Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 36:1-38

LITABA ZE MWAHALI

  • Kutiswa linubu zeñata hahulu kufita zetokwahala (1-7)

  • Kuyaha tabernakele (8-38)

36  “Bezalele ukasebeza hamoho ni Oholiabi ni baana ba likwala kaufela* baafile Jehova butali ni kutwisiso kuli bazibe mwakuezeza musebezi kaufela wa sebelezo yekenile kulikana ni mwalaelezi Jehova.”+  Mushe kihaa biza Bezalele ni Oholiabi ni baana kaufela ba likwala bao Jehova naabeile butali mwa lipilu zabona,+ kaufela bane basusuelizwe ki lipilu zabona kuli baitatele kueza musebezi.+  Kiha baanga ku Mushe linubu+ kaufela zene batisize Maisilaele kuli liitusiswe kwa musebezi wa sebelezo yekenile. Kono Maisilaele bazwelapili kumutiseza linubu za kuitatela, zazi ni zazi kakusasana.  Cwale hase bakalisize kueza musebezi okenile, babeleki kaufela ba likwala bazwelapili kutaha, alimuñwi ka alimuñwi,  mi nebali ku Mushe: “Batu basweli kutisa lika zeñata hahulu kufita zetokwahala kwa musebezi walaezi Jehova kuli ueziwe.”  Mushe kihaa laela kuli kufiwe zibiso mwa mafulo kaufela, yeli: “Baana ni basali, musike mwatisa lika zeñwi za kufa sina nubu yekenile.” Mi batu batibelwa kutisa linubu zeñwi.  Lika zenetisizwe neli zeñata hahulu kufita zenetokwahala kuli musebezi kaufela uezwe.  Ka mukwa ocwalo, babeleki kaufela ba likwala+ baeza tabernakele+ ka masila a tende alishumi ka line yende yeotilwe, bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, ni bwanda bwa bufubelu bobutona; aeza* masila ao ni kulukela fateñi maswaniso a likerubimi.+  Lisila leliñwi ni leliñwi nelilikana liñokolwa* ze 28 mwa butelele ni liñokolwa zeene mwa bupala. Masila kaufela naalikanelela. 10  Kihaa ngungahanya masila a tende aketalizoho hamoho, ni kungungahanya masila amañwi aketalizoho hamoho. 11  Hasamulaho, aeza mañomelelo a bwanda bwa mubala wa ndilu kwa mafelelezo a lisila lililiñwi, kolika ngungahanyezwa ku leliñwi. Aeza cwalo ni kwa mafelelezo a lisila la mafelelezo kwa masila amañwi angungahanyizwe, folika ngungahanela ni leliñwi. 12  Aeza mañomelelo a 50 kwa lisila lililiñwi ni mañomelelo a 50 kwa mafelelezo a lisila leliñwi folika ngungahanela ni leliñwi ilikuli mañomelelo a masila ao atalimane. 13  Kwa mafelelezo, aeza mañomeliso a gauda a 50 mi akopanya masila a tende hamoho ka mañomeliso ao, mi tabernakele yaba nto iliñwi. 14  Kihaa eza masila ka boya bwa puli, akuezisa tende yekwahela tabernakele. Aeza masila acwalo a 11.+ 15  Lisila leliñwi ni leliñwi nelilikana liñokolwa ze 30 mwa butelele ni liñokolwa zeene mwa bupala. Masila a 11 ao naalikanelela. 16  Kihaa ngungahanya masila aketalizoho hamoho ni kungungahanya masila amañwi a 6 hamoho. 17  Kutuha fo, aeza mañomelelo a 50 kwa mafelelezo a lisila leli kwa mafelelezo a masila angungahanyizwe, fone likangungahanyezwa ku leliñwi, mi aeza mañomelelo a 50 kwa mafelelezo a lisila leliñwi lene likangungahanywa ku lona. 18  Mi aeza mañomeliso a kopa a 50 a kukopanya tende ka ona kuli ibe nto iliñwi. 19  Aeza sikwahezo sa tende ka matalo a lingu alombilwe bufubelu mi aeza ni sikwahezo sa matalo a liñibi sesika kwahela fahalimu.+ 20  Cwale aitusisa kota ya akeshya+ kueza mafulemu a tabernakele, anaayemi.+ 21  Fulemu yeñwi ni yeñwi neilikana liñokolwa zelishumi mwa butelele bwa kuya mwahalimu ni ñokolwa iliñwi ni licika mwa bupala. 22  Fulemu yeñwi ni yeñwi neinani mishengela* yemibeli yebapani. Ki mona mwanaaezelize mafulemu kaufela a tabernakele cwalo. 23  Ka mukwa ocwalo, aeza mafulemu a kubeya kwa mboela wa tabernakele, ili mafulemu a 20, atalimezi kwa mboela. 24  Kihaa eza matomelo a silivera a 40 mone kukatomiwa mafulemu a 20, kuli mwa matomelo amabeli kutomiwe fulemu iliñwi ya mishengela yemibeli mi fulemu ni fulemu yetatama ibe ni matomelo amabeli mokuka kena mishengela yayona yemibeli.+ 25  Aeza mafulemu a 20 a kwa lineku leliñwi la tabernakele, leli kwa mutulo 26  ni matomelo aona a silivera a 40, kuli mwa matomelo amabeli kutomiwe fulemu iliñwi, mi fulemu ni fulemu yetatama itomiwe mwa matomelo amabeli. 27  Aeza mafulemu a 6 a kwa lineku la tabernakele la kwamulaho, leli kwa wiko.+ 28  Aeza mafulemu amabeli akutoma sina matiyelo a tabernakele a mwa makona amabeli a kwamulaho. 29  Mafulemu ao naabeilwe ka bubeli kukalela kwatasi kuisa kwahalimu, kuyo fita kwa liuti lapili. Ki mona mwanaaezelize cwalo kwa matiyelo amabeli ao a mwa makona. 30  Ka mukwa ocwalo, kwaezwa mafulemu a 8 ni matomelo aona a silivera a 16, kuli mwa matomelo amabeli kutomiwe fulemu iliñwi. 31  Kihaa eza mabalelo a kota ya akeshya, aeza mabalelo aketalizoho a kubeya kwa mafulemu a lineku lililiñwi la tabernakele+ 32  ni mabalelo aketalizoho a kubeya kwa mafulemu a lineku leliñwi la tabernakele, ni mabalelo amañwi aketalizoho a kubeya kwa mafulemu a kwa lineku la tabernakele la kwamulaho, leli kwa wiko. 33  Aeza lubalelo lwafahali lone lukafita fahalaa mafulemu loluzwa kwa makalelo kuisa kwa mafelelezo a lineku. 34  Akwahela mafulemu ka gauda, mi aeza mauti aona ka gauda, a kuswalisa mabalelo, mi akwahela mabalelo ao ka gauda.+ 35  Kihaa eza lisila+ ka bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe. Alukela fateñi maswaniso a likerubimi.+ 36  Kihona aliezeza misumo ya akeshya yemine ni kukwahela misumo yeo ka gauda, aeza ni limapo za gauda, mi aiezeza matomelo a silivera amane ka sipi yeshengunuzwi. 37  Kutuha fo, aeza lisila la fa munyako wa tende ka bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende yeotilwe, yeindilwe hamoho,+ 38  ni misumo yalona yeketalizoho ni limapo zayona. Akwahela litoho za misumo yeo ni mifohola yayona ka gauda, kono matomelo ayona aketalizoho naali a kopa.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “baana kaufela ba lipilu zebutali.”
Kubonahala kuli yabulelwa fa ki Bezalele.
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “likota zeyemi.”