Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 28:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Isaka uluma Jakobo kwa Padani-arami (1-9)

  • Tolo ya Jakobo ali mwa Betele (10-22)

    • Sepiso ya Mulimu ikutelwa kubulelwa ku Jakobo (13-15)

28  Cwale Isaka abiza Jakobo, amufuyola, mi amulaela, ali: “Usike waanga musali kwa bana babasizana ba Makanana.+  Hakuye kwa Padani-arami kwa ndu ya Betuele, kuku wahao yapepa maho, mi uyo ikungela kwateñi musali kwa bana babasizana ba Labani,+ yena kaizelaa maho.  Mulimu Yamaata Kaufela uka kufuyola ni kukuatiseza bana ni baikulu, mi luli ukaba puteho ya macaba amañata.+  Mi uka kufa mbuyoti ya Abrahama,+ uka kufa yona, wena ni bana* bahao, kuli uluwe naha moupilile sina muzwahule, yona naha yeo Mulimu afile Abrahama.”+  Ka mukwa ocwalo, Isaka afundula Jakobo, mi Jakobo aya kwa Padani-arami, ku Labani mwanaa Betuele wa Muarami,+ yena kaizelaa Rebeka,+ mahe Jakobo ni Isau.  Isau abona kuli Isaka naafuyozi Jakobo ni kumufundula kuli aye kwa Padani-arami kuyo nga musali kwateñi ni kuli hanaa mufuyola naamulaezi kuli: “Usike waanga musali kwa bana babasizana ba Makanana,”+  ni kuli Jakobo autwa ndatahe ni mahe mi aya kwa Padani-arami.+  Cwale Isau alemuha kuli bana babasizana ba Makanana nebasa tabelwi ki Isaka ndatahe,+  mi Isau aya ku Ishimaele, ayo nyala Mahalata kaizelaa Nebayoti, kuekeza kwa basali bahae banaanyezi kale.+ Mahalata neli mwanaa Ishimaele mi Ishimaele neli mwanaa Abrahama. 10  Jakobo afunduka mwa Beere-sheba mi aliba kwa Harani.+ 11  Hamulaho wa nako, afita mwa sibaka sesiñwi mi alukisa kuli alobale mwateñi busihu bo kakuli lizazi nese lilikezi. Kihaa nga leliñwi la macwe a mwa sibaka seo mi alitoma fafasi mi alisama mi alobala mwa sibaka seo.+ 12  Cwale atahelwa ki tolo, mi hamubone! Nekunani mapahamelo* atomilwe fafasi anaayo fita kwa mahalimu; mi hamubone! Nekunani mangeloi a Mulimu anaapahama ni kutuluka fateñi.+ 13  Mi hamubone! Jehova naali kwahalimu kwa mafelelezo aona, mi ali: “Ki na Jehova, Mulimu wa Abrahama ndataho ni Mulimu wa Isaka.+ Naha ye, yeulobezi ku yona, nika kufa yona, wena ni bana* bahao.+ 14  Mi bana* bahao kaniti bakaata sina liluli la lifasi,+ mi ukatala naha kaufela kuya kwa wiko ni kwa upa ni kwa mutulo ni kwa mboela, mi mabasi kamukana a lifasi kaniti akafuyolwa*+ ka wena ni ka bana* bahao. 15  Niinzi ni wena, mi nika kusileleza kai ni kai koukaya, mi nika kukutiseza mwa naha ye.+ Hanina kukusiya kufitela nipeta seni kusepisize.”+ 16  Jakobo kihaa zuha fa buloko mi ali: “Kaniti Jehova u mwa sibaka se, mi nenisa zibi.” 17  Akenelwa ki sabo mi aekeza, ali: “Sibaka se sasabisa luli! Ye ilukela kuba yona ndu ya Mulimu,+ mi wo ki munyako wa mahalimu.”+ 18  Mi Jakobo azuha ka mapakela, mi aanga licwe lanaasamile, alitoma sina licwe la kupuzo, mi asela oli fahalimwaa lona.+ 19  Cwale abeya sibaka seo libizo la Betele,* kono muleneñi wo, neubizwa Luzi+ sapili. 20  Cwale Jakobo aitama ku Mulimu, ali: “Haiba Mulimu azwelapili kuba ni na mi anisileleza mwa musipili waka mi anifa sinkwa sa kuca ni liapalo za kuapala 21  mi nakutela ka kozo kwa ndu ya ndate, fohe, Jehova ukabe abonahalize luli kuli ki Mulimu waka. 22  Mi licwe le, lenitomile sina licwe la kupuzo likaba ndu ya Mulimu,+ mi kube cwañi kamba cwañi, nika kufa kalulo yabulishumi ku zeu nifa kamukana.”

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “lele.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “akaipumanela mbuyoti.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Lelitalusa “Ndu ya Mulimu.”