Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 30:1-38

30  “Ueze aletare kuli ibe sibaka fa kuciseza insense;+ uieze ka kota ya akeshya.+  Ibe ni maneku amane alikanelela mwa butelele ni mwa bupala, mwa butelele ilikane ñokolwa iliñwi,* mwa bupala ilikane ñokolwa iliñwi, mi mwa bupahamo ilikane liñokolwa zepeli. Manaka ayona abe nto iliñwi ni yona.+  Uikwahele ka gauda yekenile: fahalimwaa yona, mwa maneku ayona kaufela, ni kwa manaka ayona; mi uipotolose ka mufunga* wa gauda.  Hape uka iezeza mauti a gauda amabeli mwatasaa mufunga* wayona mwa maneku ayona amabeli atalimani, mi mauti ao akaswala likota za kuilwalisa.  Ueze likota za akeshya mi ulikwahele ka gauda.  Ubeye aletare fapilaa lisila lelili bukaufi ni aleka ya Bupaki,+ fapilaa sikwahezo sesi fahalimwaa Bupaki, foni kato iponahaleza ku wena.+  “Aruni+ uswanela kuciseza fateñi insense yenunka hande,+ kuli itushanise musi fa aletare halukisa lilambi+ zazi ni zazi kakusasana.  Hape Aruni hakatukisa lilambi ka swalala,* ukacisa insense. Ki nubu ya insense yekaciswanga kamita fapilaa Jehova mwa masika amina kaufela.  Musike mwaciseza fateñi insense yesika lumelezwa+ kamba nubu ya kucisa kamba nubu ya bubeke, mi musike mwasululela fateñi nubu ya zenwiwa. 10  Aruni aezange sitabelo sa kukwahela libi fa manaka a aletare hañwi ka silimo.+ Ukaanga kwa mali a nubu ya sibi ni kuezeza aletare sebelezo ya kukwahela libi+ hañwi ka silimo mwa masika amina kaufela. Ki nto yekenile hahulu ku Jehova.” 11  Jehova kihaa li ku Mushe: 12  “Nako kaufela haueza sipalo ni kubala bana ba Isilaele,+ mutu ni mutu afe tiululo ya bupilo* bwahae ku Jehova ka nako yeo. Baeze cwalo kuli basike bawelwa ki koto ka nako yebañoliswa. 13  Ki ze, zebaka fa batu kaufela babañoliswa: hafu ya shekele* ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile.*+ Ligera* ze 20 lilikana ni shekele iliñwi. Hafu ya shekele ki nubu yefiwa Jehova.+ 14  Mutu kaufela yañolisizwe wa lilimo ze 20 kamba kufitelela, ukafa nubu ya Jehova.+ 15  Bafumi habaswaneli kufa hahulu mi babotana habaswaneli kufa sesisa kwani hafu ya shekele* sina nubu yefiwa ku Jehova kuli bupilo bwamina buliululwe. 16  Uunge kwa Maisilaele masheleñi a silivera a sebelezo ya kukwahela libi mi uafe kuli atuse kwa sebelezo yeezwa kwa tende ya makopanelo, kuli ku Jehova ibe kupuzo ya Maisilaele, kuli bupilo bwamina buliululwe.” 17  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 18  “Ueze mukeke wa kopa wa kutapela ni liseho laona;+ mi uubeye mwahalaa tende ya makopanelo ni aletare mi usele mwateñi mezi.+ 19  Aruni ni bana bahae babashimani batapange kwa mazoho ni kwa mahutu ka mezi ao.+ 20  Habaya mwa tende ya makopanelo kamba habaatumela aletare kuyo eza sebelezo ni kuezeza Jehova linubu za kucisa ni kutushanisa, baswanela kutapa ka mezi kuli basike bashwa. 21  Balukela kutapa kwa mazoho ni kwa mahutu ilikuli basike bashwa, mi wo ki mulao obaka mamela kamita, yena ni bana bahae, mwa masika abona kaufela.”+ 22  Jehova azwelapili kubulela ku Mushe, ali: 23  “Kutuha fo, uunge lisende ze, zende ka kufitisisa: litikanyezo ze 500 za mira yeomisizwe, ni hafu ya palo yeo ili litikanyezo ze 250 za sinamoni yemunati, ni litikanyezo ze 250 za lutaka lwa munko omunati, 24  ni litikanyezo ze 500 za kasia, ka kuya ka tikanyo ya shekele ya sibaka sesikenile,*+ hamoho ni oli ya olive, yelikana hini* iliñwi. 25  Mi ka zona zeo, ueze oli yekenile ya kutozisa; izwakiwe ka bukwala.*+ Ikaba oli yekenile ya kutozisa. 26  “Ka yona, utoze tende ya makopanelo+ ni aleka ya Bupaki, 27  ni tafule ni lisebeliso zayona kaufela, matomelo a lilambi ni lisebeliso zaona, ni aletare ya insense, 28  ni aletare ya linubu za kucisa ni lisebeliso zayona kaufela, ni mukeke ni liseho laona. 29  Ulikenise kuli libe zekenile hahulu.+ Mutu kaufela yaka liswala ukaba yakenile.+ 30  Mi utoze Aruni+ ni bana bahae babashimani+ mi ubakenise ilikuli banisebeleze sina baprisita.+ 31  “Ubulelele Maisilaele kuli: ‘Ku na, ikazwelapili kuba oli yekenile ya kutozisa yemuka itusisa mwa masika amina kaufela.+ 32  Isike yatoliwa ki batu fa mibili yabona, mi musike mwaeza nto ifi kamba ifi yezwakilwe sina yona. Ki oli yekenile. Ikazwelapili kuba yekenile ku mina. 33  Mutu kaufela yaeza mafula aswana ni yona ni yaatoza mutu yasika lumelezwa,* ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.’”+ 34  Jehova kihaa li ku Mushe: “Uunge likalulo zelikanelela za lisende ze:+ njilela ya sitakati, onika, galabano yenunka hande, ni insense yesweu yekenile. 35  Uitusise zona kueza insense;+ libe lilungiso zezwakilwe ka bukwala,* zelungilwe lizwai,+ zetwekile, ni zekenile. 36  Usite yeñwi yayona kuieza bupi bobunekile mi yeñwi uibeye fapilaa Bupaki mwa tende ya makopanelo, foni kato iponahaleza ku wena. Ibe yekenile hahulu ku mina. 37  Usike waikezeza insense yahao yezwakilwe ka lilungiso zeo.+ Insense yeo, uiinge kuba yekenile ku Jehova. 38  Mutu kaufela yakaikezeza insense yeswana ni yona kuli aikole munko wayona, ulukela kubulaiwa, azwiswe mwa sicaba sahabo.”

Litaluso ze kwatasi

Ibato ba lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “kabisa.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa manzibwana amabeli.”
Kamba “moyo.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Gera neieza ligilamu ze 0.57. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ka shekele yekenile.”
Hini ki tikanyezo mone kukwana malita a 3.67. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “ibe sina yeezizwe ki muezi wa mafula anunka hande.”
Linzwi ka linzwi, “mutu usili,” fo kikuli, mutu yasi wa lusika lwa Aruni.
Kamba “libe sina zeezizwe ki muezi wa mafula anunka hande.”