Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 33:1-23

LITABA ZE MWAHALI

  • Manzwi a Mulimu a nyazo (1-6)

  • Tende ya kopano kwande a mafulo (7-11)

  • Mushe uikupela kubona kanya ya Jehova (12-23)

33  Jehova hape ali ku Mushe: “Hakuzwe mwa sibaka se, wena ni sicaba sene uetelezi kuzwa mwa naha ya Egepita. Muye mwa naha yene nikonkile kuli nika ifa ku Abrahama, Isaka, ni Jakobo, hane niize: ‘Nika ifa bana* bahao.’+  Nikaluma lingeloi laka kuli likuzamaye kwapili+ mi nikaleleka Makanana, Maamori, Mahiti, Maperizi, Mahivi, ni Majebusi.+  Muye mwa naha mokububa mabisi ni linosi.+ Kono na, hanina kuba mwahalaa mina, kakuli mu sicaba sesinani toho-taata,*+ mi nikasuhana nimiyundiseza mwa nzila.”+  Sicaba hasiutwa manzwi a sabisa ao, sakala kulila, mi hakuna niyomukana ku bona yanaapezi mikabo.  Jehova kihaa li ku Mushe: “Ubulelele Maisilaele uli: ‘Mu sicaba sesinani toho-taata.*+ Nenika kona kufita mwahalaa mina ni kumiyundisa ka nako iliñwi.+ Cwale mutubule mikabo yamina ka nako yenisa nyakisisa senika eza ku mina.’”  Ka mukwa ocwalo, kuzwa ka yona nako yeo yene bali fa Lilundu la Horebe, Maisilaele batuhela kuapala* mikabo yabona.  Cwale Mushe ashimbulula tende yahae mi ayo itomela kwande a mafulo, sibakanyana kuzwa kwa mafulo, mi aibiza tende ya makopanelo. Mutu kaufela yanaabata kubuza Jehova+ naazwela kwande, kwa tende ya makopanelo, yeneli kwande a mafulo.  Mushe asazwela feela kwa tende, batu kaufela nebayema fa minyako ya litende zabona, mi neba mutalima kufitela Mushe ayo kena mwa tende.  Mi Mushe asakena feela mwa tende, lilu+ nelishetumukanga kuto yema fa munyako wa tende, Mulimu hanaambola ni Mushe.+ 10  Batu kaufela hababona lilu liyemi fa munyako wa tende, mañi ni mañi wabona naayema ni kukubama fa munyako wa tende yahae. 11  Jehova naabulela ni Mushe pata ka pata,+ sina mutu mwakona kuambolela ni mutu yomuñwi. Mushe hakuta kwa mafulo, Joshua+ mwanaa Nuni, sikombwa+ ni mutusi wahae, naasazwangi mwa tende. 12  Cwale Mushe ali ku Jehova: “Bona, uli ku na: ‘Etelela sicaba se,’ kono hausika nizibisa yeuka luma kuli aye ni na. Kutuha fo, uize: ‘Nakuziba ka libizo lahao,* mi hape nikushemubile.’ 13  Nakupa shangwe, haiba unishemubile, nizibise linzila zahao,+ kuli nikuzibe ni kuli nizwelepili kushemubiwa ki wena. Hape uhupule kuli sicaba se, ki sahao.”+ 14  Ka mukwa ocwalo, ali ku yena: “Na kasibili* nikaya ni wena,+ mi nika kufa pumulo.”+ 15  Mushe kihaa li ku yena: “Haiba wena* hauyi ni luna, usike waluzwisa mwa sibaka se. 16  Kukazibwa cwañi kuli unishemubile, na, ni sicaba sahao? Hanili kiha ukaya ni luna+ ilikuli na, ni sicaba sahao lutaluhanywe kwa macaba amañwi kaufela a mwa lifasi?”+ 17  Jehova hape ali ku Mushe: “Nikaeza ni taba ye, yeukupile, kakuli nikushemubile mi nakuziba ka libizo lahao.” 18  Mushe kihaa li: “Nakupa shangwe, haku nibonise kanya yahao.” 19  Kono yena ali: “Nikatahisa kuli bunde bwaka kaufela bufite fapilaa hao, mi nikashaela libizo la Jehova fapilaa hao;+ mi nikashemuba yenika shemuba, ni kubonisa makeke ku yenika bonisa makeke.”+ 20  Kono aekeza kubulela kuli: “Haukoni kubona pata yaka, kakuli hakuna mutu yaka nibona, yakapila.” 21  Jehova hape ali: “Ki se sibaka sesili bukaufi ni na. Hakuyeme fa licwe. 22  Kanya yaka haisweli kufita, nika kubeya mwa lwandala lwa licwe, mi nika kusileleza ka lizoho laka kuisa hanise nifitile. 23  Hasamulaho, nikazwisa lizoho laka, mi uka nibona kwamulaho. Kono pata yaka haina kubonwa.”+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “peu.”
Linzwi ka linzwi, “sesiomelezi mulala.”
Linzwi ka linzwi, “sesiomelezi mulala.”
Linzwi ka linzwi, “batubula.”
Kamba “Nikuketile.”
Linzwi ka linzwi, “Pata yaka.”
Linzwi ka linzwi, “Haiba pata yahao.”