Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Genese 15:1-21

LITABA ZE MWAHALI

  • Tumelelano ya Mulimu ni Abrame (1-21)

    • Lilimo ze 400 za kunyandiswa zapolofitiwa (13)

    • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (18-21)

15  Hamulaho wa zeo, linzwi la Jehova lataha ku Abrame mwa pono, lali: “Sisabi,+ Abrame. Ki na tebe yahao.+ Mupuzo wahao ukaba omutuna hahulu.”+  Abrame aalaba, ali: “Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, ki sika mañi seuka nifa, kakuli nizwelapili nisina mwana mi yakayola ndu yaka ki mutu wa kwa Damaseka, Eliezere?”+  Abrame aekeza, ali: “Hausika nifa mwana,*+ mi cwale yomuñwi* wa ba ndu yaka ki yena yaka niyola.”  Kono hamubone! Linzwi la Jehova lamualaba, lali: “Mutu yo hana kukuyola, kono mwanaa hao yokapepa* ki yena yaka kuyola.”+  Cwale amuzwiseza kwande mi ali: “Nakukupa, talima kwa mahalimu mi ubale linaleli, haiba wakona.” Mi ali ku yena: “Ni bana* bahao ki fona fobaka kuma kwa buñata.”+  Mi aba ni tumelo ku Jehova,+ mi amuunga* kuba yalukile kabakala tumelo yahae.+  Mi aekeza, ali: “Ki na Jehova, yakuzwisize mwa muleneñi wa Ure wa Makaladeya ni kukufa naha ye, kuli ibe saanda sahao.”+  Mi yena ali: “Wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, nikaziba cwañi kuli nikaluwa naha ye?”  Amualaba, ali: “Uniingele nkomwana ya sitole ya lilimo zetaalu yesika zwala kale, ni puli yamusali ya lilimo zetaalu, ni ngu yamuuna ya lilimo zetaalu, ni liiba, ni nkwilimba yamwana.” 10  Cwale aanga zeo kaufela mi alipumaka fahali ni kubeya siemba sesiñwi ni sesiñwi ka kubapana ni sesiñwi,* kono naasika puma linyunywani. 11  Cwale linyunywani zeca nama zakala kutaha kuli lito lula fa nama, kono Abrame aswalelela kulileleka. 12  Lizazi hane lituha lilikela, Abrame aswalwa ki buloko bobutuna, mi lififi lelituna, lelisabisa, lamuapesa. 13  Cwale Mulimu ali ku Abrame: “Kaniti uzibe kuli bana* bahao bakaba bazwahule mwa naha yesi yabona ni kuli batu ba mwateñi baka bafetula batanga ni kubanyandisa ka lilimo ze 400.+ 14  Kono nikaatula sicaba sebaka sebeleza,+ mi hasamulaho, bakazwa mwateñi ni tutu yeñata.+ 15  Haili wena, ukabulukiwa ka kozo sina bo kuku wahao; ukabulukiwa hamulaho wa kupila nako yetelele.+ 16  Kono mwa lusika lwabune bakakutela kwanu,+ kakuli nako ya kuli Maamori bafiwe koto kabakala bufosi bwabona haisika fita kale.”+ 17  Lizazi hase lilikezi ni hase kuunsufezi hahulu, kwabonahala liyekuyeku lelizwisa musi, mi lumonyi lwa mulilo lwafita mwahalaa liemba zeo za nama. 18  Ka lona lizazi leo, Jehova aeza tumelelano ni Abrame,+ ali: “Nikafa bana* bahao naha ye,+ kuzwa kwa nuka ya Egepita kuisa kwa nuka yetuna, yona nuka ya Eufrati+ 19  naha ya Makeni,+ Makenizi, Makadamoni, 20  Mahiti,+ Maperizi,+ Marefaimi,+ 21  Maamori, Makanana, Magirigashi, ni Majebusi.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “mwana wamushimani.”
Linzwi ka linzwi, “yazwa kwa lilama zahao za mwahali.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Kamba “amubeya.”
Kamba “ni kubeya kalulo yeñwi ni yeñwi yazona kuli italimane ni yeswana ni yona.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”