Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 2:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Mulimu wapumula ka lizazi labu 7 (1-3)

  • Jehova Mulimu, Muezi wa lihalimu ni lifasi (4)

  • Muuna ni musali mwa simu ya Edeni (5-25)

    • Mutu wabupiwa ka liluli (7)

    • Kota ya kuziba bunde ni bumaswe yenehanisizwe (15-17)

    • Musali wabupiwa (18-25)

2  Ka mukwa ocwalo, mahalimu ni lifasi ni ze ku zona kaufela* zafezwa kuezwa.+  Mi ka lizazi labu 7, Mulimu nasaafelize musebezi wanaaeza,* mi akala kupumula ka lizazi labu 7 leo kwa musebezi wahae kaufela wanaaeza.*+  Mi Mulimu afuyola lizazi labu 7 mi aliketa kuba lelikenile, kakuli ku lona lizazi leo Mulimu naakalile kupumula kwa misebezi yahae kaufela ya kubupa, yona kaufela yanaalelile kueza.  Ze ki zona litaba za mwanaaezelizwe mahalimu ni lifasi ka nako yelibupiwa, mwa lizazi leo Jehova* Mulimu naaezize lifasi ni lihalimu.+  Mwa lifasi nekusika ba kale ni macacani mi limela za mwa naheñi nelisika kalisa kale kumela, kakuli Jehova Mulimu naasika nelisa kale pula fa lifasi mi nekusina mutu wa kulima mubu.  Kono mbundu neikambama kuzwa fafasi, mi neikolobisa mubu kaufela.  Mi Jehova Mulimu abupa mutu ka liluli+ la lifasi mi abululela moya wa bupilo+ mwa lingo zahae, mi aba mutu* yapila.+  Kutuha fo, Jehova Mulimu acala simu mwa Edeni,+ kwaneku la upa; mi abeya mwateñi mutu yanaabupile.+  Ka mukwa ocwalo, Jehova Mulimu amelisa fafasi likota kaufela zekateleha halitalimwa ni zebeya miselo yeminde, mi fahalaa simu acala fateñi kota ya bupilo+ ni kota ya kuziba bunde ni bumaswe.+ 10  Cwale nekunani nuka yenebuba kuzwa mwa Edeni yene ikolobisa simu, mi haizwa mwateñi neiikaba kuba linuka zeene. 11  Libizo la nuka yapili ki Pishoni; ki yona yebuba kupotoloha naha kaufela ya Havila, mokufumaneha gauda. 12  Gauda ya mwa naha yeo ki yende. Mwateñi hape kufumaneha njilela yebizwa deliumi ni macwe a onikisi. 13  Libizo la nuka yabubeli ki Gihoni; ki yona yebuba kupotoloha naha kaufela ya Kushi. 14  Libizo la nuka yabulaalu ki Hidekele;*+ ki yona yebuba kuya kwa upa wa Asiria.+ Mi nuka yabune ki Eufrati.+ 15  Jehova Mulimu aanga mutu ni kumubeya mwa simu ya Edeni kuli ailime ni kuibabalela.+ 16  Hape Jehova Mulimu afa mutu taelo ye, ali: “Wakona kuca kwa likota kaufela za mwa simu.+ 17  Kono haili kwa kota ya kuziba bunde ni bumaswe, usike waca kwateñi, kakuli zazi leuka ca kwateñi ukashwa luli.”+ 18  Jehova Mulimu kiha li: “Hakusika luka kuli mutu azwelepili kuina anosi. Nika muezeza mutusi, yaka mutusa.”+ 19  Cwale Jehova Mulimu naanzaa bupa ka liluli lifolofolo kaufela za mwa naheñi ni libupiwa kaufela zefufa mwa mbyumbyulu, mi akala kulitisa ku mutu kuli alibeye mabizo kaufela; mi libizo leo mutu naabiza ka lona sesiñwi ni sesiñwi sa libupiwa zepila zeo, laba lona libizo lasona.+ 20  Ka mukwa ocwalo, mutu abeya mabizo limunanu kaufela ni libupiwa kaufela zefufa mwa mbyumbyulu ni lifolofolo kaufela za mwa naheñi, kono mutu yena naasina mulikani wa kumutusa. 21  Jehova Mulimu kiha lobaza mutu buloko bobutuna, mi mutu hanaalobezi cwalo, Mulimu aanga leliñwi la makupo ahae mi kihona akutiseza nama mone iinezi mwa sibaka sayona. 22  Mi Jehova Mulimu abupa musali fa likupo lanaazwisize ku muuna, mi amutisa ku muuna.+ 23  Muuna kihaa li: “Yo cwale ki lisapo la masapo akaNi nama ya nama yaka. Ukabizwa Musali,Kakuli naazwisizwe ku muuna.”+ 24  Kabakaleo, muuna ukasiya ndatahe ni mahe mi ukakumalela* musalaa hae, mi bakaba nama iliñwi.+ 25  Mi sibeli sabona bazwelapili honacwalo bali mapunu,+ muuna ni musalaa hae; kono nebasautwi maswabi.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ni mpi kaufela yazona.”
Kamba “wanaalukisa.”
Kamba “wanaalukisa.”
Fa ki fona fokufumaneha libizo la Mulimu lwapili, la יהוה (YHWH), lona leli mukauhanya kwa milimu yemiñwi. Mubone Litaba Zeekelizwe A4.
Kamba “moyo.” Ka Siheberu ki neʹphesh, mi ka toloko ya linzwi ka linzwi, litalusa “sibupiwa sesibuyela.” Mubone Litaluso za Manzwi.
Kamba “Tigrisi.”
Kamba “ukazwelapili kuba ni.”