Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ezira 8:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Mukoloko wa bane bakutile ni Ezira (1-14)

  • Kuitukiseza musipili (15-30)

  • Kufunduka mwa Babilona ni kupunya mwa Jerusalema (31-36)

8  Cwale a ki ona mabizo a litoho za mabasi a bahandataa bona ni mukoloko wa mabizo a bane bazwile ni na mwa Babilona ka kuya ka mabasi abona mwa nako ya puso ya Mulena Aritazerisi:+  kwa bana ba Finehasi,+ neli Gerishomi; kwa bana ba Itamare,+ neli Daniele; kwa bana ba Davida, neli Hatushi;  kwa bana ba Shekania, ni kwa bana ba Paroshi, neli Zakaria, mi naali ni baana ba 150 bane bañolisizwe;  kwa bana ba Pahati-moabi,+ neli Elieho-enai mwanaa Zerakia, mi naali ni baana ba 200;  kwa bana ba Zatu,+ neli Shekania mwanaa Jahaziele, mi naali ni baana ba 300;  kwa bana ba Adini,+ neli Ebedi mwanaa Jonatani, mi naali ni baana ba 50;  kwa bana ba Elami,+ neli Jeshaya mwanaa Atalia, mi naali ni baana ba 70;  kwa bana ba Shefatia,+ neli Zebadia mwanaa Mikaele, mi naali ni baana ba 80;  kwa bana ba Joabi, neli Obadia mwanaa Jehiele, mi naali ni baana ba 218; 10  kwa bana ba Bani, neli Shelomiti mwanaa Josifia, mi naali ni baana ba 160; 11  kwa bana ba Bebai,+ neli Zakaria mwanaa Bebai, mi naali ni baana ba 28; 12  kwa bana ba Azigadi,+ neli Johanani mwanaa Hakatana, mi naali ni baana ba 110; 13  kwa bana ba Adonikami,+ bona bane bali ba mafelelezo, neli Elifeleti, Jeiele, ni Shemaya, mi nebali ni baana ba 60; 14  mi kwa bana ba Bigivai,+ neli Utai ni Zabudi, mi nebali ni baana ba 70. 15  Nabakopanyeza kwa nuka yebubela kwa Ahava,+ mi lwatibelela kwateñi mazazi amalaalu. Kono hase nitatubile batu ni baprisita, nafumana kuli nekusina nihaiba alimuñwi wa Malivi kwateñi. 16  Kiha niluma liñusa la kuyo biza Eliezere, Ariele, Shemaya, Elinatani, Jaribi, Elinatani, Natani, Zakaria, ni Meshulami, bona baana bane baetelela sicaba, ni Joyaribi ni Elinatani, bona baluti. 17  Cwale nabalaela kuli baye ku Ido, yena yanaazamaisa sibaka sesibizwa Kasifia. Nababulelela kuli bayo taluseza Ido ni banabahabo yena, bona batanga bane basebeleza kwa tempele,* bane bali mwa Kasifia, kuli balutiseze batu bakuto sebeleza kwa ndu ya Mulimu waluna. 18  Bakeñisa kuli lizoho la Mulimu waluna neli lutusa, balutiseza muuna yabutali yazwa kwa bana ba Mahali,+ muikulyaa Livi mwanaa Isilaele, yena Sherebia,+ ni bana bahae ni banabahabo yena, ili baana ba 18; 19  ni Hashabia, yanaatile ni Jeshaya wa mwa lusika lwa Mamerari,+ bona banabahabo yena ni bana babona, ili baana ba 20. 20  Mi nekunani batanga bane basebeleza kwa tempele* ba 220, bona banaaketile Davida ni manduna kuli basebeleze Malivi, mi kaufelaa bona nebaketilwe ka mabizo abona. 21  Kiha nizibisa batu kuli baitime lico kwa nuka ya Ahava, kuli luikokobeze fapilaa Mulimu waluna, kuli lukupe ketelelo yahae mwa musipili waluna, aluetelele, luna ni bana baluna, ni kubabalela libyana zaluna kaufela. 