Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 22:1-31

LITABA ZE MWAHALI

 • Milao yefiwa Maisilaele (1-31)

  • Ka za busholi (1-4)

  • Ka za kusinyehelwa ki licalo (5, 6)

  • Ka za kulifa lika zesinyizwe ni ka za bañi ba lika (7-15)

  • Ka za kupepeza (16, 17)

  • Ka za bulapeli ni kueza hande babañwi (18-31)

22  “Haiba mutu auzwa komu kamba ngu mi aibulaya kamba kuilekisa, uswanela kulifiswa likomu zeketalizoho fa komu yeo ni lingu zeene fa ngu yeo.+  (“Haiba lisholi+ afumanwa anzaa kena mwa ndu mi anatiwa mi ashwa, yamunatile haana kuba ni mulatu wa kusulula mali.  Kono haiba taba yeo iezahala lizazi halise lipazuzi, yamunatile ukaba ni mulatu wa kusulula mali.) “Lisholi ulukela kulifiswa. Haiba haana sesiñwi, ulukela kulekiswa kabakala lika zanaauzwize.  Haiba sanaauzwize sifumanwa ni yena inze sipila, ibe komu kamba mbongolo kamba ngu, ukalifa habeli.  “Haiba mutu ayo fulisa limunanu zahae mwa simu kamba mwa simu ya veine mi alituhelela kuyo fula mwa simu ya mutu yomuñwi, ukalifiswa lika zende za mwa simu yahae kamba lika zende za mwa simu yahae ya veine.  “Haiba kutumbuka mulilo mi mulilo uyanduka ni kuswala kwa macacani a miutwa ni kucisa ñata ya mataka kamba buloto bobuyemi kamba simu, yatukisize mulilo ulukela kulifiswa kabakala zecile.  “Haiba mutu afa mutu yomuñwi masheleñi kamba tutu kuli amubulukele, mi lika zeo liuzwiwa mwa ndu ya mutu yo, lisholi yauzwize lika zeo ukalifiswa habeli haiba afumanwa.+  Haiba lisholi asa fumanwi, muñaa ndu ulukela kutiswa fapilaa Mulimu wa niti+ kuli kuzibwe haiba ki yena yangile tutu ya wahabo.  Hakunani muzeko ufi kamba ufi wa lika zeluwilwe ka kusaluka, ibe kuli ki komu, kamba mbongolo, kamba ngu, kamba siapalo, kamba nto ifi kamba ifi yelatehile yanaaka bulela mutu kuli: ‘Nto ye ki yaka!’ batu bababeli babazekisana baswanela kutisa taba yabona fapilaa Mulimu wa niti.+ Yena yakabulelwa ki Mulimu kuli unani mulatu uswanela kulifa yomuñwi yo habeli.+ 10  “Haiba mutu afa mutu yomuñwi mbongolo kamba komu kamba ngu kamba simunanu sifi kamba sifi kuli amubulukele sona mi simunanu seo sishwa kamba siholofala, kamba siingiwa ki mutu kusina yamubona, 11  yanaatiselizwe simunanu uswanela kukonka ku mutu yo fapilaa Jehova, kuli hasika nga lika za yomuñwi yo; mi muñaa lika ulukela kukolwa taba yeo. Mutu yo haswaneli kulifiswa.+ 12  Kono haiba simunanu nesiuzwizwe, uswanela kulifa muñaa sona. 13  Haiba nesihahauzwi ki sibatana, uswanela kutisa lilama zesiyezi kuli ibe bupaki. Haswaneli kulifiswa kabakala simunanu sesihahauzwi ki sibatana. 14  “Kono haiba mutu akupa wahabo kuli amukalime folofolo mi folofolo yeo iholofala kamba kushwa isiyo ku muñaa yona, mutu yo yanaa ikalimile uswanela kulifa. 15  Haiba folofolo yeo iku muñaa yona, mutu yo haswaneli kulifa. Haiba naalifezi folofolo yeo kuli aitusise yona, masheleñi anaa ilifezi akaba tifo yayona. 16  “Cwale haiba muuna apepeza mwalyanjo yasika beelezwa, mi alobala ni yena, ulukela kulifa sionda kuli abe musalaa hae.+ 17  Haiba ndatahe ahana ka taata kumufa yena, muuna yo ulukela kulifa masheleñi alikana tifo ya sionda. 18  “Usike watuhelela musali wa mulauli kupila.+ 19  “Mutu kaufela yalobala ni folofolo ulukela kubulaiwa.+ 20  “Mutu ufi kamba ufi yaezeza milimu isili matabelo kwandaa Jehova anosi ulukela kubulaiwa.+ 21  “Usike wanyandisa muzwahule kamba kumuhatelela,+ kakuli nemuli bazwahule mwa naha ya Egepita.+ 22  “Musike mwanyandisa mbelwa kamba mwana yasina ndatahe.*+ 23  Haiba mumunyandisa mi ahuweleza ku na, kaniti nikautwa muhuwo wahae;+ 24  mi buhali bwaka bukatuka, mi nika mibulaya ka mukwale, mi basali bamina bakaba limbelwa, bana bamina babe lindiala. 25  “Haiba ukolotisa masheleñi ku mutu ufi kamba ufi yali mubotana* wa sicaba saka, ili yayahile ni wena, usike waba mukolotisi yataata ku yena. Usike wabata kekelezo ku yena.+ 26  “Haiba uunga siapalo sa wahenu sina swalele,+ ulukela kusikutisa ku yena lizazi lisika likela kale. 27  Kakuli ki sona feela siapalo sanani, sakaapesa mubili* wahae ka sona; uka ikapesañi halobala?+ Hakahuweleza ku na, nika muutwa, kakuli ninani mukekecima.*+ 28  “Usike wakuta*+ Mulimu kamba kukuta muzamaisi* wa mwa sicaba sahenu.+ 29  “Usike wakata-kata kufa linubu kwa kutulo-tuna yahao ni ku sesiyuboka mwa lilubelo* zahao.+ Unife mweli kwa bana bahao babashimani.+ 30  Ueze cwana komu yahao ni ngu yahao:+ Uituhele izwelepili kuina ni maa yona ka mazazi a 7. Ka lizazi labu 8, uife ku na.+ 31  “Muswanela kuba batu babakenile ku na,+ mi musike mwaca nama ya folofolo ifi kamba ifi yehahauzwi ki sibatana mwa naheñi.+ Muinepele linja.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “ndiala.”
Kamba “yanyandile.”
Linzwi ka linzwi, “litalo.”
Kamba “musa.”
Kamba “walwaha.”
Kamba “mubusi.”
Fo kikuli, lilubelo za oli ni lilubelo za waine.