Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 17:1-16

17  Kopano kaufela ya Maisilaele yafunduka mwa lihalaupa la Sini,+ mi nebanze bazamaya kuzwa mwa sibaka sesiñwi kuya ku sesiñwi, kulikana ni taelo ya Jehova,+ mi batibelela mwa Refidimi.+ Kono nekusina mezi a kuli batu banwe.  Ka mukwa ocwalo, batu bakala kuzekisa Mushe,+ mi bali: “Lufe mezi lunwe.” Kono Mushe ali ku bona: “Munizekisezañi? Kiñi hamuzwelapili kulika Jehova?”+  Kono batu nebashwile hahulu linyolwa mwa sibaka seo, mi bazwelapili kutongoka Mushe,+ bali: “Kiñi seu luzwiselize mwa Egepita kuto lubulaya ka linyolwa, luna ni bana baluna ni limunanu zaluna?”  Mafelelezo Mushe ahuweleza ku Jehova, ali: “Batu ba nika baeza cwañi? Kusiyezi feela hanyinyani kuli banipobaule ka macwe!”  Jehova kihaa li ku Mushe: “Itangete kwapilaa sicaba, mi uunge baana-bahulu babañwi ba Isilaele, ni mulamu wahao one unatile ka ona Nuka ya Nile.+ Uushimbe mi uzamaye.  Bona! Nikayo yema fapilaa hao, fa licwe, kwa Horebe. Unate fa licwe, mi mezi akazwa ku lona, mi batu bakanwa mezi.”+ Mushe kihaa eza cwalo fapilaa baana-bahulu ba Isilaele.  Ka mukwa ocwalo, abeya sibaka seo libizo la Masa*+ ni Meriba*+ kabakala Maisilaele bane bamuzekisize ni kabakala kuli nebalikile Jehova,+ ka kubulela kuli: “Kana Jehova u mwahalaa luna kamba kutokwa?”  Cwale Maamaleke+ bataha mi bato lwanisa Isilaele mwa Refidimi.+  Mushe kihaa li ku Joshua:+ “Uluketele baana mi uye uyo lwanisa Maamaleke. Kamuso nikayema fahalimwaa lilundu, inze nisweli mulamu wa Mulimu wa niti mwa lizoho laka.” 10  Joshua kihaa eza mwanaa mubulelezi Mushe,+ mi alwanisa Maamaleke. Mi Mushe, Aruni, ni Huri,+ bakambamela fahalimwaa lilundu. 11  Cwale Mushe hanaananulela mazoho ahae mwahalimu ni kuayemisa cwalo, Maisilaele nebatula, kono asawisa feela mazoho ahae, Maamaleke nebatula. 12  Mazoho a Mushe hasaakatezi, baanga licwe ni kulibeya mwatasaa hae, mi yena aina fateñi. Cwale Aruni ni Huri baswalelela mazoho ahae, yomuñwi kwa lizoho leliñwi, yomuñwi ku leliñwi, mi mazoho ahae atiiswa cwalo kufitela lizazi lilikela. 13  Ka mukwa ocwalo, Joshua atula Amaleke ni batu bahae ka mukwale.+ 14  Cwale Jehova ali ku Mushe: “Ñola taba ye mwa buka kuli ibe kupuliso mi uibulelele Joshua, uli: ‘Nikayundisa Amaleke kuli atokwe sakahupulwa ka sona mwatasaa mahalimu.’”+ 15  Mushe kihaa yaha aletare mi aibeya libizo la Jehova-nisi,* 16  ali: “Bakeñisa kuli lizoho la Amaleke lilwanisa lubona lwa Jah,+ Jehova uka lwanisa Amaleke mwa masika ahae kaufela.”+

Litaluso ze kwatasi

Lelitalusa “Kulika; Muliko.”
Lelitalusa “Kuomana.”
Lelitalusa “Jehova ki Musumo Waka wa Sisupo.”