Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Mukete puo Silozi

Exoda 3:1-22

LITABA ZE MWAHALI

  • Mushe ni sicacani sa miutwa sesituka mulilo (1-12)

  • Jehova utalusa libizo Lahae (13-15)

  • Jehova ulaela Mushe (16-22)

3  Mushe aba mulisana wa mutapi wa Jetero mukwenyanaa hae,+ muprisita wa Midiani. Hanaaisa mutapi kwa wiko wa lihalaupa, ato fita fa lilundu la Mulimu wa niti, kwa Horebe.+  Lingeloi la Jehova kiha libonahala ku yena mwa malimi a mulilo one utuka mwa sicacani sa miutwa.+ Hanaanze atalima, abona kuli sicacani sa miutwa situka mulilo kono hasici.  Mushe habona cwalo, ali: “Nisaya niyo tatubisisa pono yekomokisa ye, niyo bona sesitahisa kuli sicacani sisike saca mulilo.”  Jehova habona kuli Mushe ki kale aya kuyo tatuba sicacani, amubiza kuzwelela mwa sicacani sa miutwa, ali: “Mushe! Mushe!” mi yena aalaba, ali: “Ki na yo.”  Mulimu kihaa li ku yena: “Usike wasutelela fakaufi. Tubula makatulo ahao, kakuli sibaka fouyemi ki sibaka sesikenile.”  Mi hape ali ku yena: “Ki na Mulimu wa ndataho, Mulimu wa Abrahama,+ Mulimu wa Isaka,+ ni Mulimu wa Jakobo.”+ Mushe kihaa ikwahela kwa pata, kakuli naasaba kutalima Mulimu wa niti.  Jehova hape ali: “Kaniti niboni mobanyandela batu baka mwa Egepita, mi niutwile sitongo sabona kabakala batu baba bahapeleza kusebeza; niziba hande manyando abona.+  Nikashetumuka niyo balamulela kwa Maegepita,+ nibazwise mwa naha yeo ni kubaisa mwa naha yende, yetuna, mwa naha mokububa mabisi ni linosi,+ mwa naha ya Makanana, ya Mahiti, ya Maamori, ya Maperizi, ya Mahivi, ni ya Majebusi.+  Cwale hakubone! Niutwile sitongo sa sicaba sa Isilaele, mi hape niboni mobanyandisezwa ni kuhatelelwa ki Maegepita.+ 10  Cwale taha, nikulume ku Faro, uyo zwisa batu baka, bona Maisilaele, mwa Egepita.”+ 11  Kono Mushe ali ku Mulimu wa niti: “Na ki na mañi kuli niye ku Faro niyozwisa Maisilaele mwa Egepita?” 12  Mulimu kihaa li: “Nikaba ni wena,+ mi ki se sisupo sesibonisa kuli ki na yakulumile: Hase uzwisize sicaba mwa Egepita, mukasebeleza* Mulimu wa niti fa lilundu le.”+ 13  Kono Mushe ali ku Mulimu wa niti: “Haiba niya kwa Maisilaele ni kuyo babulelela kuli: ‘Mulimu wa bo kuku wamina unilumile ku mina,’ mi banibuza kuli: ‘Libizo lahae ki mañi?’+ Nikaliñi ku bona?” 14  Mulimu kihaa li ku Mushe: “Nikaba Senika Keta* Kuba Sona.”*+ Mi aekeza kubulela kuli: “Uyo bulelela Maisilaele kuli: ‘Nikaba ki yena yanilumile ku mina.’”+ 15  Mulimu hape kihaa li ku Mushe: “Uyo bulelela Maisilaele kuli: ‘Jehova, Mulimu wa bo kuku wamina, Mulimu wa Abrahama,+ Mulimu wa Isaka,+ ni Mulimu wa Jakobo,+ ki yena yanilumile ku mina.’ Le ki lona libizo laka kuya kuile,+ mi nikahupulwa ka lona mwa masika asataha. 16  Cwale zamaya uyo kubukanya baana-bahulu ba Isilaele mi uyo li ku bona: ‘Jehova, Mulimu wa bo kuku wamina ubonahezi ku na, yena Mulimu wa Abrahama, Isaka, ni Jakobo, mi uize: “Niboni manyando amina+ ni momuezezwa mwa Egepita. 17  Kiha nili: Nika mizwisa mwa manyando+ emunyandiswa ki Maegepita, nimiise mwa naha ya Makanana, ya Mahiti, ya Maamori,+ ya Maperizi, ya Mahivi, ni ya Majebusi,+ mwa naha mokububa mabisi ni linosi.”’+ 18  “Kaniti bakautwa linzwi lahao,+ mi wena ni baana-bahulu ba Isilaele, mukaya ku mulena wa Egepita, mi muyo mubulelela kuli: ‘Jehova, Mulimu wa Maheberu+ ubulezi ni luna. Ka mukwa ocwalo, haku lulumeleze kutama musipili wa mazazi amalaalu, luye mwa lihalaupa kuli luyo ezeza Jehova Mulimu waluna matabelo.’+ 19  Kono naziba kuli mulena wa Egepita haana kumilumeleza kuya, konji hakahapelezwa ki lizoho lelimaata.+ 20  Ka mukwa ocwalo, nikaotolola lizoho laka ni kunata Egepita ka likezo kaufela zekomokisa zenika eza mwateñi, mi hamulaho uka milukulula.+ 21  Mi nikatahisa kuli Maegepita bashemube sicaba se, mi hamuka ya, hamuna kuya mazoho-zoho feela.+ 22  Musali yomuñwi ni yomuñwi akupe yayahile ni yena ni musali yapila mwa ndu iliñwi ni yena lika za silivera ni za gauda hamohocwalo ni liapalo, mi muka liapesa bana bamina babashimani ni babasizana; mi mukabukula Maegepita.”+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “mukalapela.”
Kamba “Bata.”
Kamba “Nikaba Senika ba Sona Kaufela.” Mubone Litaba Zeekelizwe A4.