Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 35:1-35

35  Hasamulaho, Mushe akopanya kopano kaufela ya Maisilaele hamoho mi ali ku bona: “Ki ze litaba zalaezi Jehova kuli liezwe:+  Mukasebeza ka mazazi a 6, kono lizazi labu 7 likaba lelikenile ku mina, ki sabata yeezezwa Jehova, ya kupumula kwa misebezi kaufela.+ Mutu ufi kamba ufi yakasebeza fa lizazi leo ukabulaiwa.+  Musike mwatumbula mulilo ka lizazi la Sabata mwa sibaka sifi kamba sifi semupila ku sona.”  Mushe kihaa bulela kwa kopano kaufela ya Maisilaele, ali: “Jehova salaezi ki se, uli:  ‘Muzwiseze Jehova nubu ku semunani sona.+ Mutu kaufela yaitatela ka pilu yahae+ atiseze Jehova nubu ye: gauda, silivera, kopa,  bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, line yende, boya bwa puli,+  matalo a lingu alombilwe bufubelu, matalo a liñibi, likota za akeshya,  oli ya mwa lilambi, oli ya balusamu yeitusiswa kwa kutoza ni kwa insense yenunka hande,+  macwe a onikisi, ni macwe amañwi a kukwesa mwa efoda+ ni fa poniso ya fa sifuba.+ 10  “‘Likwala*+ kaufela mwahalaa mina batahe mi baeze lika kaufela zalaezi Jehova, 11  ili tabernakele ni tende yayona ni lisila layona la fahalimu, mañomeliso ayona ni mafulemu ayona, mabalelo ayona, misumo yayona, ni matomelo ayona; 12  Aleka+ ni likota zayona,+ sikwahezo,+ ni lisila+ lelipata Aleka; 13  tafule+ ni likota zayona ni lisebeliso zayona kaufela ni sinkwa sa poniso;+ 14  matomelo a lilambi+ ni lisebeliso zaona ni lilambi zaona za kubenyisa liseli ni oli ya kuitusisa kwa kutahisa liseli;+ 15  aletare ya insense+ ni likota zayona; oli ya kutozisa ni insense yenunka hande;+ lisila la fa munyako wa tabernakele; 16  aletare ya linubu za kucisa+ ni bwalango bwayona bwa kopa, likota zayona ni lisebeliso zayona kaufela; mukeke ni liseho laona;+ 17  masila a lapa alepelela,+ misumo yalona ni matomelo alona; lisila leli kwa munyako wa lapa; 18  limapo za kwa tabernakele ni limapo za kwa lapa ni mihala yazona;+ 19  liapalo zeindilwe hande+ za kusebelisa mwa sibaka sesikenile, liapalo zekenile za muprisita Aruni,+ ni liapalo za bana bahae babashimani za kuapala habasebeza sina baprisita.’” 20  Kopano kaufela ya Maisilaele kiha izwa fapilaa Mushe. 21  Cwale mutu kaufela yanaasusuelizwe ki pilu yahae+ ni yanaasusumelizwe ki moya wahae ataha mi atisa nubu yahae ku Jehova ya kuitusisa kwa tende ya makopanelo, kwa misebezi kaufela yeezwa kwateñi, ni kwa liapalo zekenile. 22  Nebazwelapili kutaha, baana hamoho ni basali, mañi ni mañi yanaaitatela ka pilu yahae, batisa lipini, masikiyo, masale, ni likabisa zeñwi, hamoho ni lika za gauda za mufuta kaufela. Kaufelaa bona batisa linubu* zabona za gauda ku Jehova.+ 23  Mi kaufela bane banani bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, line yende, boya bwa puli, matalo a lingu alombilwe bufubelu, ni matalo a liñibi, balitisa. 24  Kaufela bane bafa linubu za silivera ni za kopa batisa nubu ya Jehova, mi kaufela bane banani likota za akeshya za kuitusisa kwa musebezi balitisa. 25  Basali kaufela ba likwala+ baota ka mazoho abona, mi batisa zene baotile: bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, ni line yende. 26  Mi basali kaufela ba likwala bane basusuelizwe ki lipilu zabona baota boya bwa puli. 27  Mi manduna batisa macwe a onikisi ni macwe amañwi akukwesa mwa efoda ni fa poniso ya fa sifuba,+ 28  ni oli ya balusamu ni oli ya kuitusisa kwa kutahisa liseli, yeitusiswa kwa kutoza+ ni kwa insense yenunka hande.+ 29  Baana ni basali kaufela bane basusumelizwe ki lipilu zabona batisa nubu ya kuitusisa kwa musebezi wanaalaezi Jehova ka Mushe kuli ueziwe; Maisilaele baitiseza Jehova sina nubu ya kuitatela.+ 30  Mushe kihaa li kwa Maisilaele: “Hamubone, Jehova uketile Bezalele mwanaa Uri mwanaa Huri, wa lusika lwa Juda.+ 31  Umutalize moya wa Mulimu, kumufa butali, kutwisiso, ni zibo ya misebezi kaufela ya mazoho 32  ya kueza misebezi ya kukabisa ka bukwala, misebezi ya gauda, ya silivera, ni ya kopa, 33  ya kucakula ni kukwesa macwe, ni kubeta lika za kota za mufuta kaufela. 34  Mi uibeile mwa pilu yahae kuli akone kuluta, yena ni Oholiabi+ mwanaa Akisamaki wa lusika lwa Dani. 35  Ubatalize butali*+ kuli bakone kueza misebezi kaufela ya mazoho, ya mukabisi, ni ya kuinda ka kuitusisa bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela, bwanda bwa bufubelu bobutona, line yende, ni kueza musebezi wa muluki. Baana bao bakaeza misebezi ya mufuta kaufela ni kulukisa lika za kukabisa za mufuta kaufela.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “Ba lipilu zebutali.”
Kamba “linubu za kuzungisa.”
Linzwi ka linzwi, “butali mwa pilu.”