Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 2:1-25

2  Ibato ba ka yona nako yeo, muuna yomuñwi wa lusika lwa Livi anyala mwanaa Livi wamusizana.+  Musali yo aitwala mi apepa mwana wamushimani. Haboni kuli mwana yo wabuheha, amupata ka likweli zetaalu.+  Hasaapalezwi kuzwelapili kumupata,+ aanga sizuma sa kuma,* asilila ka taala mi abeya mwana mwateñi ni kusibeya mwa mataka kwa likamba la Nuka ya Nile.  Kono kaizelaa+ mwana naayemezi kwahule kuli abone sesika ezahala ku yena.  Mwanaa Faro wamusizana hashetumukela kwa Nuka ya Nile kuyo tapa, basizana bahae nebazamaya kwatuko ni Nuka ya Nile. Mi abona sizuma mwa mataka. Kapili-pili aluma mutangaa hae wamusizana kuyo singa.+  Hakwahulula sizuma seo, abona mwana wamushimani mwateñi, mi mwana yo naasweli kulila. Amushwela makeke, kono ali: “Ki yomuñwi wa bana ba Maheberu.”  Kaizelaa mwana kihaa bulelela mwanaa Faro wamusizana, ali: “Kana watabela kuli niye, niyo biza yomuñwi wa basali ba Maheberu kuli akuanyiseze mwana yo?”  Mwanaa Faro wamusizana kihaa li ku yena: “Zamaya!” Kapili-pili musizana aya kuyo biza mahe mwana.+  Mwanaa Faro wamusizana kihaa li ku musali yo: “Uye ni mwana yo, unianyiseze yena, mi nika kulifa.” Ka mukwa ocwalo, musali yo aanga mwana mi ayo muanyisa. 10  Mwana hasaahulile, amutisa ku mwanaa Faro wamusizana, mi aba mwanaa hae.+ Amubeya libizo la Mushe* mi ali: “Kakuli nimuzwisize mwa mezi.”+ 11  Cwale mwa mazazi ao, Mushe hasaahulile,* aya kwa banabahabo yena kuyo bona mone banyandela ka misebezi yetaata,+ mi abona Muegepita yanata Muheberu, yomuñwi wa banabahabo yena. 12  Atalima kafa ni kafa, mi haboni kuli hakuna mutu, abulaya Muegepita yo ni kumupata mwa lishabati.+ 13  Kono habusa, aya hape, mi ayo fumana baana bababeli ba Maheberu babalwana. Kihaa bulela ku yafosize, ali: “Kiñi seunatela wahenu?”+ 14  Yena amualaba, ali: “Ki mañi yakuketile kuba mulena ni muatuli waluna? Ubata kunibulaya sina mone ubulaezi Muegepita yani?”+ Cwale Mushe asaba, mi ali: “Kaniti, taba ye ki kale izibahala!” 15  Hasamulaho, Faro autwa taba yeo, mi abata kubulaya Mushe; kono Mushe abaleha kusaba Faro, mi ayo pila mwa naha ya Midiani,+ mi hafitile kwateñi, aina kwatuko ni lisima. 16  Cwale muprisita wa Midiani+ naanani bana babasizana ba 7, mi basizana bao nebatile kuto ka mezi ni kutaza likungu zabona ka mezi kuli banwise mutapi wa ndataa bona. 17  Kono balisana bataha kuto leleka basizana ni mutapi wabona, sina mone baezezanga. Mushe habona cwalo, ayema ni kutusa* basali bao mi anwisa mutapi wabona. 18  Hase bafitile kwa ndu ya Reuele*+ ndataa bona, ababuza, ali: “Mukutile cwañi kapili kacenu?” 19  Bamualaba, bali: “Muuna yomuñwi wa Muegepita+ ululamulezi kwa balisana, mi mane ulukezi mezi ni kunwisa mutapi.” 20  Kihaa li kwa bana bahae babasizana: “Kono cwale muuna yo ukai? Kiñi hamu musiile? Hamu mubize, ato ca ni luna.” 21  Hasamulaho, Mushe alumela kuina ni muuna yo, mi yena afa Zipora+ mwanaa hae ku Mushe kuli abe musalaa hae. 22  Hamulaho wa nako, Zipora apepa mwana wamushimani, mi Mushe amubeya libizo la Gerishomi,*+ kakuli naaize: “Nitilo pila sina muzwahule mwa naha ya basili.”+ 23  Hamulaho wa nako yetelele,* mulena wa Egepita ashwa,+ kono Maisilaele bazwelapili kutonga kabakala butanga mi baliloka, mi sililo sabona sa kuli batusiwe mwa butanga bwabona sazwelapili kukambamela ku Mulimu wa niti.+ 24  Hamulaho wa nako, Mulimu autwa sitongo sabona,+ mi Mulimu ahupula tumelelano yanaaezize ni Abrahama, Isaka, ni Jakobo.+ 25  Ka mukwa ocwalo, Mulimu atalima Maisilaele; mi Mulimu abona manyando abona.

Litaluso ze kwatasi

Kamba “likwati.”
Lelitalusa “Yazwisizwe,” fo kikuli, yapilisizwe mwa mezi.
Kamba “Mushe hanaa nzaa ba ni maata.”
Kamba “kusileleza.”
Fo kikuli, Jetero.
Lelitalusa “Muzwahule Yapila Kwateñi.”
Linzwi ka linzwi, “mazazi amañata.”