Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 24:1-18

24  Mulimu kihaa li ku Mushe: “Sutelela ku Jehova, wena ni Aruni, Nadabi ni Abihu,+ ni baana-bahulu ba Isilaele ba 70, mi mukubame mulikwahule.  Mushe asutelele ku Jehova ali anosi; kono babañwi basike basutelela, mi batu basike basutelela ni yena.”+  Mushe ataha mi ato bulelela batu manzwi a Jehova kaufela ni likatulo kaufela,+ mi batu kaufela baalaba ka linzwi lililiñwi, bali: “Luitukiselize kueza kaufela zabulezi Jehova.”+  Mushe kihaa ñola manzwi kaufela anaa mubulelezi Jehova.+ Cwale azuha ka mapakela mi ayaha aletare kwatasaa lilundu ni kutoma macwe a 12 kulikana ni masika a Isilaele a 12.  Hasamulaho, aluma mitangana ba Maisilaele, mi bayo fa linubu za kucisa mi baeza matabelo a lipoho ane bafa ku Jehova sina matabelo a kuikabela.+  Mushe kihaa nga licika kwa mali a matabelo mi aasela mwa mikeke ya kwiti, mi mali anaasiyezi, aasasa fa aletare.  Mi cwale aanga buka ya tumelelano mi aibalela sicaba ka kutumusa.+ Batu kiha bali: “Luitukiselize kueza kaufela zabulezi Jehova, mi luka muutwa.”+  Mushe kihaa nga mali ni kuasasa batu+ mi ali: “A ki ona mali a tumelelano yaezize Jehova ni mina kulikana ni manzwi a kaufela.”+  Mushe ni Aruni, Nadabi ni Abihu, ni baana-bahulu ba Isilaele ba 70 bakambama, 10  mi babona Mulimu wa Isilaele.+ Kwatasaa mahutu ahae nekunani nto yenebonahala inge bulilo bwa macwe a safiro, mi neitwekile sina mahalimu.+ 11  Naasika nata baana ba Isilaele babakutekeha,+ mi babona pono ya Mulimu wa niti mi baca ni kunwa. 12  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Kambamela ku na fa lilundu mi uto ina fateñi. Nika kufa matapa a macwe fokunani milao ni litaelo, zenika ñola kuli nibalaye ka zona.”+ 13  Ka mukwa ocwalo, Mushe ni mulibeleli wahae Joshua bananuha,+ mi Mushe akambamela fa lilundu la Mulimu wa niti.+ 14  Kono abulelela baana-bahulu, ali: “Mululibelele fa, kufitela lukuta ku mina.+ Aruni ni Huri+ bakaba ni mina. Mutu kaufela yanani muzeko wakona kuya ku bona.”+ 15  Cwale Mushe akambamela fa lilundu, ka nako yene liapeswa ki lilu.+ 16  Kanya ya Jehova+ yazwelapili kuba fahalimwaa Lilundu la Sinai,+ mi lilu laapesa lilundu ka mazazi a 6. Fa lizazi labu 7, Mulimu abiza Mushe ali mwa lilu. 17  Kwa Maisilaele bane babuha, kanya ya Jehova neibonahala inge mulilo olyakama fa ngo ya lilundu. 18  Mushe kihaa kena mwa lilu mi akambamela fa lilundu.+ Mi Mushe aina fa lilundu leo mazazi a 40 ni masihu a 40.+

Litaluso ze kwatasi