Mu ye kwa litaba za mwahali

Mu ye fa kalulo ya bubeli ya litaba ze li teñi

Mu ye kwa litaba za mwahali

Lipaki za Jehova

Silozi

Bibele ya fa Intaneti | BIBELE YA TOLOKO YA LIFASI LELINCA

Exoda 13:1-22

13  Jehova hape abulelela Mushe, ali:  “Uniketele baeli kaufela babaana* mwahalaa Maisilaele. Baeli ba batu babaana ki baka, ni lifolofolo za maizibulo zabaana ki zaka.”+  Mushe kihaa li kwa sicaba: “Muhupulange lizazi le, lene muzwile mwa Egepita,+ lemuzwa mwa ndu ya butanga, kakuli Jehova naamizwisize mwa naha ye, ka lizoho lelimaata.+ Hakulicwalo, musike mwaca sesiile mumela.  Lizazi le ki lona lemufunduka, mwa kweli ya Abibi.*+  Jehova hasaa mitisize mwa naha ya Makanana, ya Mahiti, Maamori, Mahivi, ni Majebusi,+ yanaakonkile ku bo kuku wamina kuli uka mifa yona,+ ili naha mokububa mabisi ni linosi,+ muswanela kuezanga mukiti wa kuhupula lizazi le mwa kweli ye.  Mukaca sinkwa sesisika ya mumela ka mazazi a 7,+ mi lizazi labu 7 likaba la kuezeza Jehova mukiti.  Mukaca sinkwa sesisika ya mumela mwa mazazi ao a 7;+ mi kusike kwafumanwa ku mina sesiile mumela,+ mi mumela usike wafumanwa ku mina mwa naha* yamina kaufela.  Mi fa lizazi leo mubulelele mwanaa mina wamushimani kuli: ‘Nieza cwalo kabakala sanaa niezelize Jehova nako yenizwa mwa Egepita.’+  Mi mukiti wo ukaba sina poniso ya fa mazoho amina mi ukaba sina kupuzo* ya fa lipata zamina,*+ kuli mulao wa Jehova ube mwa milomo yamina, kakuli Jehova naamizwisize mwa Egepita ka lizoho lelimaata. 10  Muswanela kumamela mulao wo ka nako yetomilwe, silimo ni silimo.+ 11  “Jehova haka mitisa mwa naha ya Makanana, yasepisize ka luci kuli uka ifa ku mina ni bo kuku wamina,+ 12  mufe Jehova baeli kaufela babaana,* ni za maizibulo zabaana kaufela kwa limunanu zemuluwa. Zabaana ki za Jehova.+ 13  Muliulule mbongolo kaufela ya maizibulo ka ngu, mi haiba musa iliululi, muilobe mulala. Mi muliulule mweli kaufela wamuuna kwa bana bamina babashimani.+ 14  “Mi haiba kwapili mwanaa mina amibuza kuli: ‘Taba ye italusañi?’ mumubulelele, muli: ‘Jehova naaluzwisize mwa Egepita, mwa ndu ya butanga, ka lizoho lelimaata.+ 15  Faro hanaatatafalile pilu ni kuhana kululukulula,+ Jehova abulaya baeli kaufela mwa naha ya Egepita, kukala ka baeli ba batu kuisa kwa lifolofolo za maizibulo.+ Ki lona libaka haniezeza Jehova matabelo a lifolofolo zabaana za maizibulo kaufela,* ni kuliulula mweli kaufela kwa bana baka babashimani.’ 16  Mukiti wo ukaba sina poniso ya fa mazoho amina ni sina lisila la fa lipata zamina,*+ kakuli Jehova naaluzwisize mwa Egepita ka lizoho lelimaata.” 17  Cwale Faro hasaalukuluzi batu kuli baye, Mulimu naasika bazamaisa ka nzila yefita kwa naha ya Mafilisita, nihaike neipuma. Kakuli Mulimu naaize: “Batu bakasuhana bacinca muhupulo habaka lwaniswa mi bakakutela kwa Egepita.” 18  Ka mukwa ocwalo, Mulimu azamaisa batu ka nzila yepotoloha, ya lihalaupa lelili bukaufi ni Liwate Lelifubelu.+ Kono Maisilaele nebazwile mwa naha ya Egepita ka likwata, sina limpi za ndwa. 19  Mushe hape ashimba masapo a Josefa, kakuli Josefa naakonkisize bana ba Isilaele kuli: “Kaniti Mulimu uka mitusa, mi muswanela kulwala masapo aka hamuzwa mo.”+ 20  Bafunduka mwa Sukoti mi bayo tibelela mwa Etami, kwatuko ni lihalaupa. 21  Cwale Jehova naabaetelela mwa nzila ka lilu leliyemi nonga ka nako ya musihali+ ni ka mulilo oyemi nonga ka nako ya busihu ili kubamonyehela, kuli bakone kuzamaya musihali ni busihu.+ 22  Lilu leliyemi nonga nelisa zwangi fapilaa sicaba ka nako ya musihali, mi mulilo oyemi nonga ni ona neusa zwangi fapilaa bona ka nako ya busihu.+

Litaluso ze kwatasi

Linzwi ka linzwi, “mweli kaufela yazwa mwa mba ni mba.”
Linzwi ka linzwi, “milulwani.”
Kamba “kupuliso.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa meeto amina.”
Linzwi ka linzwi, “mutu kaufela wapili kuzwa mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “nto kaufela yapili kuzwa mwa mba.”
Linzwi ka linzwi, “mwahalaa meeto amina.”