Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ezira 9:1-15

LITABA ZE MWAHALI

  • Kunyalelana ni macaba mwa Isilaele (1-4)

  • Tapelo ya Ezira ka za bufosi bwabona (5-15)

9  Mi zeo halifelile, manduna baniatumela mi bali: “Sicaba sa Isilaele ni baprisita ni Malivi habasika ikauhanya kwa batu ba linaha zeelupotolohile ni kuikambusa kwa likezo zabona zenyenyisa,+ za Makanana, Mahiti, Maperizi, Majebusi, Maamoni, Mamoabi, Maegepita,+ ni Maamori.+  Bona ni bana babona babashimani banyezi babañwi ba bana babasizana ba macaba ao.+ Mi cwale bona bana* babakenile,+ ki kale baswalisana ni macaba a linaha zeelupotolohile.+ Manduna ni babakweli ba babusi ki bona lifosi zetuna mwa taba ye ya kusasepahala.”  Nimano utwa taba yeo, napazula siapalo saka ni koti yaka yesina mazoho mi nakumula milili ya kwa toho yaka ni milelu yaka, mi naina inze nikomokile hahulu.  Cwale batu kaufela bane bakuteka* manzwi a Mulimu wa Isilaele bato kubukana ku na kabakala kusasepahala kwa batu babazwile mwa buhapiwa, na inze niinzi nikomokile hahulu kufitela nako ya kufa nubu ya bubeke ya manzibwana.+  Mi ka nako ya kufa nubu ya bubeke ya manzibwana,+ nayema fone niinzi inze niswabile, siapalo saka ni koti yaka yesina mazoho inze lipazuhile, mi nakubama ka mañwele ni kuotololela mazoho aka ku Jehova Mulimu waka.  Mi nali: “Mawe Mulimu waka, niswabile hahulu mi nipalelwa kutalimisa pata yaka ku wena, mawe Mulimu waka, kakuli mafosisa a fa litoho zaluna abile amañata hahulu mi mulatu waluna ufitile kwa mahalimu.+  Kuzwa mwa mazazi a bo kuku waluna kufitela kacenu, mulatu waluna ubile omutuna;+ mi kabakala mafosisa aluna, luna ni malena baluna, ni baprisita baluna, lufilwe mwa mazoho a malena ba linaha zeelupotolohile, lufilwe kwa mukwale,+ luisizwe mwa buhapiwa,+ lubukuzwi,+ mi lushubuzwi, sina mokuinezi kacenu.+  Kono cwale ka nakonyana, Jehova Mulimu waluna ulushemubile ka kulukulula bo masiyaleti, ni ka kulufa mayemo atiile* mwa sibaka sahae sesikenile,+ ili kutonisa meeto aluna, mawe Mulimu waluna, ni kulukatulusa hanyinyani mwa butanga bwaluna.  Kakuli niha luli batanga,+ Mulimu waluna hasika lutuhelela mwa butanga bwaluna; kono ulubonisize lilato lelisa feli ka kutahisa kuli malena ba Peresia+ balushemube, kuli alukatuluse ilikuli luyahe ndu ya Mulimu waluna+ ni kulukisa foisinyehile, mi alufe silelezo* mwa Juda ni mwa Jerusalema. 10  “Kono cwale hasamulaho wa zeo kaufela, lukaliñi ku wena Mulimu waluna? Kakuli lutuhezi kumamela milao yahao, 11  yene ulufile ka batanga bahao bona bapolofita, hane uize: ‘Naha ye muyo luwa ki naha yesilafezi kabakala masila a batu baba mwa linaha zeipotolohile, kabakala likezo zabona zenyenyisa zebatalize mwa naha kaufela ka masila abona.+ 12  Kabakaleo, musike mwanyalisa bana bamina babasizana kwa bana babona babashimani,+ mi musike mwalumeleza kuli bana babona babasizana banyalwe ki bana bamina babashimani; mi musike mwabapilisa ka kozo ni kubafumisa,+ ilikuli mutiye mi muce zende za mwa naha mi naha ibe ya bana bamina kuya kuile.’ 13  Mi hasamulaho wa zeelutahezi kaufela kabakala likezo zaluna zemaswe ni mulatu waluna omutuna—kakuli wena Mulimu waluna, hausika lueza kulikana ni bufosi bwaluna,+ mi ulumelelize babañwi ba ku luna kulukuluha+ 14  lukalobelañi milao yahao hape ni kunyalelana ni macaba aeza likezo zenyenyisa ze?+ Kana usike walunyemela hahulu ni kuluyundisa, kuli mane kutokwe yakasiyala kamba yakabanduka? 15  Mawe Jehova Mulimu wa Isilaele, u yalukile,+ kakuli lubandukile sina bo masiyaleti kuto fita ni kacenu le. Ki luna ba, fapilaa hao ni mulatu waluna, kakuli halukoni kuyema fapilaa hao bakeñisa taba ye.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “bane bangangamiswa ki.”
Linzwi ka linzwi, “mapo.”
Kamba “limota la macwe.”