukuze fapilaa hae!’”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “aibale hande.”
Kamba “iya kwa kutalelezwa.”
Kamba “niha ikabonahala kuliyeha.”
Kamba “uilibelele ka kunyolelwa.”
Kamba mwendi, “tumelo.”
Kamba “Sheoli,” fo kikuli, sibaka sa swanisezo sa babashwile. Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba mwendi, “mi utantalike.”
Kamba “siswaniso sa sipi yeshengunuzwi.