Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 37:1-29

LITABA ZE MWAHALI

  • Kueza Aleka (1-9)

  • Tafule (10-16)

  • Matomelo a lilambi (17-24)

  • Aletare ya insense (25-29)

37  Bezalele+ kihaa eza Aleka+ ya kota ya akeshya. Mwa butelele neilikana liñokolwa* zepeli ni licika mi mwa bupala neilikana ñokolwa iliñwi ni licika mi mwa butelele bwa kuya mwahalimu neilikana ñokolwa iliñwi ni licika.+  Aikwahela ka gauda yekenile mwahali ni kwande mi aipotolosa ka mufunga* wa gauda.+  Hasamulaho, aiezeza mauti a gauda amane ka gauda yeshengunuzwi, a kungungeka fahalimwaa mahutu ayona amane, kwa lineku leliñwi kwaba ni mauti amabeli mi ku leliñwi ni kona kwaba ni mauti amabeli.  Kutuha fo, aeza likota za akeshya mi alikwahela ka gauda.+  Kihaa comeka likota za kulwalisa Aleka mwa mauti aa kwa maneku a Aleka.+  Aeza sikwahezo sayona ka gauda yekenile.+ Mwa butelele nesilikana liñokolwa zepeli ni licika mi mwa bupala nesilikana ñokolwa iliñwi ni licika.+  Kihaa eza likerubimi zepeli+ ka gauda yetulilwe mi alibeya kwa maneku amabeli aa kwa mafelelezo a sikwahezo sa Aleka.+  Kerubimi iliñwi neili kwa lineku lililiñwi la kwa mafelelezo, mi yeñwi neili kwa lineku leliñwi la kwa mafelelezo. Aeza likerubimi mi alibeya kwa maneku amabeli aa kwa mafelelezo a sikwahezo sa Aleka.  Likerubimi zepeli zeo nelibapulezi mafufa azona mwahalimu, ili kuambalaza mafufa azona fahalimwaa sikwahezo.+ Nelitalimani, mi lipata zazona nelitalimezi fa sikwahezo sa Aleka.+ 10  Mi cwale aeza tafule ya kota ya akeshya.+ Mwa butelele neilikana liñokolwa zepeli, mwa bupala neilikana ñokolwa iliñwi, mi mwa bupahamo neilikana ñokolwa iliñwi ni licika.+ 11  Mi aikwahela ka gauda yekenile ni kuipotolosa ka mufunga* wa gauda. 12  Kutuha fo, aipotolosa ka libala mwa matuko, ili la bupala bobulikana ni bupala bwa singandi sa lizoho,* mi apotolosa libala leo ka mufunga* wa gauda. 13  Hape aiezeza mauti a gauda amane ka gauda yeshengunuzwi mi abeya mauti ao fa makona amane fone kungungekilwe mahutu amane. 14  Mauti ao naali bukaufi ni libala, ilikuli aswale likota za kulwalisa tafule. 15  Kihaa lukisa likota za akeshya za kulwalisa tafule mi alikwahela ka gauda. 16  Hasamulaho, aeza lisebeliso za tafule ka gauda yekenile—mikeke yayona, likomoki zayona, mikeke yayona ya kwiti, ni lipiza zayona za kuitusisa kwa kufa linubu za zenwiwa.+ 17  Kihaa eza matomelo a lilambi+ a gauda yekenile. Aeza matomelo ao fa sipi ya gauda yetulilwe. Lilaho laona, mushemi waona, lipizana zaona, likoto zaona, ni lipalisa zaona nelili nto iliñwi.+ 18  Kwa mushemi wa matomelo a lilambi nekuzwa mitai ye 6, yemilaalu kwa neku leliñwi laona ni yemilaalu kwa neku leliñwi. 19  Lipizana zetaalu zebupehile sina lipalisa za alumondi nelili kwa mutai ni mutai o kwa lineku lililiñwi, onani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana, mi kwa lineku leliñwi hape nekunani lipizana zetaalu zebupehile sina lipalisa za alumondi kwa mutai ni mutai, onani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana. Kwaezwa cwalo kwa mitai ye 6 yenezwa kwa mushemi wa matomelo a lilambi. 20  Mi fa mushemi wa matomelo a lilambi nekunani lipizana zeene zebupehile sina lipalisa za alumondi, mi nekunani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana. 21  Mwatasaa mitai yapili yemibeli yenezwa fa mushemi wa matomelo a lilambi, nekunani koto, mi koto yeñwi neili mwatasaa mitai yemibeli yetatama, mi koto yeñwi hape neili mwatasaa mitai yemibeli yetatama, nekuli cwalo kwa mitai ye 6 yenezwa fa mushemi wa matomelo a lilambi. 22  Likoto ni mitai ni matomelo a lilambi kaufela nelili sipi iliñwi ya gauda yekenile, yetulilwe. 23  Kiha aezeza lilambi ze + ni mamangato* aona ni lipizana za mulilo zaona ka gauda yekenile. 24  Aeza matomelo a lilambi ka gauda yekenile, yelikana talenta* iliñwi, ona hamoho ni lisebeliso zaona kaufela. 25  Cwale aeza aletare ya kuciseza insense,+ aieza ka kota ya akeshya. Neinani maneku amane alikanelela mwa butelele ni mwa bupala, mwa butelele neilikana ñokolwa iliñwi, mi mwa bupala neilikana ñokolwa iliñwi, mi mwa bupahamo neilikana liñokolwa zepeli. Manaka ayona naali nto iliñwi ni yona.+ 26  Aikwahela ka gauda yekenile, fahalimwaa yona ni mwa maneku ayona kaufela, ni kwa manaka ayona, mi aipotolosa ka mufunga* wa gauda. 27  Aiezeza mauti a gauda amabeli mwatasaa mufunga* wayona mwa maneku ayona amabeli atalimani, kuli mauti ao aswale likota za kuilwalisa. 28  Hasamulaho, aeza likota za akeshya mi alikwahela ka gauda. 29  Hape aeza oli yekenile ya kutozisa,+ ni insense yekenile yenunka hande,+ yezwakilwe ka bukwala.*

Litaluso ze kwatasi

Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “kabisa.”
Ibato ba lisentimita ze 7.4 (mainci a 2.9). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “maswalisiso.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “kabisa.”
Kamba “sina yeezizwe ki muezi wa mafula anunka hande.”