Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 38:1-31

LITABA ZE MWAHALI

  • Aletare ya linubu za kucisa (1-7)

  • Mukeke wa kopa (8)

  • Lapa (9-20)

  • Mukoloko wa lika zeneeitusisizwe kwa tabernakele (21-31)

38  Aeza aletare ya linubu za kucisa, aieza ka kota ya akeshya. Neinani maneku amane alikanelela, neilikana liñokolwa* zeketalizoho mwa butelele, ni liñokolwa zeketalizoho mwa bupala, mi neilikana liñokolwa zetaalu mwa butelele bwa kuya mwahalimu.+  Kihona aeza manaka mwa makona ayona amane. Manaka ayona naali nto iliñwi ni yona. Kutuha fo, akwahela aletare ka kopa.+  Hasamulaho, aeza lisebeliso kaufela za kwa aletare, lihemele, lifocolo, mikeke ya kwiti, litabisa, ni lipizana za mulilo. Aeza lisebeliso zayona kaufela ka kopa.  Hape aezeza aletare bwalango bwa kopa, mwatasaa libala layona, bobubato cikiseza fahali mwa aletare.  Aeza mauti amane ka sipi yeshengunuzwi fa makona amane bukaufi ni bwalango bwa kopa, kuli aswale likota.  Hasamulaho, aeza likota za akeshya mi alikwahela ka kopa.  Acomeka likota zeo mwa mauti anaali kwa maneku a aletare, kuli aletare ilwaliwe ka zona. Aeza aletare sina likwati la mabala lelinani musima mwahali.  Mi aeza mukeke wa kopa+ ni liseho laona la kopa; alieza ka kuitusisa liiponi* za basali bane baonga-ongilwe kuli basebeleze kwa munyako wa tende ya makopanelo.  Cwale aeza lapa.+ Kwa lineku la kwa mboela wa lapa, ili kutalima kwa mboela, aeza masila alepelela ka line yende yeotilwe, akwahela sibaka sesilikana liñokolwa ze 100.+ 10  Nekunani misumo ye 20 ni matomelo a kopa a 20, mi limapo za misumo ni mifohola yayona neli za silivera. 11  Hape kwa lineku la kwa mutulo, nekunani masila alepelela akwahela sibaka sesilikana liñokolwa ze 100. Misumo yaona ye 20 ni matomelo ayona a 20 neli za kopa. Limapo za misumo ni mifohola yayona neli za silivera. 12  Kono kwa lineku la kwa wiko, nekunani masila alepelela akwahela sibaka sesilikana liñokolwa ze 50. Nekunani misumo yelishumi ni matomelo alishumi, mi limapo za misumo ni mifohola yayona neli za silivera. 13  Kwa lineku la upa, kwa mapazulelo a lizazi, nekunani sibaka sesilikana liñokolwa ze 50 mwa bupala. 14  Kwa lineku lililiñwi, nekunani masila alepelela akwahela sibaka sesilikana liñokolwa ze 15, ni misumo yemilaalu ni matomelo amalaalu. 15  Mi kwa lineku leliñwi la munyako wa lapa, nekunani masila alepelela akwahela sibaka sesilikana liñokolwa ze 15, ni misumo yemilaalu ni matomelo amalaalu. 16  Masila kaufela alepelela anaapotolohile lapa naaezizwe ka line yende yeotilwe. 17  Matomelo a misumo naali a kopa, limapo za misumo ni mifohola yayona neli za silivera, litoho za misumo nelikwahezwi ka silivera, mi misumo kaufela ya lapa neinani mañomeliso a silivera.+ 18  Lisila la fa munyako wa lapa neliezizwe ka bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe. Nelilikana liñokolwa ze 20 mwa butelele ni liñokolwa zeketalizoho mwa bupahamo, ili bupahamo bobulikana ni bwa masila a lapa alepelela.+ 19  Misumo yalona yemine ni matomelo a misumo amane neli za kopa. Limapo za misumo neli za silivera, mi litoho za misumo ni mifohola nelikwahezwi ka silivera. 20  Limapo kaufela za kwa tabernakele ni za kwa lapa neli za kopa.+ 21  Ki wo mukoloko wa lika zeneeitusisizwe kwa tabernakele, yona tabernakele ya Bupaki,+ zenekolohanyizwe ka taelo ya Mushe, ili musebezi one bafilwe Malivi+ ka kuetelelwa ki Itamare+ mwanaa muprisita Aruni. 22  Bezalele+ mwanaa Uri mwanaa Huri, wa lusika lwa Juda aeza lika kaufela zeo Jehova naalaezi Mushe. 23  Naali ni Oholiabi+ mwanaa Akisamaki wa lusika lwa Dani, sikwala wa misebezi ya mazoho ni mukabisi ni muindi wa bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende. 24  Gauda kaufela yene iitusisizwe kwa musebezi kaufela wa kwa sibaka sesikenile neilikana ni gauda yenefiwa sina nubu ya kuzungisa,+ ili litalenta* ze 29 ni lishekele* ze 730 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile.* 25  Mi silivera yenetisizwe ki bane bañolisizwe mwa kopano neieza litalenta ze 100 ni lishekele ze 1,775 ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile.* 26  Mutu ni mutu naazwisize hafu ya shekele ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,* ili mutu kaufela yanaañolisizwe kukala ku wa lilimo ze 20 kuisa kwahalimu,+ mi batu bao neli ba 603,550.+ 27  Sipi yeneshengunuzwi kueza matomelo a sibaka sesikenile ni matomelo a lisila neilikana litalenta ze 100; matomelo a 100 naaezizwe fa litalenta ze 100, talenta iliñwi neiitusisizwe kwa kueza matomelo alimañwi.+ 28  Ka lishekele ze 1,775, aeza limapo za misumo mi akwahela litoho za misumo yeo ni kuikopanya hamoho. 29  Kopa yenefilwe sina nubu* neieza litalenta ze 70 ni lishekele ze 2,400. 30  Ka yona aeza matomelo a kwa munyako wa tende ya makopanelo, aletare ya kopa ni bwalango bwa yona bwa kopa, lisebeliso kaufela za kwa aletare, 31  matomelo apotolohile lapa, matomelo a kwa munyako wa lapa, ni limapo kaufela za tabernakele ni limapo kaufela+ za kwa lapa.

Litaluso ze kwatasi

Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Fo kikuli, liiponi za sipi yekenisizwe hahulu kufitela ibenya.
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Kamba “ka shekele yekenile.”
Kamba “ka shekele yekenile.”
Kamba “nubu ya kuzungisa.”