Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 25:1-40

25  Jehova kihaa li ku Mushe:  “Bulelela sicaba sa Isilaele kuli banizwiseze nubu; muningele nubu ku mutu ni mutu yasusumezwa ki pilu yahae.+  Ki ye nubu yemuka nga ku bona: gauda,+ silivera,+ kopa,+  bwanda bwa mubala wa ndilu, boya bwa folofolo bwa mubala wa pulipela,* bwanda bwa bufubelu bobutona, line yende, boya bwa puli,  matalo a lingu alombilwe bufubelu, matalo a liñibi, likota za akeshya,+  oli ya mwa lilambi,+ oli ya balusamu yeitusiswa kwa kutoza,+ ni insense yenunka hande,+  ni macwe a onikisi ni macwe amañwi a kubeya mwa efoda+ ni fa poniso ya fa sifuba.+  Banilukiseze sibaka sesikenile mi nikaina* mwahalaa bona.+  Mulukise sibaka seo, yona tabernakele ni zayona kaufela, ka kulatelela ka tokomelo mutala* oni mibonisa.+ 10  “Baswanela kueza aleka* ya kota ya akeshya, mwa butelele ilikane liñokolwa* zepeli ni licika, mwa bupala ilikane ñokolwa iliñwi ni licika mi mwa bupahamo, ilikane ñokolwa iliñwi ni licika.+ 11  Kihona uka ikwahela ka gauda yekenile.+ Uikwahele mwahali ni kwande, mi uipotolose ka mufunga* wa gauda.+ 12  Mi ukaeza mauti* a gauda amane ka gauda yeshengunuzwi ni kuangungeka fahalimwaa mahutu ayona amane, kwa lineku leliñwi kube mauti amabeli mi ku leliñwi ni kona kube mauti amabeli. 13  Mi ukaeza likota za akeshya ni kulikwahela ka gauda.+ 14  Ukacomeka likota mwa mauti aa kwa maneku a Aleka kuli Aleka ilwaliwe ka zona. 15  Likota zeo liswanela kusiyala mwa mauti a Aleka; lisike zazwiswa mwateñi.+ 16  Ubeye mwa Aleka Bupaki bonika kufa.+ 17  “Ueze sikwahezo sayona ka gauda yekenile, mwa butelele silikane liñokolwa zepeli ni licika, mi mwa bupala silikane ñokolwa iliñwi ni licika.+ 18  Ueze likerubimi za gauda zepeli; ulieze ka gauda yetulilwe mi ulibeye kwa maneku amabeli aa kwa mafelelezo a sikwahezo sa Aleka.+ 19  Ueze likerubimi kwa maneku amabeli aa kwa mafelelezo, kerubimi iliñwi kwa lineku leliñwi la sikwahezo, ni yeñwi kwa lineku leliñwi. 20  Likerubimi zeo libapulele mafufa azona amabeli mwahalimu, liambalaze mafufa azona fahalimwaa sikwahezo,+ mi litalimane. Lipata zazona litalimele fa sikwahezo sa Aleka. 21  Ukabeya sikwahezo+ fa Aleka, mi ubeye mwa Aleka Bupaki bonika kufa. 22  Nikato iponahaza ku wena fateñi mi nikato bulela ni wena nili fahalimwaa sikwahezo.+ Nikaba mwahalaa likerubimi zepeli zeinzi fa aleka ya Bupaki, mi nika kuzibisa kaufela zenika kulaela kuli ubulelele Maisilaele. 23  “Hape ukaeza tafule+ ya kota ya akeshya, mwa butelele ilikane liñokolwa zepeli, mi mwa bupala ilikane ñokolwa iliñwi, mi mwa bupahamo ilikane ñokolwa iliñwi ni licika.+ 24  Uka ikwahela ka gauda yekenile mi uipotolose ka mufunga* wa gauda. 25  Uka ipotolosa ka libala mwa matuko, ili la bupala bobulikana ni bupala bwa singandi sa lizoho* mi upotolose libala leo ka mufunga* wa gauda. 26  Uka iezeza mauti a gauda amane ni kubeya mauti ao fa makona amane, fokungungekilwe mahutu amane. 27  Mauti ao aswanela kuba bukaufi ni libala ilikuli aswale likota za kulwalisa tafule. 28  Ukalukisa likota za akeshya mi uka likwahela ka gauda mi ukalwala tafule ka likota zeo. 29  “Hape ukaeza mikeke yayona, likomoki zayona, lipiza zayona, ni mikeke yayona ya kwiti, zebaka itusisa habafa linubu za zenwiwa. Ulieze ka gauda yekenile.+ 30  Mi uka nibeela sinkwa sa poniso fa tafule ka nako kaufela.+ 31  “Ukaeza matomelo a lilambi+ a gauda yekenile. Matomelo ao aswanela kuezwa ka gauda yetulilwe. Lilaho laona, mushemi waona, lipizana zaona, likoto zaona, ni lipalisa zaona libe nto iliñwi.+ 32  Mi kwa mushemi wa matomelo a lilambi kukazwa mitai ye 6, yemilaalu ikazwa kwa neku leliñwi mi yemilaalu ikazwa kwa neku leliñwi. 33  Lipizana zetaalu zebupehile sina lipalisa za alumondi likaba kwa mutai ni mutai o kwa lineku lililiñwi, onani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana, mi kwa lineku leliñwi hape kukaba ni lipizana zetaalu zebupehile sina lipalisa za alumondi kwa mutai ni mutai, onani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana. Mitai ye 6 ikazwa cwalo kwa mushemi wa matomelo a lilambi. 34  Fa mushemi wa matomelo a lilambi kunani lipizana zeene zebupehile sina lipalisa za alumondi, mi kunani likoto ni lipalisa zeinzi ka kutatamana. 35  Mwatasaa mitai yapili yemibeli yezwa fa mushemi, kukaba ni koto, mi koto yeñwi ikaba mwatasaa mitai yemibeli yetatama, mi koto yeñwi hape ikaba mwatasaa mitai yemibeli yetatama, kube cwalo kwa mitai ye 6 yezwa fa mushemi. 36  Likoto ni mitai ni matomelo a lilambi kaufela libe sipi iliñwi ya gauda yekenile, yetulilwe.+ 37  Uka aezeza lilambi ze 7, mi lilambi halika tukiswa, likamonyehela sibaka sesi fapilaa ona.+ 38  Mamangato* aona ni lipizana za mulilo zaona liswanela kuba za gauda yekenile.+ 39  Aswanela kueziwa ka gauda yekenile, yelikana talenta* iliñwi, ona hamoho ni lisebeliso zeñwi. 40  Ubone teñi kuli waeza lika zeo ka kulatelela mutala* one ubonisizwe fa lilundu.+

Litaluso ze kwatasi

Kamba “boya bwa folofolo bobulombilwe bufubelu bobuya kwa pulipela.”
Kamba “nikatoma tabernakele yaka.”
Kamba “siswaniso.”
Kamba “likwati.”
Ñokolwa neieza lisentimita ze 44.5 (mainci a 17.5). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “maswalisiso.”
Kamba “kabisa.”
Ibato ba lisentimita ze 7.4 (mainci a 2.9). Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “kabisa.”
Kamba “Maswalisiso.”
Talenta neieza makilogilamu a 34.2. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.
Kamba “siswaniso.”