Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ezira 2:1-70

LITABA ZE MWAHALI

  • Mukoloko wa bahapiwa bane bakutezi habo bona (1-67)

    • Batanga bane basebeleza kwa tempele (43-54)

    • Bana ba batanga ba Salumoni (55-57)

  • Linubu za kuitatela za kuitusisa kwa tempele (68-70)

2  Ba ki bona batu ba mwa provinsi* bane bazwile mwa buhapiwa,+ bao Mulena Nebukadenezare wa Babilona naaisize mwa buhapiwa kwa Babilona,+ ili bane bakutezi kwa Jerusalema ni kwa Juda hasamulaho, yomuñwi ni yomuñwi mwa muleneñi wahabo yena,+  batu bao nebatile ni Zerubabele,+ Jeshua,+ Nehemia, Seraya, Reelaya, Morodekai, Bilishani, Misipara, Bigivai, Rehumi, ni Baana. Ki ze lipalo za baana ba Maisilaele:+  Bana ba Paroshi neli ba 2,172;  bana ba Shefatia neli ba 372;  bana ba Ara+ neli ba 775;  bana ba Pahati-moabi,+ bona ba lusika lwa Jeshua ni Joabi, neli ba 2,812;  bana ba Elami+ neli ba 1,254;  bana ba Zatu+ neli ba 945;  bana ba Zakai neli ba 760; 10  bana ba Bani neli ba 642; 11  bana ba Bebai neli ba 623; 12  bana ba Azigadi neli ba 1,222; 13  bana ba Adonikami neli ba 666; 14  bana ba Bigivai neli ba 2,056; 15  bana ba Adini neli ba 454; 16  bana ba Atere, wa lusika lwa Ezekiasi, neli ba 98; 17  bana ba Bezai neli ba 323; 18  bana ba Jora neli ba 112; 19  bana ba Hashumi+ neli ba 223; 20  bana ba Gibara neli ba 95; 21  batu ba mwa Betelehema neli ba 123; 22  baana ba mwa Netofa neli ba 56; 23  baana ba mwa Anatota+ neli ba 128; 24  bana ba mwa Azimaveti neli ba 42; 25  batu ba mwa Kiriati-jearimi, ba mwa Kefira, ni ba mwa Beeroti neli ba 743; 26  batu ba mwa Rama+ ni ba mwa Geba+ neli ba 621; 27  baana ba mwa Mikimasi neli ba 122; 28  baana ba mwa Betele ni ba mwa Ai+ neli ba 223; 29  baana ba mwa Nebo+ neli ba 52; 30  bana ba Magibishi neli ba 156; 31  bana ba Elami yomuñwi neli ba 1,254; 32  bana ba Harimi neli ba 320; 33  baana ba mwa Lodi, mwa Hadidi, ni mwa Ono neli ba 725; 34  baana ba mwa Jeriko neli ba 345; 35  mi bana ba Senaa neli ba 3,630. 36  Ba, neli bona baprisita:+ Bana ba Jedaya+ wa ba ndu ya Jeshua+ neli ba 973; 37  bana ba Imeri+ neli ba 1,052; 38  bana ba Pashuri+ neli ba 1,247; 39  mi bana ba Harimi+ neli ba 1,017. 40  Ba, neli bona Malivi:+ Bana ba Jeshua ni Kadimiele,+ ba ndu ya Hodavia, neli ba 74. 41  Baopeli,+ bona bana ba Asafi,+ neli ba 128. 42  Ba, neli bona bana ba balibeleli ba minyako:+ Bana ba Shalume, bana ba Atere, bana ba Talumoni,+ bana ba Akubu,+ bana ba Hatita, ni bana ba Shobai, mi hamoho neli ba 139. 43  Ba, neli bona batanga bane basebeleza kwa tempele:*+ Bana ba Ziha, bana ba Hasufa, bana ba Tabaoti, 44  bana ba Kerosi, bana ba Siaha, bana ba Padoni, 45  bana ba Lebana, bana ba Hagaba, bana ba Akubu, 46  bana ba Hagabu, bana ba Salimai, bana ba Hanani, 47  bana ba Gidele, bana ba Gahari, bana ba Reaya, 48  bana ba Rezini, bana ba Nekoda, bana ba Gazami, 49  bana ba Uza, bana ba Pasea, bana ba Besai, 50  bana ba Asina, bana ba Mameunimi, bana ba Manefusimi, 51  bana ba Bakibuki, bana ba Hakufa, bana ba Harihuri, 52  bana ba Baziluti, bana ba Mehida, bana ba Harisha, 53  bana ba Barikosi, bana ba Sisera, bana ba Tema, 54  bana ba Nezia, ni bana ba Hatifa. 