Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 39:1-43

39  Baluka ka bukwala liapalo za kusebelisa mwa sibaka sesikenile ka bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela ni bwanda bwa bufubelu bobutona.+ Baezeza Aruni liapalo zekenile,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Aeza efoda+ ka gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe.  Batula liemba za gauda kulieza bupapati bobusisani-sisani, mi yena abusehaka kubueza mihala ya kuluka hamoho ni bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende, mi zakabiswa.  Baezeza efoda tusila twa fa maheta tone tungungekilwe, mi netungungahanya efoda fa maheta amabeli.  Mi lukanda* loluindilwe, lone lusweli kwa efoda, lwa kutamisa efoda ka lona,+ neluezizwe ka lisila leliswana ni la efoda, ka gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Kiha bakwesa macwe a onikisi mwa tuñetana twa gauda, mi bacakula fateñi mabizo a bana ba Isilaele, sina mokucakulelwa sikanto sa kukantisa.+  Abeya macwe fa tusila twa fa maheta twa efoda kuli abe macwe a kupuzo kwa bana ba Isilaele,+ sina Jehova mwanaalaelezi Mushe.  Kihona aeza poniso ya fa sifuba+ ka bukwala bwa mukabisi, ili ka bukwala bobuswana ni bobu kwa efoda, ka gauda, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe.+  Neilikanelela mwa maneku ayona amane haiputiwa fahali. Baeza poniso ya fa sifuba, ili yeo haiputiwa fahali, neli ya butelele ni bupala bobulikana ni butelele bobu mwahalaa munwana omutuna ni munwana omunyinyani, minwana ya lizoho haiyanduluzwi.* 10  Babeya mwateñi mibamba yemine ya macwe. Mwa mubamba wapili babeya mwateñi licwe la rubi, la topazi, ni la emeralda. 11  Mwa mubamba wabubeli babeya mwateñi licwe la tekoisi, la safiro, ni la jaspe. 12  Mwa mubamba wabulaalu babeya mwateñi licwe la leshemi, la agate, ni la ametisto. 13  Mi mwa mubamba wabune babeya mwateñi licwe la krisolito, la onikisi, ni la jade. Bakwesa macwe ao mwa tukwati twa gauda. 14  Palo ya macwe ao neilikana ni palo ya mabizo a bana ba Isilaele ba 12, mi mabizo naacakuzwi ku leliñwi ni leliñwi la macwe ao sina mokuezezwanga ka sikanto sa kukantisa, fa licwe ni licwe nekucakuzwi libizo lililiñwi kwa mabizo a masika a 12. 15  Kiha baeza mawenge abondilwe akubeya kwa poniso ya fa sifuba, sina mihala ya gauda yekenile.+ 16  Mi baeza tuñetana totubeli twa gauda ni masale amabeli a gauda mi babeya masale amabeli ao mwa makona amabeli a poniso ya fa sifuba. 17  Hasamulaho, bacomeka mihala yemibeli ya gauda mwa masale amabeli a mwa makona a poniso ya fa sifuba. 18  Kihona bakenya lingo zepeli za mihala yemibeli mwa tuñetana totubeli mi bakwesa tuñetana kwa tusila twa fa maheta, fapilaa efoda. 19  Kutuha fo, baeza masale amabeli a gauda ni kuabeya mwa makona amabeli a mwahali a kwatasaa poniso ya fa sifuba, kutalimana ni efoda.+ 20  Kiha baeza masale amañwi a gauda amabeli, mi baabeya fapilaa efoda, mwatasaa tusila totubeli twa fa maheta, ili bukaufi ni foingungahanela, fahalimwaa lukanda* loluindilwe lwa efoda. 21  Kwa mafelelezo, batama poniso ya fa sifuba ka muhala wa mubala wa ndilu ozwa kwa masale ayona kuya kwa masale a kwa efoda, ilikuli poniso ya fa sifuba itiiswe cwalo mwa sibaka sayona fa efoda, fahalimwaa lukanda* loluindilwe, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 22  Kihona aeza koti yesina mazoho ya efoda, yelukilwe ki muluki, ka kuitusisa feela bwanda bwa mubala wa ndilu.