Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 7:1-25

LITABA ZE MWAHALI

  • Jehova utiisa Mushe (1-7)

  • Mulamu wa Aruni ufetuha noha yetuna (8-13)

  • Koto Yapili: mezi afetuha mali (14-25)

7  Jehova kihaa li ku Mushe: “Bona, nikuezize sina Mulimu* ku Faro, mi Aruni muhulwanaa hao ukaba mupolofita wahao.+  Wena ukabulela ku yena zenika kulaela kaufela, mi Aruni muhulwanaa hao yena ukabulela ku Faro, mi Faro ukalukulula Maisilaele kuli bazwe mwa naha yahae.  Haili na, nikatuhelela pilu ya Faro kutatafala,+ mi nikaatisa liponiso zaka ni limakazo zaka mwa naha ya Egepita.+  Kono Faro haana kumiutwa, mi nikaotololela lizoho laka fahalimwaa Egepita ni kuzwisa litopatuna zaka,* bona batu baka, Maisilaele, nibazwise mwa naha ya Egepita ka likatulo zetuna.+  Mi Maegepita bakaziba kuli ki na Jehova+ hanika otolola lizoho laka kulwanisa Egepita, ni kuzwisa Maisilaele mwahalaa bona.”  Mushe ni Aruni baeza zanaa balaezi Jehova; baeza honacwalo feela.  Mushe naali wa lilimo ze 80 mi Aruni naali wa lilimo ze 83 nako yebabulela ni Faro.+  Cwale Jehova abulelela Mushe ni Aruni kuli:  “Haiba Faro amibulelela kuli: ‘Hamueze makazo,’ fohe ubulelele Aruni kuli: ‘Hakuunge mulamu wahao mi uunepele fafasi fapilaa Faro.’ Mulamu ukafetuha noha yetuna.”+ 10  Cwale Mushe ni Aruni baya ku Faro mi bayo eza honacwalo feela ka mwanaa balaelezi Jehova. Aruni anepela mulamu wahae fafasi fapilaa Faro ni batanga bahae, mi wafetuha noha yetuna. 11  Kono Faro abiza baana bababutali ni balauli, mi baprisita ba mabibo ba Egepita+ ni bona baeza nto yeswana ka mabibo abona.+ 12  Yomuñwi ni yomuñwi wabona anepela mulamu wahae fafasi, mi milamu yabona yafetuha linoha zetuna; kono mulamu wa Aruni wamiza milamu yabona. 13  Niteñi pilu ya Faro yatatafala,+ mi naasika bautwa, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova. 14  Jehova kihaa li ku Mushe: “Pilu ya Faro itatafezi.+ Uhanile kulukulula sicaba. 15  Uye ku Faro kakusasana. Bona! Uya kwa nuka! Umulibelele kwa Nuka ya Nile; mi mwa lizoho lahao ushimbe mulamu one ufetuhile noha.+ 16  Mi uyo mubulelela kuli: ‘Jehova Mulimu wa Maheberu unilumile ku wena,+ mi uli: “Lukulula batu baka kuli bayo nisebeleza mwa lihalaupa,” kono wena usahana kuutwa ni ka nako ye. 17  Jehova sabulela ki se, uli: “Ukaziba kuli ki na Jehova ka senika eza.+ Nikanata mezi a mwa Nuka ya Nile ka mulamu o mwa lizoho laka, mi mezi a mwateñi akafetuha mali. 18  Mi litapi ze mwa Nuka ya Nile likashwa, mi nuka ikanunka, mi Maegepita bakapalelwa kunwa mezi a mwa Nuka ya Nile.”’” 19  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Bulelela Aruni kuli: ‘Hakuunge mulamu wahao mi uotololele lizoho lahao fahalimwaa mezi a Egepita,+ fahalimwaa linuka zayona, fahalimwaa maabwa* ayona, fahalimwaa mataba+ ayona, ni fahalimwaa masa ayona kaufela, kuli afetuhe mali.’ Mali akaba teñi mwa naha kaufela ya Egepita, mane ni mwa lipiza za kota ni za macwe.” 20  Honafo, Mushe ni Aruni baeza ka mwanaa balaelezi Jehova. Aruni ananulela mulamu wahae mwahalimu ni kunata fa mezi a mwa Nuka ya Nile fapilaa Faro ni batanga bahae, mi mezi kaufela a mwa nuka afetuha mali.+ 21  Mi litapi za mwa nuka zashwa,+ nuka yakalisa kununka, mi Maegepita bapalelwa kunwa mezi a mwa Nuka ya Nile,+ mi kwaba ni mali mwa naha kaufela ya Egepita. 22  Kono baprisita ba mabibo ba Egepita baeza nto yeswana ka mabibo abona,+ mi Faro azwelapili kutatafala pilu, mi naasika bautwa, kulikana ni mwanaabulelezi Jehova.+ 23  Faro kihaa kutela kwa ndu yahae, mi hape atokwa kuisa pilu kwa taba yeo. 24  Ka mukwa ocwalo, Maegepita kaufela bayepa kwa matuko a Nuka ya Nile kubata mezi akunwa, kakuli nebasa koni kunwa mezi a mwa Nuka ya Nile. 25  Mi kwafita mazazi a 7 kuzwa Jehova fanatela Nuka ya Nile.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nikuezize Mulimu.”
Linzwi ka linzwi, “limpi zaka.”
Fo kikuli, maabwa aazwa mwa Nuka ya Nile.