55  Ba, neli bona bana ba batanga ba Salumoni: Bana ba Sotai, bana ba Sofereti, bana ba Peruda,+ 56  bana ba Jaala, bana ba Darekoni, bana ba Gidele, 57  bana ba Shefatia, bana ba Hatili, bana ba Pokereti-hazebaimi, ni bana ba Ami. 58  Batanga kaufela bane basebeleza kwa tempele* ni bana ba batanga ba Salumoni neli ba 392. 59  Mi ba ki bona bane bazwile kwa Tele-mela, kwa Tele-harasha, kwa Kerubu, kwa Adoni, ni kwa Imeri, kono nebapalezwi kufumana bupaki ka za mabasi a bahandataa bona ni simuluho yabona, kuli kuzibwe haiba nebali Maisilaele:+ 60  Bana ba Delaya, bana ba Tobia, ni bana ba Nekoda neli ba 652. 61  Mi ba, neli bona ba lusika lwa bana ba baprisita: Bana ba Habaya, bana ba Hakozi,+ ni bana ba Barizilai, yanaanyezi yomuñwi wa bana ba Barizilai+ wa Mugiliadi, yanaa tilo bizwa ka libizo la lubasi lwa musalaa hae. 62  Bao nebabatile litaba za masika abona kuli babonise simuluho yabona, kono nebasika lifumana, mi bazwiswa fa buprisita.*+ 63  Mubusisi* ababulelela kuli basike baca zekenile hahulu+ kufitela fanaaka tela muprisita kuto buza Mulimu ka kuitusisa Urimi ni Tumimi.+ 64  Palo ya baana kaufela neli 42,360,+ 65  hakusa balwi palo ya batanga babona babaana ni babasali, ba 7,337; hape nebanani baopeli babaana ni babasali ba 200. 66  Nebanani lipizi ze 736, limbongolo* ze 245, 67  likamele ze 435, ni limbongolo ze 6,720. 68  Habafitile kwa ndu ya Jehova mwa Jerusalema, babañwi ba litoho za mabasi a bahandataa bona bafa linubu za kuitatela+ kuli liitusiswe kwa kuyaha sinca* ndu ya Mulimu wa niti, yeneeka yahelwa fone ibanga sapili.+ 69  Bazwisa linubu ka mone bakonela kaufela kuli libeiwe mwa sibulukelo sa masheleñi a musebezi, bazwisa lidrakima* za gauda ze 61,000, limaina*+ za silivera ze 5,000, ni liapalo zetelele za baprisita ze 100. 70  Mi baprisita, Malivi, ni batu babañwi, baopeli, balibeleli ba minyako, ni batanga bane basebeleza kwa tempele,* bayaha mwa mileneñi yabona, mi Maisilaele kaufela bayaha mwa mileneñi yabona.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sikiliti.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”
Kamba “bazwiswa fa buprisita ka kuungiwa kuli habasika kena.”
Kamba “Tirishata,” lona lilumbatina la Siperesia la mubusisi wa provinsi.
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “kuyemisa.”
Drakima neli sheleñi ya muwayawaya yeneengiwa kuba yelikana ni dariki ya gauda ya kwa Peresia ya buima bobueza ligilamu ze 8.4. Drakima ye haiswani ni yebulezwi mwa Mañolo A Sigerike. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Maina ya mwa Mañolo A Siheberu neilikana ni ligilamu zeeza 570. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “Manetinimi.” Linzwi ka linzwi, “babafanilwe.”