Mwa ku fumanela litaba ka bunolo

Mukete puo

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti

BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 40:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutoma tabernakele (1-33)

  • Kanya ya Jehova itala mwa tabernakele (34-38)

40  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Ka lizazi lapili mwa kweli yapili, ukatoma tabernakele, yona tende ya makopanelo.+  Ubeye aleka ya Bupaki mwa tabernakele,+ mi upate Aleka ka lisila.+  Ukakenya tafule+ mwateñi ni kulukisa lika za fateñi mi ukatisa matomelo a lilambi+ ni kutukisa lilambi zaona.+  Kihona ukabeya aletare ya gauda ya insense+ fapilaa aleka ya Bupaki ni kupaheka lisila la fa munyako wa tabernakele mwa sibaka salona.+  “Ukabeya aletare ya linubu za kucisa+ fapilaa munyako wa tabernakele, yona tende ya makopanelo,  mi ubeye mukeke mwahalaa tende ya makopanelo ni aletare ni kusela mwateñi mezi.+  Kihona ukaeza lapa+ lelipotoloha tabernakele ni kupaheka lisila+ la fa munyako wa lapa.  Kutuha fo, ukaanga oli ya kutozisa+ ni kutoza tabernakele ni ze mwateñi kaufela,+ mi uikenise ni kukenisa lisebeliso zayona kaufela, kuli ibe yekenile. 10  Ukatoza aletare ya linubu za kucisa ni lisebeliso zayona kaufela, mi ukenise aletare, kuli ibe aletare yekenile hahulu.+ 11  Mi utoze mukeke ni liseho laona mi uukenise. 12  “Kihona ukatisa Aruni ni bana bahae babashimani bukaufi ni munyako wa tende ya makopanelo, ni kubatapisa ka mezi.+ 13  Mi ukaapesa Aruni liapalo zekenile+ ni kumutoza+ ni kumukenisa, mi yena uka nisebeleza sina muprisita. 14  Hasamulaho, usuteleze bana bahae babashimani, mi ubaapese liapalo zetelele.+ 15  Uka batoza sina moutozelize ndataa bona,+ kuli banisebeleze sina baprisita, mi kutoziwa kwabona sina baprisita kukazwelapili kamita mwa masika abona kaufela.”+ 16  Mushe aeza kaufela zanaa mulaezi Jehova.+ Aeza honacwalo feela. 17  Ka kweli yapili mwa silimo sabubeli, fa lizazi lapili la kweli, tabernakele yatomiwa.+ 18  Mushe hanaatoma tabernakele, atoma matomelo ayona+ fafasi, ayemisa mafulemu,+ abeya mabalelo ayona,+ mi atoma misumo yayona. 19  Abapulela tende+ fahalimwaa tabernakele mi fahalimwaa yona abeya fateñi sikwahezo,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 20  Hasamulaho, aanga Bupaki+ mi abubeya mwa Aleka+ mi acomeka likota+ kwa Aleka ni kukwahela sikwahezo+ fahalimwaa Aleka.+ 21  Atisa Aleka mwa tabernakele mi apaheka lisila+ lelipata Aleka, alipaheka mwa sibaka salona ni kupata aleka ya Bupaki,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 22  Kutuha fo, abeya tafule+ mwa tende ya makopanelo kwa lineku la mutulo la tabernakele, ili kwabuse bwa lisila, 23  mi abeya fateñi linkwa+ fapilaa Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 24  Abeya matomelo a lilambi+ mwa tende ya makopanelo fapilaa tafule, kwa lineku leli kwa mboela wa tabernakele. 25  Atukisa lilambi+ fapilaa Jehova, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 26  Kutuha fo, abeya aletare ya gauda+ mwa tende ya makopanelo fapilaa lisila, 27  ilikuli insense yenunka hande+ itushaniseze fateñi musi,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 28  Kihona apaheka lisila+ la fa munyako wa tabernakele mwa sibaka salona. 29  Abeya aletare ya linubu za kucisa+ kwa munyako wa tabernakele, yona tende ya makopanelo, ilikuli afele fateñi nubu ya kucisa+ ni nubu ya bubeke, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 30  Kutuha fo, abeya mukeke mwahalaa tende ya makopanelo ni aletare mi asela mwateñi mezi a kutapa.+ 31  Mushe ni Aruni ni bana ba Aruni babashimani batapa kwa mazoho ni kwa mahutu ka mezi a mwa mukeke wo. 32  Nako kaufela hane baya kwa tende ya makopanelo kamba hane baatumela aletare, nebatapanga,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 33  Kwa mafelelezo, aeza lapa+ lelipotoloha tabernakele ni aletare mi apaheka lisila la kwa munyako wa lapa.+ Mi Mushe afeza kueza musebezi. 34  Mi lilu lakala kukwahela tende ya makopanelo, mi kanya ya Jehova yatala mwa tabernakele.+ 35  Mushe naasa koni kukena mwa tende ya makopanelo bakeñisa kuli lilu nelisiyezi fahalimwaa yona, mi kanya ya Jehova neitezi mwa tabernakele.+ 36  Mi lilu hane linanuhanga fahalimwaa tabernakele, Maisilaele nebafundukanga kuzwa mwa sibaka sene batibelezi ku sona kuya ku sesiñwi mwahalaa musipili wabona kaufela.+ 37  Kono lilu hane lisananuhi, nebasa fundukangi kufitela lizazi fone likananuhela lilu.+ 38  Kakuli lilu la Jehova nelikwahelanga tabernakele ka nako ya musihali, mi mulilo neusiyalanga fahalimwaa yona ka nako ya busihu, ba ndu ya Isilaele kaufela banze baiponela mwahalaa musipili wabona kaufela.+

Litaluso ze kwatasi