Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Filemoni 1:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Litumeliso (1-3)

  • Lilato ni tumelo ya Filemoni (4-7)

  • Paulusi ukupela Onesimo (8-22)

  • Litumeliso za mafelelezo (23-25)

 Na Paulusi, lipantiti+ kabakala Kreste Jesu, ni Timotea+ muzwale waluna, niñolela Filemoni muzwale waluna yalatwa ni yelubeleka ni yena,  ni Apiya kaizelaa luna, ni Arkipo+ lisole ka luna, ni puteho ye mwa ndu yahao, nili:+  Haike sishemo ni kozo yezwa ku Mulimu Ndataa luna ni Mulena Jesu Kreste libe ni mina.  Niitumelanga ku Mulimu kamita hani kubeyanga mwa litapelo zaka,+  haninze niutwa za tumelo ni lilato lahao ku Mulena Jesu ni ku babakenile kaufela.  Nilapela kuli tumelo yeunani yona ikususumeze kulemuha nto yende kaufela yelunani yona ka Kreste.  Kakuli nenitabile ni kuomba-ombiwa hahulu hane niutwile za lilato lahao, bakeñisa kuli lipilu za babakenile likatulusizwe ka wena, muzwale.  Ka lona libaka leo, nihaike kuli ninani tukuluho yetuna ya kubulela ka kuswalisana ni Kreste kuli nikulaele kueza sesiswanela,  nenika tabela kukukupa ka lilato, kabakala kuli na Paulusi nihulile, ki cwalo, ni lipantiti cwale kabakala Kreste Jesu. 10  Nakukupa kabakala mwanaka, Onesimo,+ ili yo nenili sina ndatahe+ hane nili mwa tolongo.* 11  Sapili naasina tuso ku wena kono cwale unani tuso ku wena ni ku na. 12  Nimukutiseza ku wena, yena luli yenilata ka pilu yaka. 13  Nenika tabela kuipulukela yena kwanu kuli azwelepili kunisebeleza mwa sibaka sahao ka nako yenitamezwi taba yende.+ 14  Kono hanilati kueza sesiñwi usika nilumeleza, kuli kezo yahao yende isike yaezwa ka kuhapelezwa, kono iezwe ka kulata kwahao.+ 15  Mane mwendi leo ki lona libaka luli hanaatobile ku wena ka nakonyana,* kuli ube ni yena kuya kuile, 16  isiñi sina mutanga,+ kono sina yafita mutanga, sina muzwale yalatwa,+ sihulu ku na, kono mane sihulu-hulu ku wena yakopanezi ni yena kwa mubili ni ku Mulena. 17  Cwale haiba uniinga kuba mulikani, umuamuhele hande inge mone uka niamuhelela. 18  Hape, haiba naakufoselize kamba ukukolotezi sesiñwi, ubalele zeo ku na. 19  Na Paulusi, niñola ka lizoho laka, nili: Nika kulifa sikoloti seo—mane unani sikoloti ku na, ili wena luli. 20  Ki cwalo muzwale, nikupa kuli unife tuso ye, ka kuswalisana ni Mulena; ukatuluse pilu yaka ka swalisano ni Kreste. 21  Ninani buikolwiso bwa kuli ukaeza cwalo, cwale nakuñolela, ka kuziba kuli ukaeza cwalo mane ni kufita senibulela. 22  Kono haunze ueza cwalo, unilukiseze ni sibaka monikato ina, kakuli nisepa kuli ka litapelo zamina nikakutisezwa ku mina.*+ 23  Epafrasi+ yenitamilwe hamoho ni yena ka kuswalisana ni Kreste Jesu, wakulumelisa, 24  ni Mareka, Aristarko,+ Demasi,+ ni Luka,+ benibeleka ni bona. 25  Haike sishemo sa Mulena Jesu Kreste sibe ni moya omubonisa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mwa mawenge.”
Linzwi ka linzwi, “ka hora iliñwi.”
Kamba “nikalukululwa kuli nitahe ku mina.”