Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 33:1-20

LITABA ZE MWAHALI

  • Jakobo ukopana ni Isau (1-16)

  • Jakobo uya kwa Sikemi (17-20)

33  Cwale Jakobo ainula meeto ahae mi abona Isau inzaa taha ali ni baana ba 400.+ Mi aalula bana, babañwi baya ku Lea, babañwi ku Rahele, mi babañwi abaabela batanga bababeli babasali.+  Abeya batanga babasali ni bana babona kwapili,+ batatamiwa ki Lea ni bana bahae,+ mi abeya Rahele+ ni Josefa mwamulaho wabona.  Cwale yena aya kwapilaa bona mi akubama fafasi ha 7, hanaanze asutelela ku muhulwanaa hae.  Kono Isau amumatela, mi amukumbata ni kumutubeta, mi balila.  Mi ainula meeto ahae mi abona basali ni bana mi ali: “Ba ki bo mañi, babali ni wena?” mi yena aalaba, ali: “Ki bana bafile Mulimu ku mutangaa hao.”+  Cwale batanga babasali bataha ni bana babona, mi bakubama,  mi Lea ni yena ataha ni bana bahae, mi bakubama. Cwale Josefa ataha ni Rahele, mi bakubama+.  Isau ali: “Ulumeziñi likwata-kwata zani zenikopani ni zona?”+ Amualaba, ali: “Kuli nishemubwe ki mulenaaka.”+  Mi Isau ali: “Ninani liluwo leliñata, mwanahesu.+ Ipulukele liluwo lahao.” 10  Kono Jakobo ali: “Batili, shangwe. Haiba nishemubilwe mwa meeto ahao, uswanela kuamuhela mpo yani yezwa mwa lizoho laka, kakuli niitisize kuli nikone kubona pata yahao. Mi niboni pata yahao inge mutu yabona pata ya Mulimu, kakuli uniamuhezi ka tabo.+ 11  Shangwe, uamuhele mpo yeni kutiselize,+ kakuli Mulimu unishemubile mi hape ninani lika kaufela zenitokwa.”+ Mi atundamena kumususueza, kuli mane aiamuhela. 12  Hasamulaho, Isau ali: “Halufunduke, luzwe mo, mi nanika kuzamaya kwapili.” 13  Kono yena ali: “Mulenaaka waziba kuli bana bafokola+ mi hape nibabalela lingu ni likomu zeanyisa. Haiba lizamaiswa hahulu ka bubebe mwa lizazi lililiñwi, mutapi kaufela ukashwa. 14  Shangwe, mulenaaka aitangete asiye mutangaa hae, kono na nikazwelapili kuzamaya ka bunya kulikana ni muzamaelo wa limunanu zaka ni wa bana, kufitela niyo fumana mulenaaka kwa Seiri.”+ 15  Cwale Isau ali: “Kashe nikusiyele babañwi kwa batu baka.” Amualaba, ali: “Kiñi seuka ezeza cwalo? Na senibata feela ki kushemubiwa ki mulenaaka.” 16  Cwale ka lona lizazi leo, Isau akutela kwa Seiri. 17  Mi Jakobo aya kwa Sukoti,+ mi ayo ikahela ndu mi ayahela mutapi wahae litebule. Ki lona libaka hanaabeile sibaka seo libizo la Sukoti.* 18  Jakobo hasaazamaile kuzwa kwa Padani-arami,+ ayo fita aiketile mwa muleneñi wa Sikemi+ mwa naha ya Kanana,+ mi atoma mafulo ahae bukaufi ni muleneñi. 19  Mi aitekela kalulo ya simu mwa naatomile tende yahae, aileka kwa bana ba Hamori, yena ndatahe Sikemi, ka masheleñi aeza 100.+ 20  Ayaha aletare mwa sibaka seo mi aibiza kuli Mulimu, yena Mulimu wa Isilaele.+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Minganda; Litebule.”