Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Ezekiele 9:1-11

LITABA ZE MWAHALI

  • Babulai ba 6 ni muuna wa lunaka lwa inki (1-11)

    • Katulo ikakalela kwa sibaka sesikenile (6)

9  Cwale ahuweleza mwa mazebe aka ka linzwi lelituna, ali: “Mubize babaka sinya muleneñi, yomuñwi ni yomuñwi aswale silwaniso sahae mwa lizoho, sakasinya ka sona!”  Nabona baana ba 6 babazwelela kwa munyako wa kwahalimu+ otalimezi kwa mutulo, yomuñwi ni yomuñwi asweli silwaniso sa kutubisa mwa lizoho lahae; mi mwahalaa bona nekunani muuna alimuñwi yanaapezi lisila la line, anani lunaka lwa inki lwa muñoli* mwa teka yahae, mi bakena, bayema kwatuko ni aletare ya kopa.+  Cwale kanya ya Mulimu wa Isilaele+ yazwa fone iinzi fahalimwaa likerubimi ni kuya kwa makenelo a munyako wa ndu,+ mi akala kubiza muuna yanaapezi lisila la line, yanani lunaka lwa inki lwa muñoli mwa teka.  Jehova ali ku yena: “Kena mwa muleneñi, ufite mwa Jerusalema, mi uswaye liswayo fa lipata za baana babatonga ni kulila+ kabakala lika kaufela zenyenyisa zeezwa mwa muleneñi.”+   Mi abulelela babañwi inze niikutwela, ali: “Mukene mwa muleneñi, mumulatelele, mi muyo bulaya batu. Meeto amina asike abashwela makeke, mi musike mwababonisa mukekecima.+  Mubulaye muuna yahulile, mutangana, mwalyanjo, mwanana yomunyinyani, ni basali, mubayundise kaufelaa bona.+ Kono musike mwasutelela ku mutu ufi kamba ufi yanani liswayo.+ Mukalele mwa sibaka saka sesikenile.”+ Kiha bakalela kwa baana-bahulu bane bali fapilaa ndu.+  Cwale ali ku bona: “Musilafaze ndu mi mutaze malapa ka litupu za bababulailwe.+ Hamuye!” Kiha baya, bayo bulaya batu mwa muleneñi.  Hane banze bababulaya cwalo, ki na feela ninosi yanaasiyezi, mi nawela fafasi ka pata mi nahuwa, nali: “Mawe, wena Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa! Kana ukayundisa bo masiyaleti ba Isilaele kaufela, haunze usululela buhali bwahao fahalimwaa Jerusalema?”+   Kihaa li ku na: “Bufosi bwa ba ndu ya Isilaele ni Juda ki bobutuna hahulu.+ Naha itezi mali asuluzwi,+ mi muleneñi utezi kusasepahala.+ Kakuli bali: ‘Jehova uzwile mwa naha, mi Jehova haaboni.’+ 10  Kono haili na, liito laka halina kubautwela butuku; mi hanina kubabonisa mukekecima. Nikatahisa kuli zezwa mwa nzila yabona libe fahalimwaa litoho zabona.”+ 11  Cwale nabona muuna yaapezi lisila la line, yanani lunaka lwa inki lwa muñoli mwa teka, haakutisa piho, ali: “Niezize kulikana ni mou nilaelezi kaufela.”

Litaluso ze kwatasi

Kamba “sibulukelo sa inki sa muñoli.”