Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Ezekiele 27:1-36

LITABA ZE MWAHALI

  • Pina ya malilo kabakala sisepe sesitiba sa Tire (1-36)

27  Linzwi la Jehova hape lataha ku na, lali:  “Haili wena mwanaa mutu, uopelele Tire pina ya malilo,+  mi ubulelele Tire, uli:‘Wena yayahezi kwa minyako ya liwate,Yaeza lipisinisi ni macaba a mwa lioli zeñata,Jehova Mulena Yapahami ka Kufitisisa, sabulela ki se, uli: “Wena Tire uize: ‘Niyomunde hahulu.’+   Libaka zahao lifumaneha mwahalaa liwate,Mi bayahi bahao baekelize kwa bunde bwahao.   Mabala ahao kaufela baaezize fa likota za junipa za kwa Seniri,+Mi baangile kota ya sidare kwa Lebanoni kueza fateñi musumo wa sisepe sahao.   Baezize lilabo zahao fa kota ya oke ya kwa Bashani,Mi matusi ahao aezizwe fa kota ya siprese yekwahezwi ka manaka a litou aazwa kwa lioli za kwa Kitimi.+   Masila a liseili zahao naaezizwe fa masila a line a mibala-bala azwa kwa Egepita,Mi masila anaakwahela lisepe zahao neli a bwanda bwa mubala wa ndilu ni boya bwa mubala wa pulipela azwa kwa lioli za Elisha.+   Babayahile mwa Sidoni ni mwa Arivadi+ ki bona bane bafuluha lisepe zahao. Wena Tire, baana bahao ba likwala ki bona bane bali bazamaisi ba lisepe zahao.+   Baana ba licaziba* ni likwala za kwa Gebali+ ki bona bane bacopweta lisepe zahao.+ Lisepe kaufela za mwa liwate ni bazamaisi bazona nebatahanga ku wena kuto eza lipisinisi. 10  Baana ba kwa Peresia, ba kwa Ludi, ni ba kwa Puti,+ nebali mwa mpi yahao, zona lindwalume zahao. Nebapahekanga litebe zabona ni likuwani zabona za busole ku wena, mi bakutahiseza kanya. 11  Baana ba kwa Arivadi ba mwa mpi yahao nebayemanga fa mamota ahao kupotoloha muleneñi,Mi baana bababundume nebakantela litawala zahao. Nebapahekanga litebe zabona za laundi kupotoloha mamota ahaoMi nebaekelize kwa bunde bwahao. 12  “‘“Ba kwa Tareshishi+ nebaezanga lipisinisi ni wena kabakala sifumu sahao sesituna.+ Nebatisanga silivera, sipi, tini, ni loto, kuto licincanisa ni tutu yahao.+ 13  Ba kwa Javani, kwa Tubali,+ ni kwa Mesheki,+ nebaezanga lipisinisi ni wena, mi nebatisanga batanga+ ni lika za kopa, kuto licincanisa ni tutu yahao. 14  Ba ndu ya Togarima+ nebatisanga lipizi ni limbongolo,* kuto licincanisa ni tutu yahao. 15  Batu ba kwa Dedani+ nebaezanga lipisinisi ni wena; neukenyize balekisi mwa lioli zeñata misebezi; neba kufanga manaka a litou+ ni mukelete sina ñamba. 16  Ba kwa Edomo nebaezanga lipisinisi ni wena kabakala buñata bwa lika zahao. Nebatisanga tekoisi, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, masila akabisizwe a mibala-bala, masila amande, macwe a korale, ni macwe a rubi, kuto licincanisa ni tutu yahao. 17  “‘“Ba mwa Juda ni ba mwa naha ya Isilaele nebaezanga lipisinisi ni wena, nebatisanga buloto bwa kwa Miniti,+ lico zende, linosi,+ oli, ni balusamu,+ kuto licincanisa ni tutu yahao.+ 18  “‘“Ba kwa Damaseka+ nebaezanga lipisinisi ni wena kabakala buñata bwa lika zahao ni bufumu bwahao kaufela, nebatisanga waine ya kwa Heleboni ni boya bwa folofolo bwa kwa Zahari.