Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

EZEKIELE

Ezekiele—Litaba ze Mwahali

 • 1

  • Ezekiele mwa Babilona ubona lipono za Mulimu (1-3)

  • Pono ya koloi ya Jehova ya kwa lihalimu (4-28)

   • Liñungwa, lilu, ni mulilo (4)

   • Libupiwa zeene zepila (5-14)

   • Mawili amane (15-21)

   • Bulilo bobupazima sina mezi akangezi (22-24)

   • Lubona lwa Jehova (25-28)

 • 2

  • Ezekiele ufiwa musebezi wa kuba mupolofita (1-10)

   •  ‘Ibe kuli bautwa kamba habautwi’ (5)

   • Kuboniswa muputo wa lipina za malilo (9, 10)

 • 3

  • Ezekiele ukaca muputo wafilwe ki Mulimu (1-15)

  • Ezekiele ukasebeza sina mulibeleli (16-27)

   • Kusaisa pilu kwa lika kutahisa mulatu wa mali (18-21)

 • 4

  • Kuambekwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

   • Mulatu ulwaliwa ka mazazi a 390 ni mazazi a 40 (4-7)

 • 5

  • Kutulwa kwa Jerusalema kwaboniswa (1-17)

   • Milili yekutilwe Bapolofita ialuhanywa mwa likalulo zeetalu (1-4)

   • Jerusalema umaswe hahulu kufita macaba (7-9)

   • Bakwenuheli bafiwa likoto zeetalu (12)

 • 6

  • Kulwanisa malundu a Isilaele (1-14)

   • Milimu ya maswaniso yenyenyisa ikashubulwa (4-6)

   • “Mukaziba kuli ki na Jehova” (7)

 • 7

  • Mafelelezo atile (1-27)

   • Kozi yeipitezi (5)

   • Masheleñi alatakezwi mwa linzila (19)

   • Tempele ikasilafazwa (22)

 • 8

  • Ezekiele uiswa kwa Jerusalema mwa pono (1-4)

  • Lika zenyenyisa libonwa mwa tempele (5-18)

   • Basali balila kabakala Tamuzi (14)

   • Baana balapela lizazi (16)

 • 9

  • Babulai ba 6 ni muuna wa lunaka lwa inki (1-11)

   • Katulo ikakalela kwa sibaka sesikenile (6)

 • 10

  • Mulilo uungiwa mwahalaa mawili (1-8)

  • Likerubimi ni mawili zataluswa (9-17)

  • Kanya ya Mulimu yazwa mwa tempele (18-22)

 • 11

  • Manduna babamaswe banyaziwa (1-13)

   • Muleneñi ubapanywa kwa poto ya kuapehela (3-12)

  • Sepiso ya kukutiswa kwa naha yabona (14-21)

   • “Moya omunca” wafiwa (19)

  • Kanya ya Mulimu izwa mwa Jerusalema (22, 23)

  • Ezekiele wakuta mwa pono yefiwa Kaladeya (24, 25)

 • 12

  • Kuhapiwa kwapolofitwa ka lika za swanisezo (1-20)

   • Libyana za kushimba mwa buhapiwa (1-7)

   • Nduna ukapila mwa lififi (8-16)

   • Sinkwa sa pilaelo, mezi a zesabisa (17-20)

  • Pulelo ya buhata iboniswa kuli ki ya buhata (21-28)

   • “Kwa manzwi aka, hakuna lelika liyehiswa” (28)

 • 13

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata (1-16)

   • Mamota abasizwe akawa (10-12)

  • Kulwanisa bapolofita ba buhata ba basali (17-23)

 • 14

  • Babalapela milimu ya maswaniso banyaziwa (1-11)

  • Katulo ya Jerusalema haikoni kupicukwa (12-23)

   • Nuwe yalukile, Daniele, ni  Jobo (14, 20)

 • 15

  • Jerusalema, kota ya veine yesina tuso (1-8)

 • 16

  • Lilato la Jehova ku Jerusalema (1-63)

