Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 5:1-23

5  Hasamulaho, Mushe ni Aruni baya ku Faro mi bayo li ku yena: “Jehova Mulimu wa Isilaele sabulela ki se, uli: ‘Lukulula batu baka kuli bayo niezeza mukiti mwa lihalaupa.’”  Kono Faro ali: “Jehova ki mañi+ kuli niutwe linzwi lahae ni kuli nilukulule Isilaele?+ Jehova hani muzibi nihanyinyani, mi hanina kulukulula Isilaele.”+  Kono bona bali: “Mulimu wa Maheberu ubulezi ku luna. Lwakupa, haku lulumeleze kutama musipili wa mazazi amalaalu, luye mwa lihalaupa kuli luyo ezeza Jehova Mulimu waluna matabelo;+ hakusicwalo uka lunata ka butuku kamba ka mukwale.”  Mulena wa Egepita abaalaba, ali: “Wena Mushe ni Aruni, kiñi hamutuhelisa batu kusebeza? Hamukutele kwa misebezi* yamina!”+  Mi Faro aekeza kubulela kuli: “Hamubone mobaatezi batu baba mwa naha, kono mina mubata kubatuhelisa kusebeza.”  Ka lona lizazi leliswana leo, Faro alaela bazamaisi ba misebezi ni babelekisi ba Maisilaele, ali:  “Mutuhele kufa batu bucwañi bwa kuezisa litina.+ Baye bayo ikungela bucwañi.  Nihakulicwalo, mubalaele kueza palo yeswana ya litina sina mone baezezanga sapili. Musike mwafukuza kwateñi, kakuli banani buzwa. Ki lona libaka habaliloka, banze bali: ‘Lubata kuya, lubata kuyo ezeza Mulimu waluna matabelo!’  Mubasebelise ka taata, mi mubapatehise kuli basike bateeleza kwa litaba za buhata.” 10  Ka mukwa ocwalo, bazamaisi ba misebezi+ ni babelekisi ba Maisilaele, bayo bulelela sicaba, bali: “Faro uize: ‘Hanisa mifa bucwañi. 11  Muye muyo ikungela bucwañi komu kayo bufumana kaufela, kono musebezi wamina hauna kufukuzwa nihanyinyani.’” 12  Ka mukwa ocwalo, batu bahasanela mwa naha kaufela ya Egepita kuyo kubukanya mataka* kuli baitusise ona sina bucwañi. 13  Mi bazamaisi ba misebezi nebanze bahapeleza batu, bali: “Yomuñwi ni yomuñwi wamina ulukela kufeza musebezi wafilwe kueza ka zazi, sina mone kubelanga hane musafiwa bucwañi.” 14  Hape babelekisi ba Maisilaele, bane baketilwe ki bazamaisi ba misebezi ba Faro kuli babelekise batu, banatiwa.+ Bababuza, bali: “Kiñi hamusika kwanisa palo ya litina zene muezanga pili? Mupalezwi kueza cwalo mabani ni kacenu.” 15  Babelekisi ba Maisilaele kiha bayo bilaela ku Faro, bali: “Kiñi seunyandiseza batanga bahao cwana? 16  Luna batanga bahao halufiwi bucwañi, kono bazamaisi balubulelela kuli: ‘Mueze litina!’ Luna batanga bahao lwanatakiwa, kono mulatu u kwa batu bahao.” 17  Kono yena ali: “Munani buzwa, munani buzwa!+ Ki lona libaka hamuli: ‘Lubata kuya, lubata kuyo ezeza Jehova matabelo.’+ 18  Cwale hamukute muyo sebeza! Hamuna kufiwa bucwañi, kono muswanela kukwanisa palo yetomilwe ya litina.” 19  Cwale babelekisi ba Maisilaele babona kuli nebaziyelehile hahulu kabakala taelo yeli: “Musike mwafukuza nihanyinyani kwa palo ya litina zemulukela kueza ka zazi.” 20  Hasamulaho, bakopana ni Mushe ni Aruni, bane bayemi, inze babalibelezi kuli bakopane ni bona habazwa ku Faro. 21  Honafo kiha bali ku bona: “Haike Jehova amitalime mi aatule, kakuli mutahisize kuli Faro ni batanga bahae balutoye,* mi mubeile mukwale mwa lizoho labona kuli balubulaye.”+ 22  Mushe kihaa kutela ku Jehova mi ali: “Jehova, kiñi haunyandisize sicaba se? Unilumeziñi? 23  Kuzwa feela nako yenibonahala fapilaa Faro kuyo bulela ka libizo lahao,+ Faro unyandisize hahulu sicaba se,+ mi wena hausika lamulela batu bahao.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mishimbo.”
Kubonahala kuli fo kutaluswa bucwañi bwa buloto kamba bwa mabele bobusiyezi mwa masimu hamulaho wa kukutula.
Kamba “mutahisize kuli lube babanunka maswe ku Faro ni batanga bahae.”