Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Genese 7:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Kukena mwa aleka (1-10)

  • Muunda wa mwa lifasi kaufela (11-24)

7  Hasamulaho, Jehova ali ku Nuwe: “Kena mwa aleka, wena ni ba ndu yahao kaufela, kakuli ki wena yenifumani kuba yalukile mwahalaa lusika lo.+  Kwa mufuta kaufela wa lifolofolo zekenile, uunge ze 7,*+ yamuuna ni yamusali; mi kwa mufuta kaufela wa lifolofolo zesika kena, uunge feela zepeli, yamuuna ni yamusali;  hape kwa mufuta kaufela wa libupiwa zefufa mwa mbyumbyulu uunge ze 7,* zabaana ni zabasali, kuli bana bazona babukelezwe mwa lifasi kaufela.+  Kakuli kusiyezi feela mazazi a 7 kuli ni nelise pula+ mwa lifasi ka mazazi a 40 ni masihu a 40,+ mi zepila kaufela zeniezize nika liyundisa mwa lifasi.”+  Mi Nuwe aeza kaufela zanaa mulaezi Jehova.  Nuwe naanani lilimo ze 600 hakutaha mezi a muunda mwa lifasi.+  Ka mukwa ocwalo, Nuwe hamoho ni bana bahae babashimani, ni musalaa hae, ni basali ba bana bahae, bakena mwa aleka pili mezi a muunda asika taha kale.+  Kwa lifolofolo kaufela zekenile ni kwa lifolofolo kaufela zesika kena ni kwa libupiwa kaufela zefufa ni kwa libupiwa kaufela zezamaya fafasi,+  zaya mwa aleka ka bubeli ku Nuwe, yamuuna ni yamusali, sina Mulimu mwanaalaelezi Nuwe. 10  Mi hamulaho wa mazazi a 7, mezi a muunda ataha mwa lifasi. 11  Mwa silimo sabu 600 sa bupilo bwa Nuwe, mwa kweli yabubeli, ka lizazi labu 17 la kweli, ka lona lizazi leo maweluwelu kaufela a buliba bwa mezi apwacuka mi mahaulo a kwa lihalimu akwaluha.+ 12  Mi pula yasuluha mwa lifasi ka mazazi a 40 ni masihu a 40. 13  Ka lona lizazi leo, Nuwe akena mwa aleka, yena ni bana bahae, ili Sema, Kama, ni Jafeta,+ ni musalaa hae ni basali babalaalu ba bana bahae.+ 14  Bakena mwahali ni lifolofolo kaufela za mwa naheñi ka mifuta yazona, ni limunanu kaufela ka mifuta yazona, ni lifolofolo kaufela zehohoba ka mifuta yazona, ni libupiwa zefufa kaufela ka mifuta yazona, ni linyunywani kaufela, ni libupiwa kaufela zenani mafufa. 15  Zazwelapili kuya ku Nuwe mwa aleka, ka bubeli, zepila za mufuta kaufela zenani moya wa bupilo. 16  Kiha likena mwahali, zepila za mufuta kaufela, zabaana ni zabasali, sina mwanaa mulaelezi Mulimu. Hasamulaho, Jehova akwala sikwalo. 17  Muunda wazwelapili* mwa lifasi ka mazazi a 40, mi mezi azwelapili kuekezeha mi akala kunanulela aleka mwahalimu, mi neicimbauka fahalimwaa lifasi. 18  Mezi atala mwa lifasi mi azwelapili kuekezeha hahulu, kono aleka neicimbauka fa mezi. 19  Mezi atala hahulu mwa lifasi kuli mane malundu amatelele kaufela anaali mwatasaa lihalimu akwahelwa.+ 20  Mezi aekezeha kuya mwahalimu ka liñokolwa* ze 15 kuzwa fahalimwaa malundu. 21  Ka mukwa ocwalo, zepila kaufela* zenezamaya mwa lifasi zashwa,+ ili libupiwa zefufa, limunanu, lifolofolo za mwa naheñi, libupiwa zezamaya sikutu, ni batu kaufela.+ 22  Lika kaufela zeneeli fa mubu oomile zenebuyela moya wa bupilo mwa lingo zazona, zashwa.+ 23  Ka mukwa ocwalo, ayundisa zepila kaufela mwa lifasi, ili batu, lifolofolo, lifolofolo zehohoba, ni libupiwa zefufa mwa mbyumbyulu. Kaufelaa zona zayundiswa mwa lifasi;+ nekupunyuhile feela Nuwe ni banaali ni bona mwa aleka.+ 24  Mi mezi azwelapili kutala mwa lifasi ka mazazi a 150.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba mwendi, “Uunge ze 7 zabaana ni ze 7 zabasali kwa lifolofolo kaufela zekenile.”
Kamba mwendi, “ze 7 zabaana ni ze 7 zabasali kwa libupiwa kaufela zefufa mwa mbyumbyulu.”
Kamba “wazwelapili kuekezeha.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Linzwi ka linzwi, “nama kaufela.”