   • Ufumanwa sina mwana ya yubekilwe (1-7)

   • Mulimu wamutinisa hande ni kueza tumelelano ya linyalo ni yena (8-14)

   • Uba yasasepahali (15-34)

   • Ufiwa koto kabakala kuli ki mubuki (35-43)

   • Ubapanywa ku Samaria ni Sodoma (44-58)

   • Mulimu uhupula tumelelano yahae (59-63)

 • 17

  • Lishitanguti la limbande zepeli ni kota ya veine (1-21)

  • Katainyana kakabunolo kakaba kota ya sidare yende hahulu (22-24)

 • 18

  • Mutu kaufela ukaikalabela libi zahae (1-32)

   • Moyo oeza sibi ukashwa (4)

   • Mwana haana kuba ni mulatu kabakala sibi sa ndatahe (19, 20)

   • Hatabeli lifu la yamaswe (23)

   • Kubaka kutahisa bupilo (27, 28)

 •  19

  • Pina ya malilo yebulela za manduna ba Isilaele (1-14)

 • 20

  • Litaba ka za bukwenuheli bwa Maisilaele (1-32)

  • Maisilaele basepiswa kukutisezwa kwa naha yabona (33-44)

  • Bupolofita ka za kulwanisa naha ya kwa mboela (45-49)

 • 21

  • Mukwale wa Mulimu wa katulo wacomolwa (1-17)

  • Mulena wa Babilona ukalwanisa Jerusalema (18-24)

  • Nduna yamaswe wa Isilaele ukazwisiwa (25-27)

   • “Utubule kuwani ya bulena” (26)

   • “Kufitela hakuka taha yanani tukelo ya ka mulao” (27)

  • Mukwale wa kulwanisa Maamoni (28-32)

 • 22

  • Jerusalema, muleneñi onani mulatu wa kusulula mali (1-16)

  • Isilaele iswana sina masila asina tuso (17-22)

  • Bazamaisi ni batu ba mwa Isilaele banyaziwa (23-31)

 • 23

  • Basali bababeli babasa sepahali (1-49)

   • Ohola ni Asiria (5-10)

   • Oholiba ni Babilona ni Egepita (11-35)

   • Basali bababeli bafiwa koto (36-49)

 • 24

  • Jerusalema iswana sina poto ya kuapehela yetezi mafumi (1-14)

  • Lifu la musalaa Ezekiele ki sisupo (15-27)

 • 25

  • Bupolofita ka za kulwanisa Amoni (1-7)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Moabi (8-11)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Edomo (12-14)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Filisita (15-17)

 • 26

  • Bupolofita ka za kulwanisa Tire (1-21)

   • “Sibaka fokuyanehelwa matuwa” (5, 14)

   • Macwe ni mubu liyumbelwa mwa mezi (12)

 • 27

  • Pina ya malilo kabakala sisepe sesitiba sa Tire (1-36)

 • 28

  • Bupolofita ka za kulwanisa mulena wa Tire (1-10)

   • “Ni mulimu” (2, 9)

  • Pina ya malilo kabakala mulena wa Tire (11-19)

   • “Neuli mwa Edeni” (13)

   • “Kerubimi yetozizwe, yesileleza” (14)

   • “Kusaluka kufumanwa ku wena” (15)

  • Bupolofita ka za kulwanisa Sidoni (20-24)

  • Maisilaele bakakutisezwa kwa naha yabona (25, 26)

 • 29

  • Bupolofita ka za kulwanisa Faro (1-16)

  • Egepita ukafiwa Babilona sina mupuzo (17-21)

 • 30

  • Bupolofita ka za kulwanisa Egepita (1-19)

   • Twaniso ya Nebukadenezare yapolofitwa (10)

  • Maata a Faro alobiwa (20-26)

 • 31

  • Kutulwa kwa Egepita, kota ya sidare yetelele (1-18)

 • 32

  • Pina ya malilo kabakala Faro ni Egepita (1-16)

  • Egepita ubulukiwa ni babasikaya kwa mupato (17-32)