* 19  Ba kwa Vedani ni ba kwa Javani, ili sibaka sa kwa Uzali, nebatisanga sipi yebunolo, kasia,* ni lutaka lolununka hande, kuto licincanisa ni tutu yahao. 20  Ba kwa Dedani+ nebaezanga ni wena lipisinisi za masila fokuina bapahami ba lipizi.* 21  Neukenyize misebezi Maarabe ni manduna kaufela ba kwa Kedare,+ bane balekisanga lingunyana, lingu zabaana, ni lipuli.+ 22  Balekisi ba kwa Sheba ni ba kwa Raama+ nebaezanga lipisinisi ni wena; neba kufanga sende yende hahulu ya mufuta kaufela, macwe a butokwa, ni gauda, kuli balicincanise ni tutu yahao.+ 23  Ba kwa Harani,+ ba kwa Kane, ba kwa Edeni,+ balekisi ba kwa Sheba,+ ba kwa Ashuri,+ ni ba kwa Kilimadi, nebaezanga lipisinisi ni wena. 24  Fa musika wahao nebalekisanga liapalo zende, likubo zeezizwe fa lisila la mubala wa ndilu ni masila akabisizwe a mibala-bala, ni masila a mibala-bala a kuyala fafasi, mi kaufelaa zona nelitamilwe ni kutiiswa ka mihala. 25  Lisepe za kwa Tareshishi+ neli zona likaravani za mileko yahao,Kuli mane watala ni kuimela* fahalaa liwate lelitungile. 26  Bafuluhi bahao bakutisize mwa mawate a buliba;Moya wa kwa upa ukulobakezi fahalaa liwate lelitungile. 27  Sifumu sahao, tutu yahao, mileko yahao, bafuluhi bahao, ni bazamaisi ba lisepe zahao,Babacopweta lisepe zahao, babalekisa tutu yahao,+ ni lindwalume kaufela+—Bona batu kaufela* baba ku wena—Kaufelaa bona bakatibela fahalaa liwate lelitungile fa lizazi la kuwa kwahao.+ 28  Bazamaisi ba lisepe zahao habaka huwa, makamba akazikinyeha. 29  Bafuluhi kaufela, bazamaisi ba lisepe, ni babasebeleza mwa liwateBakazwa mwa lisepe zabona ni kuto yema fa likamba. 30  Bakatumusa manzwi abona ni kukulila hahulu+Habanze baisukululela liluli kwa litoho zabona ni kualabana mwa mufuse. 31  Bakabeula litoho zabona ni kuapala masila a saka;Baka kulila hahulu ka sililo sesituna. 32  Habanze balila cwalo, baka kuopelela pina ya malilo, inze bakuta-kutela kubulela kuli: ‘Ki mañi yaswana ni Tire, yena yasaakuzize mwahalaa liwate?+ 33  Tutu yahao hane itahanga kuzwa mwa liwate lelitungile, neutabisa batu babañata.+ Neufumisa malena ba lifasi ka sifumu sahao sesituna ni mileko yahao.+ 34  Cwale uyundiselizwe mwa liwate lelitungile, mona mwa buliba bwa mezi,+Mi mileko yahao kaufela ni batu bahao batibile hamoho ni wena.+ 35  Babayahile mwa lioli kaufela baka kutalima inze baikomokezi,+Mi malena babona bakangangamiswa ki sabo+—lipata zabona likaziyeleha. 36  Balekisi mwahalaa macaba bakaliza muloli kabakala sesiezahezi ku wena. Mafelelezo ahao akataha ka sipundumukela mi akaba amaswe,Mi hausana kuba teñi kamita.’”’”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Baana babahulile.”
Fo kikuli, mambema. Linzwi la Siheberu litalusa folofolo yepepilwe ki mbongolo ni pizi.
Kamba “boya bwa mubala wa bupuzwa bobukopani ni bufubelu.”
Kota yebato swana ni kota ya sinamoni.
Kamba “liapalo za masila alukilwe.”
Kamba mwendi, “ni kukutekeha.”
Linzwi ka linzwi, “puteho kaufela.”