Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 21:1-36

21  “Ki ye milao yeuswanela kubabulelela:+  “Hauleka mutanga wa Muheberu,+ mutu yo ukasebeza sina mutanga ka lilimo ze 6, kono ka silimo sabu 7, ukalukululwa asalifi sesiñwi.+  Haiba naatile anosi, ukakuta anosi. Haiba ki muuna yanyezi, fo musalaa hae ukakuta ni yena.  Haiba muñaa hae amufa musali mi musali yo amupepela bana babashimani kamba babasizana, musali hamoho ni bana baka baba muñaa hae, mi yena ukakuta anosi.+  Kono haiba mutanga yo apihelela mi ali: ‘Nalata muñaaka, ni musalaaka, ni bana baka; hanilati kulukuluha,’+  muñaa hae ulukela kumutisa fapilaa Mulimu wa niti. Kihona aka mutisa fapilaa sikwalo kamba fapilaa musumo wa munyako, mi muñaa hae uka mupunya zebe ka lumao, mi ukaba mutangaa hae kuisa lifu.  “Haiba mutu alekisa mwanaa hae wamusizana sina mutanga, mwana yo haana kulukuluha ka nzila yeswana ni mwalukuluhelanga mutanga wamuuna.  Haiba muñaa hae hamutabeli mi hamuezi siendi sahae, kono umulekisa ku mutu yomuñwi,* muñaa hae yo haana kuba ni tukelo yaku mulekisa kwa bazwahule, kakuli umupumile.  Haiba amuketa kuli abe musalaa mwanaa hae, amufe liswanelo zeswana ni za bana bahae babasizana. 10  Haiba hasamulaho mwanaa hae anyala musali usili, asike atuhela kufa musali wapili lico, liapalo, ni liswanelo za linyalo.+ 11  Haiba asa mufi lika zetaalu zeo, musali yo ulukuluhile kuikela, asa lifi masheleñi. 12  “Mutu yanata mutu yomuñwi kuli mane yo ashwa, ni yena ulukela kubulaiwa.+ 13  Kono haiba aeza cwalo ka kusalela mi Mulimu wa niti atuhelela taba yeo kuezahala, nika kulukiseza sibaka kwa ka sabela.+ 14  Haiba mutu ahalifiswa hahulu ki wahabo mi amubulaya ka bomu,+ mutu yo ulukela kushwa niha muka mufumana kuli usabezi kwa aletare yaka.+ 15  Yanata ndatahe kamba mahe ulukela kubulaiwa.+ 16  “Mutu yauzwa mutu yomuñwi+ ni kumulekisa kamba yafumanwa inzaa musweli,+ ulukela kubulaiwa.+ 17  “Mutu kaufela yakuta ndatahe kamba mahe ulukela kubulaiwa.+ 18  “Baana habaomana, mi haiba yomuñwi anata wahabo ka licwe kamba amunata ñindi* mi yo haashwi, kono alobazwa fa mumbeta wahae, sesika ezahala ki se: 19  Haiba akona kuzuha ni kuyo zamaya-zamaya fande anzaa tiyela fa mulamu, fohe yamunatile haana kufiwa koto. Ukalifa feela mutu yaholofalizwe yo kabakala nako yamusinyelize yanaaka itusisa kwa misebezi yahae, kufitela afolelela. 20  “Haiba mutu anata mutangaa hae wamuuna kamba wamusali ka mulamu mi mutanga yo ashwa ka lizoho lahae, mutanga yo uswanelwa kulombotiwa.+ 21  Kono haiba apila lizazi lililiñwi kamba amabeli, haana kulombotiwa, kakuli naalekilwe ka masheleñi a muñaa hae. 22  “Baana habalwana mi baholofaza musali yaitwezi mi apepa nako yahae isika fita kale,*+ kono kusabi ni kozi ya lifu,* sifosi ulukela kulifa lisinyehelo zakatomelwa ki muunaa musali yo; mi ulukela kulifa lisinyehelo zeo ka mobaka atulela baatuli.+ 23  Kono haiba kuba ni kozi ya lifu, fo ulukela kumulifisa bupilo ka bupilo,*+ 24  liito ka liito, liino ka liino, lizoho ka lizoho, lihutu ka lihutu,+ 25  sitombo sa mulilo ka sitombo sa mulilo, kolofalo ka kolofalo, ñindi ka ñindi. 26  “Haiba mutu anata mutangaa hae wamuuna kamba wamusali fa liito mi liito lashwa, ulukela kulukulula mutanga yo kuli aikele, ibe tifo ya liito lahae.+ 27  Mi haiba ashokola liino la mutangaa hae wamuuna kamba wamusali, uswanela kulukulula mutanga yo kuli aikele, ibe tifo ya liino lahae. 28  “Haiba komu ipumba muuna kamba musali mi mutu yo ashwa, komu yeo ilukela kubulaiwa ka kupobaulwa ka macwe+ mi nama yayona haiswaneli kuciwa; kono muñaa komu haana kufiwa koto. 29  Kono haiba komu yeo neinani mukwa wa kupumba mi muñaa yona naalemusizwe taba yeo, kono naasika itokomela mi yabulaya muuna kamba musali, komu yeo iswanela kupobaulwa ka macwe mi muñaa yona ni yena uswanela kubulaiwa. 30  Haiba atomelwa kulifa tiululo,* uswanela kulifa masheleñi alikana teko ya tiululo ya bupilo* bwahae, mwakatomelwa kaufela. 31  Ibe kuli komu ipumbile mwana wamushimani kamba wamusizana, kukaezwa cwalo ku muñaa yona kulikana ni mulao wo. 32  Haiba komu ipumbile mutanga wamuuna kamba wamusali, muñaa komu ukalifa muñaa mutanga masheleñi aeza lishekele* ze 30, mi komu yeo ikabulaiwa ka kupobaulwa ka macwe. 33  “Haiba mutu asiya musima unze uatami kamba ayepa musima ni kusa ukwahela mi kuwela mwateñi komu kamba mbongolo, 34  muñaa musima ukalifa.+ Ukalifa muñaa folofolo masheleñi alikana teko yayona, mi folofolo yeshwile ikaba yahae. 35  Haiba komu ya mutu iholofaza komu ya yomuñwi mi komu yeo ishwa, batu bao balukela kulekisa komu yepila ni kuikabela masheleñi ayona; hape baswanela kuikabela ni komu yeshwile. 36  Mi haiba nekuzibahala kuli komu yeo neinani mukwa wa kupumba kono muñaa yona naasa itokomeli, mutu yo ukalifa komu ka komu, mi komu yeshwile ikaba yahae.

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “utahisa kuli aliululwe.”
Kamba mwendi, “sisebeliso.”
Linzwi ka linzwi, “mi bana bahae bazwa.”
Kamba “kolofalo yetuna.”
Kamba “moyo ka moyo.”
Kamba “tifo.”
Kamba “moyo.”
Shekele neieza ligilamu ze 11.4. Mubone Litaba Zeekelizwe B14.