Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezira 7:1-28

LITABA ZE MWAHALI

  • Ezira utaha mwa Jerusalema (1-10)

  • Liñolo la Aritazerisi ku Ezira (11-26)

  • Ezira ulumbeka Jehova (27-28)

7  Zeo halifelile, mwa nako ya puso ya Mulena Aritazerisi+ wa Peresia, Ezira*+ akuta. Ezira neli mwanaa Seraya,+ Seraya mwanaa Azaria, Azaria mwanaa Hilikia,+  Hilikia mwanaa Shalume, Shalume mwanaa Zadoki, Zadoki mwanaa Akitubu,  Akitubu mwanaa Amaria, Amaria mwanaa Azaria,+ Azaria mwanaa Merayoti,  Merayoti mwanaa Zerakia, Zerakia mwanaa Uzi, Uzi mwanaa Buki,  Buki mwanaa Abishua, Abishua mwanaa Finehasi,+ Finehasi mwanaa Eliazare,+ Eliazare mwanaa Aruni+ muprisita yomuhulu.  Ezira yo naazwile kwa Babilona. Neli mukopisi* yanaaziba hahulu* Mulao wa Mushe,+ one ufilwe ki Jehova Mulimu wa Isilaele. Mulena amufa kaufela zanaakupile, kakuli lizoho la Jehova Mulimu wahae neli mutusa.  Babañwi ba Maisilaele, baprisita, Malivi,+ baopeli,+ balibeleli ba minyako,+ ni batanga bane basebeleza kwa tempele,*+ baya kwa Jerusalema mwa silimo sabu 7 sa puso ya Mulena Aritazerisi.  Mi Ezira ataha mwa Jerusalema mwa kweli yabuketalizoho, ka silimo sabu 7 sa puso ya mulena yo.  Ka lizazi lapili mwa kweli yapili, afunduka mwa Babilona, mi apunya mwa Jerusalema ka lizazi lapili mwa kweli yabuketalizoho, kakuli lizoho la Mulimu wahae neli mutusa.+ 10  Ezira naaitukiselize mwa pilu yahae* kubatisisa mwa Mulao wa Jehova ni kueza zeubulela,+ ni kuluta milao ni likatulo zaona mwa Isilaele.+ 11  Ki a manzwi anaali mwa liñolo lanaafile Mulena Aritazerisi ku muprisita Ezira, yena mukopisi,* yanaaziba hande* milao ya Jehova ni litaelo zahae zanaafile kwa Maisilaele: 12  * “Na Aritazerisi,+ mulena wa malena, niñolela muprisita Ezira, yena mukopisi* wa Mulao wa Mulimu wa mahalimu, nili: Haike ube ni kozo yetuna. Mi cwale 13  nilaela kuli batu kaufela babafumaneha mwa mubuso waka, ba sicaba sa Isilaele ni baprisita babona ni Malivi, babatabela kuya ni wena kwa Jerusalema, baye.+ 14  Kakuli mulena ni baelezi bahae ba 7, bakulumile kuli uyo batisisa, ubone haiba Mulao wa Mulimu wahao, oli ni wena,* walatelelwa mwa Juda ni mwa Jerusalema, 15  ni kuli uunge silivera ni gauda zaitatezi kufa mulena ni baelezi bahae ku Mulimu wa Isilaele, yainzi mwa Jerusalema, 16  hamoho ni silivera kaufela ni gauda yeuamuhela* mwa provinsi* kaufela ya Babilona, ni mpo yebaitatela kufa batu ni baprisita kuli iitusiswe kwa ndu ya Mulimu wabona, ye mwa Jerusalema.+ 17  Mi ka masheleñi ao, upakise kuleka lipoho,+ lingu zabaana,+ lingunyana,+ hamohocwalo ni linubu zazona za bubeke+ ni linubu zazona za zenwiwa,+ mi uyo lifa fa aletare ye kwa ndu ya Mulimu wahao mwa Jerusalema. 18  “Mi silivera ni gauda zesiyala, uitusise zona moubatela kaufela, wena ni banabahabo wena, kulikana ni tato ya Mulimu wamina. 19  Mi lipiza kaufela zeufilwe kuli liitusiswe mwa sebelezo ya kwa ndu ya Mulimu wahao, ulitise fapilaa Mulimu kwa Jerusalema.+ 20  Mi lika zeñwi kaufela zetokwahala kwa ndu ya Mulimu wahao zeutokwa kufa, ulife kuzwelela mwa mabulukelo a bufumu bwa mulena.+ 21  “Na Mulena Aritazerisi, nifa taelo kwa batu kaufela babababalela sifumu saka baba mwa naha ye Mwabuse Bwa Nuka,* kuli nto kaufela yaka mikupa muprisita Ezira,+ yena mukopisi* wa Mulao wa Mulimu wa mahalimu, mumufe yona kapili, 22  mumufe kuisa kwa litalenta* za silivera ze 100, buloto bobueza litikanyo za kori* ze 100, waine yeeza litikanyo za bati* ze 100,+ oli yeeza litikanyo za bati ze 100,+ ni lizwai+ leliñata hahulu. 23  Haike litaba kaufela zelaezwi ki Mulimu wa mahalimu ka za ndu yahae liezwe ka kutukufalelwa,+ kuli buhali busike bwatela batu babafumaneha mwa mubuso wa mulena ni bana bahae.+ 24  Mi hape nimizibisa kuli hamuswaneli kubata mutelo, kamba ñamba,+ kamba litifo kwa baprisita ni Malivi, balizi ba lipina,+ balibeleli ba kwa minyako, batanga babasebeleza kwa tempele,*+ ni batu bababelekela kwa ndu ya Mulimu. 25  “Mi haili wena Ezira, ka butali bounani bona bwakufile Mulimu wahao,* ukete manduna ni baatuli kuli baatule batu kaufela baba mwa naha ye Mwabuse Bwa Nuka, kaufela babaziba milao ya Mulimu wahao; mi uswanela kuluta mutu kaufela yasazibi milao yeo.+ 26  Mi mutu kaufela yasamameli Mulao wa Mulimu wahao ni mulao wa mulena afiwe katulo kapili, ibe ya kuatulelwa lifu, kamba kulelekwa mwa naha, kamba kulifiswa, kamba kukenywa mwa tolongo.” 27  Haike Jehova Mulimu wa bo kuku waluna alumbekwe, yena yanaabeile mwa pilu ya mulena mulelo wa kuli akabise ndu ya Jehova ye mwa Jerusalema!+ 28  Mi unibonisize lilato lelisa feli fapilaa mulena+ ni baelezi bahae+ ni manduna ba mulena babamaata kaufela. Ka mukwa ocwalo, naba ni bundume* kakuli lizoho la Jehova Mulimu waka neli nitusa, mi naketa baeteleli* mwahalaa Maisilaele kuli baye ni na.

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Tuso.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “Neli mukopisi wa sikwala wa.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “naaikatulezi mwa pilu yahae.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Kamba “yanaali mukopisi wa manzwi a.”
Liñolo la Ezr 7:12 kuisa 7:26, sapili neliñozwi mwa puo ya Siarami.
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Linzwi ka linzwi, “oli mwa lizoho lahao.”
Linzwi ka linzwi, “yeufumana.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “baba Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Kamba “muñoli wa Mulao.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kori ki tikanyezo mone kukwana malita a 220. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Bati ki tikanyezo mone kukwana malita a 22. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Linzwi ka linzwi, “ka butali bwa Mulimu wahao bobuinzi mwa lizoho lahao.”
Kamba “naitiisa.”
Linzwi ka linzwi, “litoho.”