Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 9:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Litaelo kwa batu kaufela (1-7)

    • Mulao ka za mali (4-6)

  • Tumelelano ya nambwamutalati (8-17)

  • Bupolofita bobuama bana ba Nuwe (18-29)

9  Mulimu afuyola Nuwe ni bana bahae babashimani mi ali ku bona: “Mupepe mi muate, mutaze lifasi.+  Libupiwa zepila kaufela za lifasi ni libupiwa kaufela zefufa mwa mbyumbyulu, libupiwa kaufela zezamaya fafasi, ni litapi kaufela ze mwa liwate likazwelapili kumisaba. Zeo kaufela lifilwe mwa mazoho amina* cwale.+  Lifolofolo kaufela zepila zezamaya nimifile zona kuli libe lico zamina.+ Nimifa zona kaufela sina moni mifezi limela zetala.+  Kono nama yenani bupilo*—ona mali ayona+—musike mwaica.+  Mi hape nikabata mali a bupilo bwamina ku yaasuluzi. Nikabata mali ao kwa sibupiwa kaufela sesipila; mi ku mutu ni mutu nikabata bupilo bwa mwanahabo yena.+  Mutu kaufela yasulula mali a mutu, ni yena mali ahae akasululwa ki mutu yomuñwi,+ kakuli Mulimu naaezize mutu ka siswaniso sahae.+  Haili mina, mupepe mi muate, muekezehe hahulu mi mube babañata mwa lifasi.”+  Mulimu kiha bulelela Nuwe ni bana bahae babashimani bane bali ni yena, ali:  “Cwale nieza tumelelano ni mina+ ni bana bamina babaka pepwa mwamulaho wamina, 10  hamohocwalo ni libupiwa zepila zeinzi ni mina, linyunywani, lifolofolo, ni libupiwa zepila kaufela za lifasi zeinzi ni mina, kaufelaa zona zezwile mwa aleka—ili libupiwa kaufela za lifasi.+ 11  Ki cwalo, nieza tumelelano ni mina: Zepila* kaufela halisana kusinyiwa ka mezi a muunda, mi lifasi halisana kusinyiwa ka muunda.”+ 12  Mi Mulimu aekeza kubulela kuli: “Se ki sona sisupo sa tumelelano yenieza ni mina ni libupiwa kaufela zepila zeinzi ni mina, kuisa kwa masika kaufela asataha. 13  Nibeya nambwamutalati waka mwa malu, mi ukaba sisupo sa tumelelano yaka ni lifasi. 14  Nako kaufela fonika apesezanga lifasi ka malu, nambwamutalati ni yena ukabonahalanga mwa malu. 15  Mi nikahupulanga tumelelano yeniezize ni mina ni libupiwa kaufela zepila za mifuta kaufela; mi mezi hasatola aba muunda okasinya zepila kaufela.+ 16  Mi nambwamutalati ukataha mwa malu, mi nika mubona ni kuhupula tumelelano ya kamita ye mwahalaa Mulimu ni libupiwa kaufela zepila za mifuta kaufela ze mwa lifasi.” 17  Mulimu akutela kubulelela Nuwe kuli: “Se ki sona sisupo sa tumelelano yenieza ni zepila kaufela ze mwa lifasi.”+ 18  Bana ba Nuwe bane bazwile mwa aleka neli Sema, Kama, ni Jafeta.+ Hasamulaho, Kama apepa Kanana.+ 19  Babalaalu bao neli bana ba Nuwe, mi batu kaufela babayahile mwa lifasi basimuluhile ku bona mi bahasanezi mwa lifasi kaufela.+ 20  Cwale Nuwe akala kulima mi acala simu ya veine. 21  Hanaanwile waine, akolwa, mi atubula inze ali mwa tende yahae. 22  Kama, ndatahe Kanana, abona mapunu a ndatahe, mi abulelela banabahabo yena bababeli bane bali kwande. 23  Cwale bo Sema ni Jafeta baanga lisila ni kulibeya fa maheta abona mi bakena ngombemongo mwahali. Kiha baapesa mapunu a ndataa bona, lipata zabona inze litalimezi kusili, mi nebasika bona mapunu a ndataa bona. 24  Nuwe hakololokwile waine yahae ni kuziba sanaaezize ku yena mwanaa hae yomunyinyani, 25  ali: “Kanana akutiwe.+ Abe mutanga wa mafelelezo kwa banabahabo yena.”+ 26  Mi aekeza, ali: “Jehova alumbekwe, yena Mulimu wa Sema,Mi Kanana abe mutangaa hae.+ 27  Mulimu afe Jafeta sibaka sesituna,Mi Jafeta apile mwa litende za Sema. Hape Kanana abe mutangaa Jafeta.” 28  Nuwe azwelapili kupila lilimo ze 350 hamulaho wa Muunda.+ 29  Mi mazazi kaufela anaapilile Nuwe naaeza lilimo ze 950, mi ashwa.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lifilwe mwa maata amina.”
Kamba “moyo.”
Linzwi ka linzwi, “Nama.”