Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 15:1-27

15  Mushe ni Maisilaele kiha baopelela Jehova pina ye, bali:+ “Nikaopelela Jehova, kakuli ki yapahami hahulu.+ Ukashelize pizi ni mupahami wayona mwa liwate.+   Jah* ki yena maata aka, kakuli unipilisize.+ Ki yena Mulimu waka, mi nika mulumba;+ ki Mulimu wa ndate,+ mi nika mulumbeka.+   Jehova ki ndwalume yamaata.+ Jehova ki lona libizo lahae.+   Likoloi za Faro ni mpi yahae ulikashelize mwa liwate,+Mi lindwalume zahae zanaasepile linwezi mwa Liwate Lelifubelu.+   Mezi abifile abaapesize; batibile mwa buliba sina licwe.+   Wena, Jehova, lizoho lahao la bulyo limaata hahulu;+Wena, Jehova, lizoho lahao la bulyo likona kutuba sila.   Ka maata ahao amatuna ukona kubita baba kulwanisa;+Ubalumela buhali bwahao bobutuka, mi bubacisa sina mataka.   Ka moya ozwa mwa lingo zahao, mezi naakubukani kulokulikuñwi;Ayema, kutibela muunda; Mezi abifile akangela mwahalaa liwate.   Sila nesiize: ‘Nika bamanama! Nika baswala! Nikaaba tutu kufitela nikula! Nikacomola mukwale waka! Lizoho laka lika bakoma!’+ 10  Wabulula moya wahao, mi liwate labaapesa;+Batiba sina loto mwa mezi amaata. 11  Ki mañi yaswana sina wena halaa milimu kaufela, wena Jehova?+ Ki mañi yaswana sina wena, wena yabonisa maata ahao ka bukeni?+ Yaswanelwa kusabiwa ka lipina za milumbeko, Yaeza zekomokisa.+ 12  Neuotolozi lizoho lahao la bulyo, mi lifasi labamiza.+ 13  Ka lilato lahao lelisa feli, uetelezi batu beuliuluzi;+Ka maata ahao, uka baetelela kubaisa kwa sibaka sahao sesikenile. 14  Batu bakautwa;+ mi bakangangama;Babayahile mwa naha ya Filisita bakaziyeleha hahulu.* 15  Ka nako yeo, manduna* ba Edomo bakasaba hahulu,Mi babusi ba Moabi babamaata bakangangama.+ Mi kaufela babayahile mwa Kanana bakatula lipilu.+ 16  Bakakenelwa ki sabo ni luwewe.+ Kabakala maata a lizoho lahao, bakakuza sina licweKufitela batu bahao bafita, wena Jehova,Kufitela batu bouezize+ bafita.+ 17  Uka batisa ni kubacala fa lilundu lelili saanda sahao,+Sona sibaka sahao seulukisize kuyaha ku sona, wena Jehova,Sibaka sahao sesikenile, wena Jehova, seutomile ka mazoho ahao. 18  Jehova ukabusa sina mulena kamita ni kuya kuile.+ 19  Lipizi za Faro ni likoloi zahae za ndwa ni bapahami bahae ba lipizi hane bakeni mwa liwate,+Jehova akutisa mezi a liwate mi abakwahela,+Kono sicaba sa Isilaele sazamaya fa mubu oomile mwahalaa liwate.”+ 20  Cwale Miriame mupolofita wamusali, kaizelaa Aruni, aanga kalupanyana mwa lizoho lahae, mi basali kaufela bamulatelela basweli tulupanyana banze babina. 21  Miriame aopela ka kutekuzana ni baana, ali: “Muopelele Jehova, kakuli ki yapahami hahulu.+ Ukashelize pizi ni mupahami wayona mwa liwate.”+ 22  Hasamulaho, Mushe afundula sicaba sa Isilaele kuzwa kwa Liwate Lelifubelu, mi baya mwa lihalaupa la Shuri mi bazamaya mazazi amalaalu mwa lihalaupa, kono nebasika fumana mezi. 23  Bafita mwa Mara,*+ kono nebasa koni kunwa mezi a mwa Mara kakuli naababa. Ki lona libaka Mushe hanaabizize sibaka seo kuli Mara. 24  Ka mukwa ocwalo, batu bakala kutongoka Mushe,+ bali: “Lukanwañi?” 25  Mushe kihaa huweleza ku Jehova,+ mi Jehova amusupeza kota. Mushe hanepela kota yeo mwa mezi, mezi aba amunati. Habali mwa sibaka seo, Mulimu abatomela mulao ni taba yanaaka baatula ka yona, mi abalikela mwa sibaka seo.+ 26  Ali ku bona: “Haiba mukateeleza ka tokomelo kwa linzwi la Jehova Mulimu wamina ni kueza zelukile mwa meeto ahae ni kumamela litaelo zahae ni milao yahae kaufela,+ hanina kumitiseza lincwa zene nitisize fahalimwaa Maegepita,+ kakuli na Jehova, namifolisa.”+ 27  Hasamulaho, baya kwa Elimi, kone kunani maweluwelu a mezi a 12 ni likota za nzalu ze 70. Batibelela cwalo kwa mezi.

Litaluso ze kwatasi

“Jah” ki kupumela libizo la Jehova.
Linzwi ka linzwi, “bakaswalwa ki butuku bwa lupepo.”
Induna neli nduna wa lusika.
Lelitalusa “Kubaba.”