22  Neniutwa maswabi kukupa mulena kuli alufe masole ni bapahami ba lipizi baku lusileleza kwa lila zaluna mwa nzila, bakeñisa kuli nelubulelezi mulena kuli: “Lizoho la Mulimu waluna litusa baba mubata kaufela,+ kono ka maata ahae ni buhali bwahae, ulwanisa baba mufulalela kaufela.”+ 23  Kiha luitima lico ni kukupa Mulimu waluna kuli aluetelele, mi autwa kupo yaluna.+ 24  Cwale naketa baprisita babahulu ba 12, bo Sherebia ni Hashabia,+ hamoho ni banabahabo bona baalishumi. 25  Kihona nibapimela ni kubafa silivera ni gauda ni lisebeliso, yona nubu yanaafile mulena ni baelezi bahae ni manduna bahae ni Maisilaele kaufela bane baliteñi mwa sibaka seo kuli iitusiswe kwa ndu ya Mulimu waluna.+ 26  Kiha nibapimela ni kubafa litalenta* za silivera ze 650, lisebeliso za silivera ze 100 zeeza litalenta zepeli, litalenta za gauda ze 100, 27  mikekana ya kwiti ya gauda ye 20, yeleka madariki* a 1,000, ni lisebeliso zepeli za kopa yekenile, ya bufubelu bobubenya, zende sina gauda. 28  Mi nali ku bona: “Mu babakenile ku Jehova,+ lisebeliso likenile ni zona, mi silivera ni gauda ki nubu ya kuitatela yefiwa Jehova Mulimu wa bo kuku wamina. 29  Mulibabalele hande kufitela nako yemuka lipima fapilaa babahulu ba baprisita ni Malivi ni manduna a mabasi a Isilaele ku bahandataa bona mwa Jerusalema,+ mwa mizuzu* ya ndu ya Jehova.” 30  Mi baprisita ni Malivi baanga silivera ni gauda ni lisebeliso zene bapimezwi, zona zene bafilwe, kuli balitise mwa Jerusalema mwa ndu ya Mulimu waluna. 31  Cwale lwafunduka kwa nuka ya Ahava+ fa lizazi labu 12 la kweli yapili,+ kuya kwa Jerusalema, mi lizoho la Mulimu waluna neli lutusa, alulamulela kwa lila zaluna ni ku bane balubandamena mwa nzila. 32  Lwafita mwa Jerusalema+ mi lwaina mwateñi mazazi amalaalu. 33  Mi ka lizazi labune, lwapima silivera ni gauda ni lisebeliso mwa ndu ya Mulimu waluna+ mi lwalifa ku Meremoti+ mwanaa muprisita Uria, yanaali ni Eliazare mwanaa Finehasi, mi bona nebali ni Malivi, bo Jozabadi+ mwanaa Jeshua ni Noadia mwanaa Binui.+ 34  Lika kaufela nelibalilwe ni kupimiwa, mi bukiti bwazona kaufela bwañolwa. 35  Batu bane bazwile mwa buhapiwa bafa Mulimu wa Isilaele matabelo a kucisa, ili lipoho ze 12+ zenefelwa Isilaele kaufela, lingu zabaana ze 96,+ lingunyana zabaana ze 77, ni lipuli zabaana ze 12+ zenefiwa sina nubu ya sibi; zeo kaufela balifa Jehova sina nubu ya kucisa.+ 36  Hasamulaho lwataluseza lindumeleti* za mulena ni babusisi ba naha ye Mwabuse Bwa Nuka*+ litaelo za mulena,+ mi bona batusa batu ni kutusa kwa ndu ya Mulimu wa niti.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Dariki neli sheleñi ya muwayawaya wa gauda wa kwa Peresia. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “macelo.”
Lilumbatina lelitolokilwe kuli “lindumeleti,” litalusa “babasileleza mubuso,” mi mwa timana ye, liama kwa babusisi ba liprovinsi za Mubuso wa Peresia.
Kamba “ba Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”