Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Genese 13:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Abrame ukutela kwa Kanana (1-4)

  • Abrame ni Lota bakauhana (5-13)

  • Sepiso ya Mulimu ku Abrame yakutelwa (14-18)

13  Abrame kihaa zwa mwa Egepita kuya kwa Negebe,+ aya ni musalaa hae ni zanaaluwile kaufela, hamohocwalo ni Lota.  Abrame naaluwile hahulu limunanu, silivera, ni gauda.+  Naanze atibelela kuzwa mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi hanaazwa kwa Negebe kuya kwa Betele, kufitela apunya mwa sibaka mwanaakile atoma tende yahae, mwahalaa Betele ni Ai,+  mona mwa sibaka mwanaayahile aletare sapili. Abrame hanaali mwa sibaka seo, abiza fa libizo la Jehova.  Cwale Lota, yanaazamaya ni Abrame, ni yena naaluwile lingu, likomu, ni litende.  Ka mukwa ocwalo, nekusa konahali kuli kaufelaa bona baine mwa sibaka silisiñwi; lika zabona nelibile zeñata hahulu mi nebasa koni kupila hamoho.  Kabakaleo, kwazuha kañi mwahalaa balisana ba mitapi ya Abrame ni balisana ba mitapi ya Lota. (Ka nako yeo, Makanana ni Maperizi nebapila mwa sibaka seo.)+  Cwale Abrame ali ku Lota:+ “Nakupa, kusike kwaba ni kañi mwahalaa ka ni wena ni mwahalaa balisana ba mitapi yahao ni balisana ba mitapi yaka, kakuli lu bana ba mba.  Ulukuluhile kuiketela sibaka seutabela. Hakukauhane ni na. Haiba uya kwa nzohoto, na nikaya kwa bulyo; kono haiba uya kwa bulyo, na nikaya kwa nzohoto.” 10  Ka mukwa ocwalo, Lota ainula meeto ahae mi abona kuli sikiliti kaufela sa Jordani+ nesinani mezi (pili Jehova asika sinya kale Sodoma ni Gomora), sina simu ya Jehova,+ sina naha ya Egepita, kuyo fita ni kwa Zoari.+ 11  Cwale Lota aiketela sikiliti kaufela sa Jordani, mi atutiseza mafulo ahae kwa upa. Bakauhana cwalo. 12  Abrame ayaha mwa naha ya Kanana, kono Lota yena ayaha mwahalaa mileneñi ye mwa sikiliti sa Jordani.+ Mi hasamulaho, atoma mafulo ahae bukaufi ni Sodoma. 13  Cwale batu ba mwa Sodoma neli babamaswe, nebafoseza Jehova ka libi zabona zetuna.+ 14  Lota hasaakauhani ni Abrame, Jehova ali ku Abrame: “Hakuinule meeto ahao kuzwa fouyemi fo, utalime kwa mutulo ni kwa mboela, kwa upa ni kwa wiko, 15  kakuli naha kaufela yeubona nika ifa wena ni bana* bahao kuli ibe yamina kuya kuile.+ 16  Mi nikaatisa bana* bahao sina liluli la lifasi, kuli haiba mutu akakona kubala liluli la lifasi, fohe bana* bahao ni bona bakakonahala kubalwa.+ 17  Cwale nanuha, uzamaye mwa butelele ni mwa bupala bwa naha, kakuli nika kufa yona.” 18  Ka mukwa ocwalo, Abrame azwelapili kupila mwa litende. Hasamulaho, ayo pila mwahalaa likota zetuna za Mamare,+ ze mwa Hebroni,+ mi mwateñi ayahela Jehova aletare.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “peu.”