Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezira 6:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Dariusi ueza patisiso mi ufa taelo (1-12)

  • Tempele yafezwa kuyahiwa mi yakakulwa (13-18)

  • Kueza mukiti wa Paseka (19-22)

6  Cwale Mulena Dariusi afa taelo, mi baeza patisiso mwa sibulukelo sa litaba,* mone kubeiwanga lika za butokwa mwa Babilona.  Mi kwafumanwa muputo mwa sibaka sesisilelelizwe sa kwa Ekibatana, mwa provinsi* ya Media, mi mwa muputo wo nekuñozwi manzwi a:  “Mwa silimo sapili sa puso ya Mulena Sirusi, Mulena Sirusi naafile taelo ye, ka za ndu ya Mulimu mwa Jerusalema:+ ‘Ndu iyahiwe sinca, ibe sibaka mobaka felanga matabelo, mi mitomo yayona itiiswe; mwa butelele bwa kuya mwahalimu ibe ya liñokolwa ze 60,* mwa bupala ibe ya liñokolwa ze 60,+  iyahiwe ka mibamba yemilaalu ya macwe amatuna ni mubamba ulimuñwi wa likota;+ mi zekatokwahala lilifelwe ka masheleñi azwa mwa ndu ya mulena.+  Hape lipiza za gauda ni za silivera za mwa ndu ya Mulimu zanaangile Nebukadenezare mwa tempele yeneli mwa Jerusalema kulitisa mwa Babilona,+ likutiswe, ilikuli libeiwe mwa sibaka sazona mwa tempele ya mwa Jerusalema, mwa ndu ya Mulimu.’+  “Cwale wena Tatenai mubusisi wa naha ye Mwabuse Bwa Nuka,* ni Shetari-bozinai, ni balikani bamina, bona babakweli ba babusisi babazamaisa naha ye Mwabuse Bwa Nuka+—musiye batu bao.  Musike mwafilikanya musebezi wa kuyaha ndu ya Mulimu. Mubusisi wa Majuda ni baana-bahulu ba Majuda bakayaha sinca ndu ya Mulimu mwa sibaka mone ibanga sapili.  Hape nimilaela zemuswanela kuezeza baana-bahulu ba Majuda babayaha sinca ndu ya Mulimu, nili: Mufe baana bao kapili zebatokwa, mubafe ku ze mwa mabulukelo a bufumu bwa mulena,+ kwa mutelo ozwa mwa naha ye Mwabuse Bwa Nuka, kuli musebezi wa kuyaha usike wayema.+  Mi lika kaufela zekatokwahala—ibe lipohwana+ kamba lingu zabaana+ kamba lingunyana+ za kuitusisa kwa kuezeza Mulimu wa lihalimu matabelo a kucisa, ibe buloto,+ kamba lizwai,+ kamba waine,+ kamba oli,+ kulikana ni mobaka bulelela baprisita baba mwa Jerusalema—balifiwange zazi ni zazi, 10  kuli bazwelepili kufa Mulimu wa mahalimu linubu zeemutabisa mi balapele kuli mulena ni bana bahae bapile hande.+ 11  Hape nilaezi kuli haiba mutu atula taelo ye, kuzwiswe kota kwa ndu yahae mi apahekiwe fateñi,* mi ndu yahae ifetulwe kalimbalimba ka nyangela* kabakala bufosi bwahae bo. 12  Mi haike Mulimu yatahisize kuli libizo lahae libe mwa ndu yahae,+ atimeze mulena kaufela ni batu babaka tula mulao wo mi basinya ndu ya Mulimu yeo, ye mwa Jerusalema. Na Dariusi, nifile taelo yeo. Kuezwe cwalo kapili-pili.” 13  Cwale Tatenai mubusisi wa naha ye Mwabuse Bwa Nuka, ni Shetari-bozinai,+ ni balikani babona, kapili-pili baeza lika kaufela zanaalaezi Mulena Dariusi. 14  Mi baana-bahulu ba Majuda bazwelapili kuyaha mi musebezi wazwelapili,+ ka kususuezwa ki zanaabulela mupolofita Hagai+ ni Zakaria+ muikulyaa Ido; bafeza kuyaha ndu ka kulatelela taelo ya Mulimu wa Isilaele+ ni taelo ya Sirusi+ ni Dariusi+ ni Mulena Aritazerisi+ wa Peresia. 15  Bafeza kuyaha ndu yeo ka lizazi labulaalu la kweli ya Adara,* mwa silimo sabu 6 sa puso ya Mulena Dariusi. 16  Mi Maisilaele, ni baprisita, ni Malivi,+ ni batu kaufela bane bazwile mwa buhapiwa, bakakula ndu ya Mulimu ka tabo. 17  Bafa lipoho ze 100, lingu zabaana ze 200, lingunyana ze 400, ni lipuli zabaana ze 12 za kuezeza Maisilaele kaufela nubu ya sibi, ka kuya ka palo ya masika a Isilaele, bafa lika zeo kuli liitusiswe kwa kukakula ndu ya Mulimu yeo.+ 18  Mi baketa baprisita ka kuya ka likwata zabona ni Malivi ka kuya ka litopa zabona, kuli basebeleze Mulimu mwa Jerusalema,+ kulikana ni zeneñozwi mwa buka ya Mushe.+ 19  Mi batu bane bazwile mwa buhapiwa baeza mukiti wa Paseka fa lizazi labu 14 mwa kweli yapili.+ 20  Baprisita ni Malivi kaufela nebaikenisize, mi nebakenile kaufelaa bona;+ mi ngunyana ya sitabelo sa Paseka baibulaela batu kaufela bane bazwile mwa buhapiwa, ni baprisita ka bona, ni bona kasibili. 21  Cwale Maisilaele bane bakutile kuzwa mwa buhapiwa baca ngunyana ya Paseka, baica hamoho ni batu kaufela bane baswalisani ni bona, bane baikambusize kwa masila a macaba a mwa naha kuli balapele* Jehova Mulimu wa Isilaele.+ 22  Hape, ka mazazi a 7, baeza ka tabo Mukiti wa Linkwa Zesika ya Mumela,+ kakuli Jehova naabatabisize mi naanolofalize pilu ya mulena wa Asiria kuli abashemube,+ mi abatusa* mwa musebezi wa kuyaha ndu ya Mulimu wa niti, yena Mulimu wa Isilaele.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “ndu ya litaba zebulukilwe.”
Kamba “sikiliti.”
Ibato ba limita ze 26.7. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “wa Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Kamba “mi akokotelwe fateñi.”
Kamba mwendi, “sibaka kwa kuyumbela manyalala; libunda la musutelo.”
Linzwi ka linzwi, “babate.”
Linzwi ka linzwi, “atiisa mazoho abona.”