+ 23  Mulala wa koti yeo yesina mazoho neuli fahalaa yona, sina mulala wa siapalo sa ndwa sa tusipi. Mulala wayona neunani mungundo kuupotolosa, ilikuli usike wapazuha. 24  Kutuha fo, kwa mungundo wa kwatasi wa koti yesina mazoho, baeza lipomegaraneti za bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, ni bwanda bwa bufubelu bobutona, zeotilwe hamoho. 25  Mi baeza milangu ya gauda yekenile mi babeya milangu yeo mwahalaa lipomegaraneti, kupotolosa mungundo wa kwatasi wa koti yeo yesina mazoho; 26  babeya mulangu ni pomegaraneti ka kutatamana, mulangu neutatamiwa ki pomegaraneti, kupotolosa mungundo wa kwatasi wa koti yesina mazoho, yeneitusiswa mwa sebelezo, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 27  Mi baeza liapalo zetelele za line yende, zelukilwe ki muluki, za Aruni ni bana bahae babashimani,+ 28  ni kuwani+ ya line yende, likuwani za line yende zekabisizwe,+ tuputula* twa line+ yende yeotilwe, 29  ni lukanda lwa line yende yeotilwe, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, ni bwanda bwa bufubelu bobutona bobuindilwe hamoho, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 30  Kwa mafelelezo, baeza sipi ya bupapati yebenya, ka gauda yekenile, yeli sisupo sesikenile sa buineelo,* mi bañola fateñi, sina mutu mwanaaka cakulela sikanto sa kukantisa, manzwi ali: “Kukena ki kwa Jehova.”+ 31  Batamela sipi yeo kwa kuwani ka muhala wa mubala wa ndilu ilikuli baibeye kwapilaa kuwani, sina Jehova mwanaalaelezi Mushe. 32  Ka mukwa ocwalo, musebezi kaufela wa tabernakele, yona tende ya makopanelo, wafela, mi Maisilaele baeza lika kaufela zanaalaezwi Mushe ki Jehova.+ Baeza honacwalo feela. 33  Kiha batisa tabernakele+ ku Mushe, yona tende+ ni lisebeliso zayona kaufela: mañomeliso ayona,+ mafulemu ayona,+ mabalelo+ ni misumo yayona ni matomelo ayona;+ 34  sikwahezo sayona sa matalo a lingu sesilombilwe bufubelu,+ sikwahezo sayona sa matalo a liñibi, lisila la fa munyako;+ 35  aleka ya Bupaki ni likota zayona+ ni sikwahezo sayona;+ 36  tafule, lisebeliso zayona kaufela+ ni sinkwa sa poniso; 37  matomelo a lilambi a gauda yekenile, lilambi zaona,+ mubamba wa lilambi, ni lisebeliso zaona kaufela+ ni oli ya kuitusisa kwa kutahisa liseli;+ 38  aletare+ ya gauda, oli ya kutozisa,+ insense yenunka hande,+ lisila la fa munyako+ wa tende; 39  aletare ya kopa+ ni bwalango bwayona bwa kopa, likota zayona,+ lisebeliso zayona kaufela,+ mukeke ni liseho laona;+ 40  masila a lapa alepelela, misumo yayona ni matomelo ayona,+ lisila+ la kwa munyako wa lapa, mihala yayona ni limapo zayona+ ni lisebeliso kaufela zeitusiswa kwa sebelezo ya kwa tabernakele, za kwa tende ya makopanelo; 41  liapalo zeindilwe hande za kusebelisa mwa sibaka sesikenile, liapalo zekenile za muprisita Aruni,+ ni liapalo za bana bahae babashimani za kuapala habasebeza sina baprisita. 42  Maisilaele baeza musebezi kaufela kulikana ni litaelo kaufela zanaafilwe Mushe ki Jehova.+ 43  Mushe hatatuba musebezi kaufela one baezize, abona kuli neba uezize kulikana ni mwanaalaelezi Jehova; mi Mushe abafuyola.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “lisila la mwa teka.”
Ibato ba lisentimita ze 22.2. (mainci a 8.75). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “lisila la mwa teka.”
Kamba “lisila la mwa teka.”
Kamba “liapalo za mwahali.”
Kamba “mushukwe okenile.”