Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezira 3:1-13

LITABA ZE MWAHALI

  • Aletare yayahiwa sinca mi matabelo afiwa (1-7)

  • Musebezi wa kuyaha sinca tempele wakalisa (8, 9)

  • Mitomo ya tempele yatomiwa (10-13)

3  Kwa makalelo a kweli yabu 7,+ Maisilaele* hane bali mwa mileneñi yabona, bakopana hamoho mwa Jerusalema ka mulelo ulimuñwi.  Jeshua+ mwanaa Jehozadaki ni baprisita babañwi ni Zerubabele+ mwanaa Salatiele+ ni banabahabo yena bakala kuyahela Mulimu wa Isilaele aletare, kuli bafele fateñi matabelo a kucisa, sina mokuñolezwi mwa Mulao wa Mushe,+ muuna wa Mulimu wa niti.  Bayahela aletare fone ibanga sapili, niha nebasaba macaba a mwa linaha zenee bapotolohile,+ mi bakala kuezeza Jehova matabelo a kucisa fa aletare yeo, ili matabelo a kucisa a kakusasana ni a manzibwana.+  Kihona baeza Mukiti wa Minganda* ka kulatelela mone kuñolezwi,+ mi zazi ni zazi nebafanga matabelo a kucisa kulikana ni palo ya matabelo a kucisa anaaswanelwa kufiwa ka zazi ni zazi.+  Hasamulaho, bafa nubu ya kucisa+ ya kamita ni linubu za mukiti wa kutasa kwa kweli+ ni linubu za mikiti kaufela+ ya Jehova yekenile, hamohocwalo ni linubu zene bafile batu kaufela ku Jehova ka kuitatela.+  Kuzwa ka lizazi lapili la kweli yabu 7,+ bakala kufa Jehova matabelo a kucisa, nihaike nebasika kala kale kuyaha mitomo ya tempele ya Jehova.  Bafa masheleñi kwa babeti ba macwe+ ni likwala za misebezi ya mazoho,+ mi bafa lico ni lino, ni oli kwa batu ba mwa Sidoni ni mwa Tire bane batisize likota za sidare kwa Jopa,+ kulizwisa kwa Lebanoni ka liwate, baeza cwalo kulikana ni taelo yene bafilwe ki Mulena Sirusi wa Peresia.+  Mwa silimo sabubeli kuzwa fobatela mwa Jerusalema kwa ndu ya Mulimu wa niti, mwa kweli yabubeli, Zerubabele mwanaa Salatiele, Jeshua mwanaa Jehozadaki, ni banabahabo bona kaufela, ni baprisita ni Malivi, ni batu kaufela bane batile mwa Jerusalema kuzwa mwa buhapiwa,+ bakalisa kusebeza; baketa Malivi, kukalela ku ba lilimo ze 20 kuisa kwahalimu, kuli bazamaise musebezi wa kuyaha ndu ya Jehova.  Mi Jeshua ni bana bahae ni banabahabo yena, ni Kadimiele ni bana bahae, bona bana ba Juda, baswalisana hamoho kuzamaisa bane baeza musebezi mwa ndu ya Mulimu wa niti, baswalisana ni bana ba Henadadi,+ ni bana babona ni banabahabo bona, bona Malivi. 10  Bayahi hase batomile mitomo ya tempele ya Jehova,+ baprisita bane baapezi liapalo zabona za buprisita, baanga litolombita,+ mi Malivi, bona bana ba Asafi, baanga likambeliso zabona, bayema kuli balumbeke Jehova ka kuya ka litaelo za Mulena Davida wa Isilaele.+ 11  Mi bakala kuopela ka kutekuzana,+ balumbeka Jehova ni kuitumela ku yena, bali: “Kakuli ki yomunde; lilato lahae lelisa feli kwa Maisilaele liina kuya kuile.”+ Cwale batu kaufela bahuwa ka muhuwo omutuna kulumbeka Jehova kakuli mitomo ya ndu ya Jehova neitomilwe. 12  Baprisita babañata, Malivi, ni litoho za mabasi a bahandataa bona—bona baana-bahulu bane baboni ndu yeneeli teñi pili+—bakalumuka kulila hababona mitomo ya ndu haitomiwa, kono babañwi babañata bahuwa ka tabo, yomuñwi ni yomuñwi ahuwa ka linzwi lelituna.+ 13  Mi batu nebasa koni kutaluhanya mihuwo ya batu babatabile ni mihuwo ya batu babalila, kakuli batu nebahuwa hahulu kuli mane manzwi abona naautwahala ni kwahule.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “bana ba Isilaele.”
Kamba “Litebule za Swalelele.”