Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ezira 5:1-17

LITABA ZE MWAHALI

  • Majuda bakalisa kuyaha tempele hape (1-5)

  • Liñolo la Tatenai ku Mulena Dariusi (6-17)

5  Cwale mupolofita Hagai+ ni mupolofita Zakaria+ muikulyaa Ido,+ bapolofita kwa Majuda bane bali mwa Juda ni mwa Jerusalema, ka libizo la Mulimu wa Isilaele yanaa baetelela.  Ka yona nako yeo, Zerubabele+ mwanaa Salatiele ni Jeshua+ mwanaa Jehozadaki bakala kuyaha sinca ndu ya Mulimu,+ yeneli mwa Jerusalema; bapolofita ba Mulimu nebali ni bona mi neba batusa.+  Mi ka nako yeo, Tatenai mubusisi wa naha ye Mwabuse Bwa Nuka* ni Shetari-bozinai ni balikani babona bataha ku bona, bato babuza, bali: “Ki mañi yamilaezi kuli muyahe ndu ye ni kufeza kuyaha muyaho wo?”*  Hape bababuza, bali: “Mabizo a baana babayaha muyaho wo, ki bo mañi?”  Kono Mulimu naali ni* baana-bahulu ba Majuda+ mi batu bao nebasika batuhelisa kuyaha, kufitela Dariusi alumelwa liñolo mi liñolo lelizwa ku yena lelibulela za taba yeo liamuhelwa.  Ki a manzwi anaali mwa liñolo lene liñolezwi Mulena Dariusi ki Tatenai mubusisi wa naha ye Mwabuse Bwa Nuka ni Shetari-bozinai ni balikani bahae, bona babakweli ba babusisi bane bazamaisa naha ye Mwabuse Bwa Nuka;  bamubihela litaba ze, mi bamuñolela manzwi a, bali: “Ku Mulena Dariusi: “Kozo kaufela ibe ni wena!  Mulena azibe kuli neluile kwa provinsi* ya Juda, kwa ndu ya Mulimu yomutuna, mi ndu yeo isweli yayahiwa ka macwe amatuna mi likota lisweli kubeiwa mwa mamota. Batu basweli baeza musebezi ka mafulofulo mi musebezi wazwelapili.  Mi lwabuza baana-bahulu babona kuli: ‘Ki mañi yamilaezi kuli muyahe ndu ye ni kufeza kuyaha muyaho wo?’*+ 10  Hape nelu bakupile kuli balubulelele mabizo abona kuli lukuzibise, ilikuli luñole mabizo a baana babazamaisa musebezi. 11  “Balualaba cwana, bali: ‘Lu batanga ba Mulimu wa mahalimu ni lifasi, mi luyaha sinca ndu yeneeyahilwe lilimo zeñata kwamulaho, yeneeyahilwe ki mulena yomutuna wa Isilaele.+ 12  Kono bakeñisa kuli bo ndataa luna nebahalifisize Mulimu wa mahalimu,+ abafa mwa lizoho la Mulena Nebukadenezare+ wa Babilona, wa Mukaladeya, yanaasinyize ndu ye+ ni kuisa batu mwa buhapiwa kwa Babilona.+ 13  Nihakulicwalo, mwa silimo sapili sa puso ya Mulena Sirusi wa Babilona, Mulena Sirusi alaela kuli ndu ya Mulimu ye iyahiwe sinca.+ 14  Hape Mulena Sirusi azwisa mwa tempele ya mwa Babilona lipiza za gauda ni lipiza za silivera za mwa ndu ya Mulimu, zanaangile Nebukadenezare kwa tempele mwa Jerusalema ni kulitisa kwa tempele ya mwa Babilona.+ Zafiwa ku muuna yabizwa Sheshibazare,*+ yanaabeilwe fa bubusisi ki Sirusi.+ 15  Sirusi ali ku yena: “Hakuunge lipiza ze. Zamaya uyo libeya mwa tempele ye mwa Jerusalema, mi ndu ya Mulimu iyahiwe sinca mwa sibaka mone ibanga sapili.”+ 16  Cwale Sheshibazare yo ataha, mi atoma mitomo ya ndu ya Mulimu,+ ye mwa Jerusalema; mi kuzwa ka yona nako yeo kufitela cwale, ndu yeo izwezipili kuyahiwa, kono haisika fela.’+ 17  “Cwale haiba mulena atabela, kuezwe patisiso mwa mabulukelo a bufumu* bwa mulena ko kwa Babilona, kuli kuzibwe haiba Mulena Sirusi akile alaela kuli ndu ya Mulimu yeo iyahiwe sinca mwa Jerusalema;+ mi haike luzibiswe sakaatula mulena mwa taba ye.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “wa Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Kamba “miambeso ye.”
Linzwi ka linzwi, “liito la Mulimu wabona nelitalimezi.”
Kamba “sikiliti.”
Kamba “miambeso ye.”
Mwendi yo ki Zerubabele yabulezwi kwa Ezr 2:2; 3:8.
Kamba “litaba zakale.”