 • 33

  • Misebezi ya mulibeleli (1-20)

  • Litaba za kutulwa kwa Jerusalema (21, 22)

  • Lushango loluya ku babayahile mwa matota a Jerusalema (23-29)

  • Batu habalateleli lushango (30-33)

   • Ezekiele “uswana sina pina ya lilato” (32)

   • “Nekunani mupolofita mwahalaa bona” (33)

 • 34

  • Bupolofita ka za kulwanisa balisana ba Isilaele (1-10)

  • Jehova ubabalela lingu zahae (11-31)

   • “Mutangaaka Davida” ukabalisa (23)

   • “Tumelelano ya kozo” (25)

 • 35

  • Bupolofita ka za kulwanisa malundu a Seiri (1-15)

 • 36

  • Bupolofita ka za malundu a Isilaele (1-15)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (16-38)

   • ‘Nikakenisa libizo laka lelituna’ (23)

   • “Sina simu ya Edeni” (35)

 • 37

  • Pono ya musindi wa masapo aomile (1-14)

  • Milamu yemibeli yakopanywa (15-28)

   • Sicaba silisiñwi sibusiwa ki mulena alimuñwi (22)

   • Tumelelano ya kozo ya kamita (26)

 • 38

  • Gogo ulwanisa Isilaele (1-16)

  • Jehova uhalifela Gogo (17-23)

   •  ‘Macaba akaziba kuli ki na Jehova’ (23)

 • 39

  • Kuyundiswa kwa Gogo ni limpi zahae (1-10)

  • Kupumbekwa mwa Musindi wa Hamoni-Gogo (11-20)

  • Maisilaele bakutisezwa kwa naha yabona (21-29)

   • Moya wa Mulimu usululelwa Isilaele (29)

 • 40

  • Ezekiele utiswa kwa Isilaele mwa pono (1, 2)

  • Ezekiele ubona tempele mwa pono (3, 4)

  • Malapa ni minyako (5-47)

   • Munyako wa kwande wa kwa upa (6-16)

   • Lapa la kwande; minyako yemiñwi (17-26)

   • Lapa la mwahali ni minyako (27-37)

   • Mizuzu ya sebelezo ya tempele (38-46)

   • Aletare (47)

  • Malibela a tempele (48, 49)

 • 41

  • Sibaka sesikenile sa tempele (1-4)

  • Limota ni mizuzu ya mwa matuko (5-11)

  • Muyaho wa kwa wiko (12)

  • Miyaho yamishaliwa (13-15a)

  • Mwahali a sibaka sesikenile (15b-26)

 • 42

  • Macelo (1-14)

  • Maneku amane a tempele amishaliwa (15-20)

 • 43

  • Kanya ya Jehova itala mwa tempele (1-12)

  • Aletare (13-27)

 • 44

  • Munyako wa kwa mboelwa ukazwelapili kukwalwa (1-3)

  • Litaelo ka za bazwahule (4-9)

  • Litaelo zefiwa Malivi ni baprisita (10-31)

 • 45

  • Nubu yekenile ni muleneñi (1-6)

  • Kabelo ya nduna (7, 8)

  • Manduna bakasepahala (9-12)

  • Linubu za batu ni nduna (13-25)

 • 46

  • Linubu zefiwa ka linako zeñwi (1-15)

  • Molikaabelelwa libyana za nduna (16-18)

  • Libaka za kuapehela linubu (19-24)

 • 47

  • Nukana yebuba kuzwa mwa tempele (1-12)

   • Mezi aba buliba (2-5)

   • Mezi a mwa Liwate Lelishwile afoliswa (8-10)

   • Mataba hafoliswi (11)

   • Likota liitusiswa sina lico ni kufolisa (12)

  • Milulwani ya naha (13-23)

 • 48

  • Kupumiwa kwa naha (1-29)

  • Minyako ye 12 ya muleneñi (30-35)

   • Muleneñi obizwa “Jehova U Mwateñi” (35)