Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezira 4:1-24

LITABA ZE MWAHALI

  • Twaniso kwa musebezi wa kuyaha sinca tempele (1-6)

  • Lila lilumela Mulena Aritazerisi liñolo la pilaelo (7-16)

  • Kalabo ya Aritazerisi (17-22)

  • Musebezi wa kuyaha tempele wayemiswa (23-24)

4  Lila za Juda ni Benjamine+ habautwile kuli batu babakutile kuzwa mwa buhapiwa+ bayahela Jehova Mulimu wa Isilaele tempele,  kapili-pili baya ku Zerubabele ni kwa litoho za mabasi a bahandataa bona, mi bayo li ku bona: “Hamu lulumeleze, lumiyahise; kakuli ni luna lulapela* Mulimu wamina+ mi luzwezipili kumuezeza matabelo kuzwa mwa mazazi a Mulena Ezara-doni+ wa Asiria, yanaa lutisize kwanu.”+  Kono Zerubabele ni Jeshua ni litoho kaufela za mabasi a Isilaele ku bahandataa bona, bali ku bona: “Hamuna swanelo ya kuyaha ni luna ndu ya Mulimu waluna,+ luna bañi lukayahela Jehova Mulimu wa Isilaele ndu, sina mwalulaelezi Mulena Sirusi wa Peresia.”+  Mi batu ba mwa naha bazwelapili kuzwafisa* batu ba Juda, babafokolisa kuli batuhele kuyaha.+  Balifa baelezi kuli bapalelwise milelo yabona+ mwa mazazi kaufela a Mulena Sirusi wa Peresia, kufitela nako ya puso ya Mulena Dariusi+ wa Peresia.  Kwa makalelo a puso ya Asuerusi, bañola liñolo la kutameleza batu bane bapila mwa Juda ni mwa Jerusalema.  Mi mwa mazazi a Mulena Aritazerisi wa Peresia, Bishilami, ni Mitiredati, ni Tabeele ni balikani bahae kaufela bañolela Mulena Aritazerisi liñolo; balitoloka mwa puo ya Siarami,+ ka kuitusisa litaku za Siarami.*  * Rehumi, yena nduna yomuhulu wa muuso, ni muñoli Shimishai, bañolela Mulena Aritazerisi liñolo la kulwanisa batu ba mwa Jerusalema, bali:  (Liñolo leo nelizwa ku Rehumi, nduna yomuhulu wa muuso, ni muñoli Shimishai, ni balikani babona kaufela, baatuli ni babusisi babanyinyani, bañoli, batu ba kwa Ereki,+ Mababilona, batu ba kwa Susa,+ bona Maelami,+ 10  ni macaba kaufela bane baisizwe mwa buhapiwa ki mutompehi yamaata Osinapari, ili banaaisize mwa mileneñi ya Samaria,+ ni batu kaufela bane bali mwa naha ye Mwabuse Bwa Nuka,* mi 11  a ki ona manzwi anaañozwi mwa liñolo lene bamulumezi.) “Ku Mulena Aritazerisi, kuzwelela kwa batanga bahao babapila mwa naha ye Mwabuse Bwa Nuka: Cwale 12  haike mulena azibe kuli Majuda babatile kwanu kuzwa ku wena bapunyize mwa Jerusalema. Basweli kuyaha sinca muleneñi wa bakwenuheli, wa batu babamaswe, mi sebafeza kuyaha mamota+ ni kulukisa mitomo. 13  Cwale mulena azibe kuli haiba muleneñi wo uyahiwa sinca mi mamota aona afezwa kuyahiwa, batu ba, habana kufanga mutelo, kamba ñamba,+ kamba litifo, mi mabulukelo a bufumu bwa malena akafokola. 14  Haubona luamuhelanga lituwelo ku mulena,* mi halutabeli kuli mulena asinyehelwe, luluma liñolo le kuli luzibise mulena taba ye, 15  ilikuli kubatwe buka ya litaba za bo kuku wahao.+ Mi mwa buka yeo ukafumana kuli muleneñi wo ki muleneñi wa bakwenuheli babafetuhela malena ni liprovinsi,* mi kuzwa mwa linako za kwamulaho kupilile batu babasusueza batu kukwenuhela milonga. Ki lona libaka muleneñi wo hane usinyizwe.+ 16  Luzibisa mulena kuli haiba muleneñi wo uyahiwa sinca mi mamota aona afezwa kuyahiwa, mulena haana kukona kuzamaisa* naha ye Mwabuse Bwa Nuka.”+ 17  Cwale mulena aluma manzwi ku Rehumi, nduna yomuhulu wa muuso, ni ku muñoli Shimishai ni kwa balikani babona kaufela bane bapila mwa Samaria ni mwa libaka kaufela ze Mwabuse Bwa Nuka, ali: “Mulumele! 18  Liñolo lene mululumezi libalilwe hande* fapilaa ka. 19  Nenilaezi kuli taba ye ibatisiswe, mi kwafumanwa kuli kuzwa mwa linako za kwamulaho, mwa muleneñi wo kubile ni batu babafetuhezi malena, mi kubile ni bukwenuheli ni lipetuhelo mwateñi.+ 20  Kubile ni malena babamaata mwa Jerusalema, bababusize naha kaufela ye Mwabuse Bwa Nuka, mi nebafiwanga mutelo, ñamba, ni litifo. 21  Cwale hamulaele kuli batu ba, batuhele kusebeza, kuli muleneñi usike wayahiwa sinca kufitela fonika laelela hape kuli uyahiwe. 22  Mutokomele kuli hamukeshebisi taba ye, ilikuli mulena asike asinyehelwa hape.”+ 23  Cwale liñolo lanaañozi Mulena Aritazerisi hase libalilwe fapilaa Rehumi ni muñoli Shimishai ni balikani babona, kapili-pili baya kwa Majuda kwa Jerusalema mi baitusisa maata kubatuhelisa kusebeza. 24  Ka yona nako yeo, musebezi wa kuyaha ndu ya Mulimu, yeneli mwa Jerusalema, wayema; mi wayema cwalo kuisa mwa silimo sabubeli sa puso ya Mulena Dariusi wa Peresia.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “lubata.”
Linzwi ka linzwi, “kufokolisa mazoho a.”
Kamba mwendi, “neliñozwi mwa puo ya Siarami kihona litolokiwa.”
Liñolo la Ezr 4:8 kuisa Ezr 6:18, sapili neliñozwi mwa puo ya Siarami.
Kamba “bane bali Mwabuse Bwa Nuka ya Eufrati.”
Linzwi ka linzwi, “luca lizwai la kwa ndu ya mulena.”
Kamba “likiliti.”
Linzwi ka linzwi, “kuba ni kabelo ya.”
Kamba mwendi, “litolokilwe ni kubaliwa.”