Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 31:1-18

LITABA ZE MWAHALI

  • Likwala za misebezi ya mazoho batala moya wa Mulimu (1-11)

  • Sabata, sisupo mwahalaa Mulimu ni Isilaele (12-17)

  • Matapa amabeli a macwe (18)

31  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali:  “Bona, niketile* Bezalele+ mwanaa Uri mwanaa Huri, wa lusika lwa Juda.+  Nika mutaza moya wa Mulimu, nimufe butali, kutwisiso, ni zibo ya misebezi kaufela ya mazoho,  ya kueza misebezi ya kukabisa ka bukwala, misebezi ya gauda, ya silivera, ni ya kopa,  ya kucakula ni kukwesa macwe,+ ni kubeta lika za kota za mufuta kaufela.+  Hape niketile ni Oholiabi+ mwanaa Akisamaki wa lusika lwa Dani kuli amutuse, mi nibeya moya wa butali mwa lipilu za likwala* kaufela, kuli baeze lika kaufela zeni kulaezi+  tende ya makopanelo,+ aleka ya Bupaki+ ni sikwahezo+ sesi fahalimwaa yona, ni lisebeliso kaufela za mwa tende,  tafule+ ni lisebeliso zayona, matomelo a lilambi a gauda yekenile ni lisebeliso zaona kaufela,+ aletare ya insense,+  aletare ya linubu za kucisa+ ni lisebeliso zayona kaufela, mukeke ni liseho laona,+ 10  liapalo zeindilwe ka bukwala, liapalo zekenile za muprisita Aruni, liapalo za bana bahae babashimani zebaapala habasebeza sina baprisita,+ 11  oli ya kutozisa, ni insense yenunka hande ya kuitusisa mwa sibaka sesikenile.+ Bakaeza kaufela zeni kulaezi.” 12  Hape Jehova ali ku Mushe: 13  “Bulelela Maisilaele kuli: ‘Sihulu mubuluke lisabata zaka,+ kakuli ki sisupo mwahalaa ka ni mina mwa masika amina kaufela kuli muzibe kuli ki na, Jehova, yamikenisa. 14  Mulukela kubuluka Sabata, kakuli ki lizazi lelikenile ku mina.+ Mutu kaufela yaloba mulao wa Sabata ulukela kubulaiwa. Mutu ufi kamba ufi yakaeza musebezi mwa lizazi leo, ulukela kubulaiwa, azwiswe mwahalaa sicaba sahabo.+ 15  Mukasebeza ka mazazi a 6, kono lizazi labu 7 likaba sabata, ili lizazi la kupumula kwa misebezi kaufela.+ Ki lizazi lelikenile ku Jehova. Mutu kaufela yakasebeza fa lizazi la Sabata ulukela kubulaiwa. 16  Maisilaele balukela kubuluka Sabata; balukela kumamela Sabata mwa masika abona kaufela. Ki tumelelano ya kamita. 17  Ki sisupo sesiinelezi mwahalaa ka ni sicaba sa Isilaele,+ kakuli Jehova naaezize mahalimu ni lifasi mwa mazazi a 6 mi fa lizazi labu 7 apumula ni kukatuluha.’”+ 18  Cwale Mulimu hafelize kubulela ni Mushe fa Lilundu la Sinai, amufa matapa amabeli a Bupaki,+ ili matapa a macwe fokuñozwi ka munwana wa Mulimu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “nibizize ka libizo.”
Linzwi ka linzwi, “ku ba lipilu zebutali.”