Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 25:1-34

LITABA ZE MWAHALI

  • Abrahama wanyala hape (1-6)

  • Lifu la Abrahama (7-11)

  • Bana ba Ishimaele babashimani (12-18)

  • Kupepwa kwa Jakobo ni Isau (19-26)

  • Isau ulekisa tukelo yahae ya bueli (27-34)

25  Cwale Abrahama anyala musali yomuñwi, mi libizo lahae neli Ketura.  Hamulaho wa nako, musali yo amupepela Zimirani, Jokeshani, Medani, Midiani,+ Ishibaki, ni Shua.+  Jokeshani apepa Sheba ni Dedani. Bana ba Dedani babashimani neli Ashurimi, Letushimi, ni Leumimi.  Bana ba Midiani babashimani neli Efa, Efere, Hanoki, Abida, ni Elidaa. Bao kaufela neli bana ba Ketura.  Hamulaho wa nako, Abrahama afa Isaka lika kamukana zanaaluwile,+  kono Abrahama afa limpo bana bahae babashimani bane bapepilwe ki liendi zahae. Mi hanaasa pila, abatutiseza kwa neku la upa, kwahule ni Isaka mwanaa hae,+ ili kwa naha ya kwa Upa.  Lilimo zanaapilile Abrahama neli ze 175.  Cwale Abrahama afelelwa ki moya mi ashwa hamulaho wa kupila nako yetelele, hasaaikozi bupilo, mi abulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahabo.*  Bana bahae bo Isaka ni Ishimaele bamubuluka mwa mukoti wa Makapela one uli mwa simu ya Efroni mwanaa Zohari wa Muhiti, ye fapilaa Mamare,+ 10  ili simu yanaalekile Abrahama kwa bana ba Heti. Ki mona mwanaabulukilwe Abrahama, ni Sara musalaa hae.+ 11  Hamulaho wa lifu la Abrahama, Mulimu azwelapili kufuyola Isaka+ mwanaa hae, mi Isaka naapila bukaufi ni Beere-lakai-roi.+ 12  Ki ze litaba za lusika lwa Ishimaele+ mwanaa Abrahama, yo Hagare+ wa Muegepita, yena mutangaa Sara, naapepezi Abrahama. 13  Cwale a ki ona mabizo a bana ba Ishimaele babashimani, ka mabizo abona, ka kuya ka masika abona: Nebayoti+ mwanaa Ishimaele wa mweli, kihona kupepwa Kedare,+ Adibeele, Mibisami,+ 14  Mishima, Duma, Masa, 15  Hadadi, Tema, Jeturi, Nafishi, ni Kedema. 16  Bao ki bona bana ba Ishimaele, mi ao ki ona mabizo abona ka kuya ka minzi yabona ni ka mafulo* abona, manduna ba 12 ka kuya ka mikowa yabona.+ 17  Mi ze ki zona lilimo za bupilo bwa Ishimaele, ki lilimo ze 137. Kihona afelelwa ki moya mi ashwa, abulukiwa sina mone babulukezwi ba sicaba sahabo.* 18  Mi bayaha kukalela mwa Havila+ bukaufi ni Shuri,+ yeli bukaufi ni Egepita, kuyo fita mane kwa Asiria. Ayaha bukaufi ni banabahabo yena kaufela.*+ 19  Mi ze ki zona litaba za lusika lwa Isaka mwanaa Abrahama.+ Abrahama apepa Isaka. 20  Isaka naanani lilimo ze 40 hanyala Rebeka, mwanaa Betuele+ wa Muarami wa kwa Padani-arami, yena kaizelaa Labani wa Muarami. 21  Mi Isaka atundamena kukupa Jehova ka taata bakeñisa musalaa hae, kakuli neli mumba; mi Jehova autwa kupo ya Isaka, mi Rebeka musalaa hae aitwala. 22  Mi bana bane bali mwa mba yahae bakala kuitwanisa,+ kuli mane ali: “Haiba ki mona mokuinezi cwana, kanti tuso ya kupila ki ifi?” Mi abuza Jehova ka za teñi. 23  Mi Jehova ali ku yena: “Kunani macaba amabeli mwa mba yahao,+ mi ku wena kukazwa macaba amabeli akauhani;+ mi sicaba sesiñwi sikaba ni maata kufita sesiñwi,+ mi yomuhulu ukasebeleza wamwanana.”+ 24  Nako yahae ya kupuluha haifitile, kwafumanwa kuli naalwezi mambile mwa mba yahae. 25  Cwale wapili azwa ali yomufubelu mubili kaufela, mi naabonahala inge siapalo sa boya,+ kiha bamubeya libizo la Isau.*+ 26  Munyanaa hae ataha mwamulaho wahae mi lizoho lahae neliswalelezi kwa lisito la Isau,+ mi Isaka amubeya libizo la Jakobo.*+ Isaka naanani lilimo ze 60 musalaa hae hapepa bana bao. 27  Bashimani hane banze bahula, Isau aba muzumi yomutuna,+ mutu wa naheñi, kono Jakobo neli mutu yasanyazahali, yanaapila mwa litende.+ 28  Mi Isaka alata Isau, kakuli naacanga nama yanaazumanga Isau, kono Rebeka yena alata Jakobo.+ 29  Nako yeñwi Jakobo naapeha lico, mi Isau akuta kuzwa mwa naheñi akatezi hahulu. 30  Cwale Isau ali ku Jakobo: “Akufa, nakupa unife kwa lico* zefubelu zeunani zona mo,* kakuli nikatezi hahulu!”* Ki lona libaka hanaabizwa Edomo.*+ 31  Jakobo amualaba, ali: “Nilekise tukelo yahao ya bueli pili!”+ 32  Mi Isau azwelapili, ali: “Fa nituha nishwa! Tukelo ya bueli ika nitusañi?” 33  Mi Jakobo aekeza, ali: “Konka ku na pili!” Isau kihaa konka mi alekisa Jakobo tukelo yahae ya bueli.+ 34  Cwale Jakobo afa Isau sinkwa ni manawa, mi aca ni kunwa, mi ananuha ni kuikela. Ka mukwa wo, Isau anyaziseza tukelo yahae ya bueli.

Litaluso ze kwatasi

Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Kamba “minganda ya makwakwa.”
Wo ki mubulelelo wa kuloka otalusa lifu.
Kamba mwendi, “Naatoyani ni banabahabo yena kaufela.”
Lelitalusa “Wa Buambo.”
Lelitalusa “Yaswala Lisito; Yayola.”
Kamba “unife nimize kwateñi.”
Linzwi ka linzwi, “kwa bufubelu, bufubelu bo.”
Kamba “nishwile hahulu tala.”
Lelitalusa “Bufubelu.”